• Colt @ Twitter
 • Colt @ LinkedIn
 • Colt @ Flickr
 • Colt @ Youtube
 • Colt @ Facebook
 • Colt @ Pinterest
 • Coltblog
 • Colt @ Twitter
 • Colt @ LinkedIn
 • Colt @ Flickr
 • Colt @ Youtube
 • Colt @ Facebook
 • Colt @ Pinterest
 • Coltblog

Colt Blog

Hoe je met ‘clean’ productie de houdbaarheid van producten verlengt

Posted by Stefan van der Velden on Feb 6, 2018 8:15:00 AM

houdbaarheid verlengenJa, conserveermiddelen zijn soms noodzakelijk om de houdbaarheid van voedsel te verlengen. Maar er zitten ook minder gezonde kanten aan en daarom komt er steeds meer ‘weerstand’ tegen deze stoffen. Produceren met minder conserveermiddelen wordt langzaam de standaard, maar hoe kun je dan toch de houdbaarheid optimaliseren en de voedselveiligheid en kwaliteit waarborgen? ‘Clean’ productie is het antwoord. In dit blog vertel ik waarom.

Read More

Topics: condensatie, onderdruk, HVAC

Schadelijke effecten van lasrook en 3 maatregelen die je kunt treffen

Posted by Kees Sietsma on Feb 16, 2016 8:00:00 AM

In mijn vorige blog had ik het al over vervuiling in de vorm van fijnstof. Een probleem waar onze hele maatschappij mee kampt. Sommige mensen werken zelfs in een vervuilde omgeving. Bijvoorbeeld waar zij de kans lopen lasrook in te ademen. Wat zijn de gevolgen van lasrook voor onze gezondheid? En welke maatregelen kunnen we treffen tegen deze schadelijke effecten? Daar ga ik in deze blog verder op in.

Read More

Topics: Ventilatie, Klimaat industrie, HVAC, gezond binnenklimaat

Ontwerpgarantie op klimaatinstallaties: noodzaak of 'nice to have' ?

Posted by Colt International on Jul 21, 2015 2:00:00 PM

Een duurzaam werkklimaat hangt met meer factoren samen dan de temperatuur in de werkplaats. Ook niet seizoensgebonden problemen zoals vrijkomende stoffen, dampen, gassen of geuren die bij een productieproces vrijkomen zijn direct van invloed op het klimaat op de werkvloer. Hoe hoger de concentratie hiervan, hoe lager de productiviteit, hoe groter de risico's voor gezondheid en milieu en hoe hoger de kans op uitval. Maar hoe bepaal je welke investeringen noodzakelijk en effectief zijn? Welke investeringen zijn rendabel en leveren winst op zonder extra milieubelastend te zijn? Dat zijn de centrale vragen waar de Expertpost Ontwerpgarantie op klimaatinstallaties: noodzaak of ‘nice to have’? gepubliceerd op 16 juli jl. op de site van het platform Duurzaam Geproduceerd over gaat.

Read More

Topics: Klimaat industrie, HVAC, Duurzame werkomgeving, De Frisse Fabriek

Vereenvoudig ontwerpen gevelventilatie: focus op de kritieke factoren

Posted by Colt International on Jun 9, 2015 2:00:00 PM

PROFILE1_2Bij het ontwerpen van een lamellenwand voor gevelventilatie is een van de veel gemaakt denkfouten dat het percentage open ruimte hier een belangrijke rol in speelt. De open, vrije, ruimte zegt namelijk helemaal niets over de performance van de lamellenwand. Sterker nog, het leidt de aandacht af van de drie kritieke factoren die de prestaties beïnvloeden: de aërodynamische performance, de regenwering en de blootstelling aan weer en wind.

Read More

Topics: Ventilatie, HVAC

Adiabatische koeling als toekomstinvestering in mensen: praktijkvoorbeeld DMN-WESTINGHOUSE

Posted by Colt International on May 19, 2015 2:00:00 PM

Waar in een crisistijd investeringen in het klimaat misschien niet direct voor de hand liggen, dacht men daar bij DMN anders over. Het is juist nu van belang om als bedrijf vooruit te kijken. In een gesprek met Johan Meima, Quality Manager bij DMN vertelt hij hoe bij de DMN gewerkt wordt vanuit de lean Six Sigma methodiek, waarbij de focus ligt op het reduceren van kosten en het verhogen van de klanttevredenheid. Daarbij wordt geïnvesteerd in verbeteringen en wordt gebruik gemaakt van de capaciteiten van de medewerkers. Temperatuurbeheersing met een klimaatsysteem met adiabatische koeling past hier naadloos in.

Read More

Topics: Koeling en Verwarming, HVAC, Energie besparen, Duurzame werkomgeving, De Frisse Fabriek, Duurzaam produceren

Rooftop met adiabatische koeling zorgt voor comfort op de werkvloer

Posted by Colt International on Apr 14, 2015 2:00:00 PM

Goed nieuws voor iedereen, werkzaam in de industrie, die er nu al tegen een warme zomer opziet: het koelen van een industriehal is niet langer een fantasie en weggelegd voor de happy few. Lange tijd ging men er van uit dat het koelen van een grote hal alleen maar mogelijk was met energieverslindende installaties, die ook nog eens koudemiddelen nodig hebben om te functioneren. De tijd heeft ook bij de ontwikkeling van klimaatsystemen niet stil gestaan. Met als uitgangspunt het verlagen van energieverbruik en het terugdringen van koudemiddelen zijn alternatieven ontwikkeld waarmee ook in grote industriehallen energiezuinig en zonder synthetische koudemiddelen een comfortabel werkklimaat gecreëerd wordt.

Read More

Topics: Klimaat industrie, HVAC, Duurzame werkomgeving, De Frisse Fabriek, gezond binnenklimaat

Ionisatie: duurzame hygiëneverbetering in foodindustrie

Posted by Colt International on Mar 31, 2015 2:00:00 PM

Hygiëne en de voedingsmiddelenindustrie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Naast de vele algemene voorschriften en richtlijnen, heeft ook vrijwel iedere sector haar eigen afspraken en procedures om de hygiëne te bevorderen of te waarborgen. Risico analyses en controles moeten er voor zorgen dat de omstandigheden waarin ons voedsel wordt verwerkt verontreinigingen uitsluit. Besmet voedsel op onze borden kan namelijk bijzonder gevaarlijk zijn. Jaarlijks krijgen tientallen duizenden mensen te maken met een voedselvergiftiging. En fabrikanten doen er dan ook alles aan om dit te voorkomen. Dat houdt in dat de kwaliteit van de omstandigheden op alle gebieden continu bijzonder hoog moet zijn. Ook die van de lucht. Lucht is namelijk een van de belangrijkste besmettingshaarden.

Read More

Topics: Ventilatie, HVAC, De Frisse Fabriek, Duurzaam produceren, Ionisatie

Verbod op R22: van de regen in de drup?

Posted by Colt International on Mar 17, 2015 2:00:00 PM

We hebben er al eerder over geschreven, maar het kan niet vaak genoeg onder de aandacht gebracht worden: sinds 1 januari 2015 is het verbod op het koudemiddel R22 van kracht! Het middel zelf, maar ook koudemiddelen waarin R22 gemengd is, mogen niet meer bijgevuld worden en zelfs niet afgepompt worden voor onderhoudswerkzaamheden. Een klimaatinstallatie, gevuld met R22 kan bij een lekkage dus niet meer gerepareerd worden. Zolang er geen problemen zijn met de installatie, is er niets aan de hand. Een klimaatinstallatie met R22 mag ook na 1 januari gewoon blijven draaien volgens de Europese wetgeving. Echter bij veel bedrijven kan het uitvallen van de koelinstallatie de continuïteit ernstig schaden. Een ongewenst situatie. Maar wat doe je er aan?

Read More

Topics: Koeling en Verwarming, HVAC, Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Energie besparen, gezonde gebouwen, Microwarmtepomp

Investeren in adiabatische koeling loont!

Posted by Colt International on Mar 3, 2015 2:00:00 PM

Dat investeren in duurzame systemen harde valuta kan opleveren, wisten we eigenlijk al wel. Onduidelijker was echter wat allemaal onder duurzame systemen verstaan wordt. Hoe energiezuinig moet een systeem zijn om het predicaat duurzaam te krijgen? Hoeveel energie moet bespaard worden? Mag enkel van duurzame bronnen gebruik worden gemaakt? De overheid geeft een handvat: de energielijst www.rvo.nl/eia. Een lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). De EIA is een maatregel van de overheid om bedrijven te stimuleren om te investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie. Via deze regeling kunnen bedrijven 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. En dit bovenop de gebruikelijke afschrijving. Directe winst omdat minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. Afhankelijk van het belastingpercentage loopt het netto EIA voordeel al snel op tot zo’n 10 % van de investeringskosten.

Read More

Topics: Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, HVAC, Energie besparen, Duurzame werkomgeving, De Frisse Fabriek, Duurzaam produceren

Hoe energiezuinig is natuurlijke ventilatie werkelijk?

Posted by Colt International on Feb 17, 2015 2:00:00 PM

Natuurlijke ventilatie is aan een opmars bezig. De belangrijkste reden hiervoor zijn twee kenmerken: een natuurlijk systeem verbruikt geen energie en draagt in het gebruik ook niet bij aan de CO2-problematiek. Dit sluit naadloos aan op de heersende duurzaamheidsgedachte. Maar hoe kunnen we weten in hoeverre het natuurlijke ventilatiesysteem werkelijk energie bespaart?

U-waarde of luchtlekkage

Bij het ontwerpen van een energiezuinig (brand-)ventilatiesysteem wordt over het algemeen uitgegaan van de U-waarde van de ventilatie-eenheid. Hiermee wordt een belangrijke factor die veel energie kan kosten over het hoofd gezien: luchtlekkage. Het is wel begrijpelijk. Ventilatiesystemen maken slechts een heel klein onderdeel van de totale schil van het gebouw uit, vaak maar één of twee procent van het dak. En zolang we voldoen aan de EPBD regelgevingen is het eenvoudig om de luchtlekkage te negeren en uit te gaan van de U-waarde. Dat is echter jammer want de U-waarde en luchtlekkage bepalen namelijk sámen de energie efficiency van het systeem.

Read More

Topics: Ventilatie, HVAC, Duurzaam bouwen, RWA, Energie besparen

Welkom op het Colt blog

Hier delen we onze kennis over klimaat in de industrie, klimaat in de utiliteit en brandveiligheid. Meld je aan voor blog updates om per e-mail een melding te ontvangen als wij hier een artikel publiceren. 

Meld je aan voor updates:

Laatste artikelen

Best gelezen blogs