Drie vliegen in één klap: een effectieve oplossing voor hoge temperaturen, onvoldoende luchtkwaliteit en explosiegevaar in de lasindustrie

Maarten Jans | 21 januari 2020

lasserfoto_copyright-1In de lasindustrie is het creëren van een aangenaam binnenklimaat en een goede luchtkwaliteit in een lashal een grote uitdaging. Niet alleen betekent dit voldoen aan wet- en regelgeving rondom de uitstoot van lasrook, maar ook het maken van een verbeterslag in het binnenklimaat en het afwenden van explosiegevaar. De temperatuur in een lashal speelt hierbij een cruciale rol, want bij het lasproces komt veel warmte vrij. Die warmte heeft weer negatieve invloed op het welzijn en de productiviteit van de medewerkers. Omwille van het welzijn van hun werknemers en goed werkgeverschap zijn steeds meer bedrijven in de lasindustrie in toenemende mate op zoek naar een oplossing voor dit klimaatprobleem. In dit blog vertel ik je enerzijds graag hoe je zorgt dat jouw lashal voldoet aan wet- en regelgeving op het gebied van lasrook, maar ook hoe je de luchtkwaliteit als geheel verbetert en zo aan de explosiviteitsnorm kunt voldoen.

Hoge temperaturen betekent hoge urgentie

In een lashal loopt de temperatuur – vooral in de zomer – al snel hoog op doordat er gewerkt wordt met vlambogen en warmte-afstotende apparatuur. De temperaturen kunnen dan namelijk wel oplopen tot 35 á 40 graden. Deze zorgen, in combinatie met de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals lashelmen en beschermende kleding, voor een onprettig werkklimaat in de hal. En dat terwijl lassers altijd – ook in dit soort temperaturen – gepaste veiligheidskleding dienen te dragen. Dit zorgt ervoor dat werknemers in deze tijden met minder plezier én minder effectief hun werk kunnen uitoefenen.  

Lasrook-emissie volgens wet- en regelgeving

Naast warmte-afstotende werkprocessen en hitte afkomstig van lasprocessen is er nóg een belangrijke uitdaging op te lossen, namelijk het realiseren van een gezond binnenklimaat in je lashal.

Bij het lasproces komt lasrook vrij welke een negatieve invloed heeft op de gezondheid van je werknemers mits deze niet voldoende wordt afgevoerd. Er dient ruimtelijk verse lucht toegevoerd te worden om de lasrook op de juiste manier af te kunnen voeren. Bij het lassen aan grote werkstukken, zijn afzuigkappen vaak onhandig dan wel niet mogelijk en zal ruimtelijke ventilatie juist benodigd zijn. Ruimtelijke ventilatie past merendeels ook prima binnen de lasrook-emissie wet- en regelgeving.

Het Activiteitenbesluit, artikel 2.5 omschrijft dat een bedrijf in de lasindustrie moet voldoen aan een publieke grenswaarde van 1 milligram lasstof per kubieke meter (8-u TGG), voor zowel de lasser als in de ruimte voor lasrook. Dit betekent dat je als bedrijf in de lasindustrie moet zorgen voor voldoende verse, schone lucht.

ATEX-norm voor explosiegevaar

Waar in lashallen over het algemeen wél voldoende aandacht is voor het afvoeren van lasrook, wordt er vaak te weinig aandacht besteed voor het toevoeren van frisse ventilatielucht. Kijkend naar de lasinrichtingen in een lashal zijn er vaak aardgas- propeen- en elektra aansluitingen te vinden. Op het moment dat je in een lashal werkt, is het risico aanwezig dat één van deze aansluitingen defect raakt door o.a. lostrappen waardoor er een gaslekkage kan ontstaan. In combinatie met elektra zijn de gevolgen niet te overzien. Zou je deze lekkages niet ontdekken en de ruimte niet bewust ventileren, dan neemt het explosiegevaar in de ruimte toe. We zien in de praktijk dat dit risico vaak wordt onderschat door werkgevers.

De explosiegrens wordt gemeten in de Lower Explosion Level (LEL) waarde. Deze LEL-waarde geeft aan bij welke hoeveelheid gas dit explosief kan worden. Ondanks het belang van deze normering wordt binnen de lasindustrie nog onvoldoende aandacht besteed om te hoge LEL-waardes te voorkomen. Toch is het als bedrijf in de lasindustrie van groot belang deze ATEX-normering wel te handhaven. Een explosie kan namelijk tot een grote brand leiden, tot gevaar voor je medewerkers leiden en daarbij ook veel schade aanrichten. Wanneer een explosie tot een grote brand leidt, en je als bedrijf geen rapport kunt aantonen met maatregelen voor preventie van explosiegevaar, dan zal dit ongeval voor grote vraagtekens bij de verzekeraar leiden. Het is van belang de ATEX-norm voor explosiegevaar te handhaven dan wel in acht te nemen. Om deze risico’s weg te nemen, speelt ruimtelijk ventileren een belangrijke rol, hier ga ik onderstaand dieper op in.

Oplossing: Ruimtelijke ventilatie

Ruimtelijke ventilatie biedt vele voordelen. Dit, omdat bij deze techniek (Colt Vivaldi concept) geventileerd wordt door verse geconditioneerde buitenlucht de hal in te brengen. Met ruimtelijke ventilatie zorg je niet alleen voor voldoende ventilatie rondom werkplekken, maar verbeter je ook effectief de luchtkwaliteit in de gehele lashal tot maximaal 1 milligram lasstof per kubieke meter. Met deze vorm van ventilatie vindt er namelijk een verdunning plaats van gassen (aardgas, propeen, acetyleen, etc.) die vrijkomen, aangezien deze vermengd worden met verse buitenlucht. Daarmee neemt het risico op explosies af omdat de LEL-waarde niet wordt bereikt. Door ruimtelijk te ventileren met Colt Best Practice (Vivaldi concept) vang je drie vliegen in één klap:

  • Je voldoet aan de grenswaarde van maximale hoeveelheid lasrook per kubieke meter (gemeten over een 8-uur durende werkdag van een lasser);
  • Het binnenklimaat rondom de werkplekken wordt sterk verbeterd door het ventileren met verse buitenlucht – eventueel met het adiabatisch koelen waarbij hoge temperaturen beperkt worden;
  • Explosiegevaar wordt voorkomen.

Om binnen lasomgevingen de juiste inzichten te krijgen in processen is het verrichten van intensief klimaatonderzoek onmisbaar. Zaken als hoeveel warmte komt er vrij in de ruimte, welke luchtstromingen vinden er plaats, voldoet de huidige omgeving aan de normen en eisen welke gesteld worden aan deze specifieke omgeving komen aan bod.  Al met al, belangrijke informatie om tot een goed ventilatieconcept te komen waarbij luchtkwaliteit wordt verbeterd en de werkplek van de werknemer het gehele jaar door sterk wordt verbeterd.

Colt klimaatinstallatie

Een ander belangrijk voordeel van dit ventilatieconcept is de Total Cost of Ownership (TCO). Het Colt Vivaldi concept levert hier een uitstekende bijdrage aan doordat adiabatische koeling in de luchtstroom de afkoeling geeft van de ventilatielucht. Bij deze energiezuinige manier van koelen wordt geen gebruik gemaakt van F-gassen. De investering in het Vivaldi concept en de daarbij horende onderhoudskosten gedurende de levensduur zorgen voor een juiste onderbouwde TCO. Tevens komt het Colt Vivaldi concept in aanmerking voor de EIA subsidie.

Colt Coolstream

Hoe is het binnen jouw bedrijf geregeld?

Wat kun je doen om jouw werkomstandigheden te verbeteren? De hitte is in de metaalindustrie helaas niet te vermijden. Lassen staat synoniem aan warmte en ook de beschermende kleding is noodzakelijk. Je kunt de werkomgeving alleen aangenamer maken door zoveel mogelijk hitte weg te nemen en een gezond binnenklimaat te realiseren zoals bijvoorbeeld door het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Een goed werkgeverschap staat immers gelijk aan tevreden en gezonde werknemers. Wil je weten wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Spreek dan een van onze klimaatspecialisten!

Spreek met een klimaatspecialist

 

 

Maarten Jans
Maarten Jans
Regio Manager, Klimaat Industrie
Stuur een mail