Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, HVAC, Energie besparen • 2 min lezen

Verdampingskoeling: het veilige alternatief voor F-gassen?

Colt International - gepubliceerd op 2 december 2014

_8502018_Def_Colt_Bacu_UdenVanaf 1 januari 2015 wordt het gebruik van F-gassen aan banden gelegd. Dat duurt niet lang meer. De zogenaamde HFK’s worden uitgefaseerd en zijn in de toekomst niet meer onbeperkt leverbaar. Voor nieuwe installaties wordt een quotasysteem ingevoerd, voor bestaande installaties geldt een bijvulverbod voor koudemiddelen met een GWP-waarde (Global Warming Potential) hoger dan 2500. Ook het veelgebruikte koudemiddel R22 mag vanaf 1 januari niet meer worden bijgevuld. Bedrijven met installaties waarin R22 of mengsels met R22 zit, worden dringend geadviseerd op tijd maatregelen te nemen. Bestaande installaties kunnen blijven werken, maar na een reparatie mogen ze niet meer bijgevuld worden. Valt een koelinstallatie uit door te weinig R22 dan kan de installatie dus niet meer opnieuw opgestart worden. Dat is een risico. Maar wat zijn de alternatieven? Welke koudemiddelen voldoen ook in de toekomst nog aan de nieuwe normen?

Natuurlijke koudemiddelen, water en ook lucht dragen niet of vrijwel niet bij aan het broeikaseffect. Dit zijn dan ook de middelen die in 2030 nog voldoen aan de F-gassenverordening. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat sommige natuurlijke koudemiddelen zoals ammoniak en propaan in beperkte mate risico’s op het gebied van brandbaarheid, explosiviteit en giftigheid kennen. Reden dat ook deze middelen aan normen (NEN 7600 en 7601) gebonden zijn.

Verdampingskoeling

Verdampingskoeling, ook wel woestijnkoeling genoemd, is een eeuwenoud principe dat we heel veel om ons heen in de natuur zien. Het principe is eenvoudig: de lucht koelen door het verdampen van water. Het is effectief en geschikt om met weinig energie en zonder koudemiddel een industriehal te koelen en de temperatuur te beheersen. Toch zijn we hier in Nederland vaak nog sceptisch over deze techniek. Het heet niet voor niets woestijnkoeling. Wij zijn geen olifanten in de woestijn voor wie de koude douche de ultieme verkoeling brengt. Wat we dan echter vergeten is dat behalve de directe koeling die de olifant hiervan ondervindt, ook een extra koelend effect optreedt. Door de verdamping van het water op zijn huid, daalt de temperatuur. Het effect is in Nederland misschien wel geringer dan in de woestijn, maar in ons gematigd klimaat is de behoefte ook geringer. In de zomermaanden wanneer de behoefte groter is omdat het buiten warmer is, dan is het koeleffect ook groter. Dit in tegenstelling tot mechanische koeling. Niet voor niets dus dat ook in Nederland steeds vaker verdampingskoeling wordt toegepast.

Duurzaam koelen

Verdampingskoeling als alternatief voor het gebruik van R22 of andere synthetische koudemiddelen in klimaatinstallaties is duurzaam in alle betekenissen van het woord. Het is een techniek die ook in de toekomst voldoet aan alle normen en het is bovendien een bijzonder energiezuinige techniek. Voor het verkrijgen van 10.000 m³ gekoelde lucht is slechtst 1 kW elektrisch vermogen nodig! Reden voor de overheid om deze manier van koelen toe te voegen aan de EIA-lijst (EnergieInvesteringsAftrek). In principe kan verdampingskoeling overal toegepast worden waar schone lucht en een prettig binnenklimaat gevraagd worden Met de inzet van het juiste systeem, hoe eenvoudig ook, kan een evenwichtige energie- en temperatuurhuishouding bewerkstelligd worden. In grote of hoge ruimten, industriehallen, opslagplaatsen en zelfs in datacenters.

Download het whitepaper voor meer informatie over de voordelen van deze manier van koelen, de werking, de toepasbaarheid en terugverdientijd.

 

New Call-to-action

Picture of Colt International

Colt International