• Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Youtube
  • Coltblog
  • Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Flickr
  • Colt @ Youtube
  • Colt @ Facebook
  • Colt @ Pinterest
  • Coltblog

Colt Blog

Energie besparen met natuurlijke ventilatie

Posted by Colt International on Jun 2, 2015 2:00:00 PM

Schone lucht om in te leven en te werken is noodzakelijk voor onze gezondheid. Daar zijn we het met z’n allen wel over eens. Maar hoe zorgen we er voor dat de lucht in de gebouwen waarin we verblijven ook daadwerkelijk schoon is? Het antwoord daarop lijkt eenvoudig: ventileren! Zorg voor voldoende aanvoer van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht. Toch leren we van de structurele problemen met het binnenklimaat in de utiliteitsbouw dat dit vaak niet of niet op de juiste manier gebeurt. Debet hieraan is het dilemma: ventileren voor een gezond binnenklimaat óf minimaal ventileren om energie te besparen en tocht- en geluidsklachten te voorkomen. In veel gevallen bepaalt dit dilemma de keuze voor een ventilatiesysteem en wordt helaas maar al te vaak voorbij gegaan aan de verborgen effecten op de gezondheid en het comfortgevoel. Tijd voor verbetering.

Read More

Topics: Ventilatie, Energie besparen, Frisse Fabriek, CFD, Duurzaam

Welkom in Den Haag Nieuw Centraal

Posted by Colt International on Dec 23, 2013 3:02:00 PM

"Een reis naar het zenuwcetnrum van Nederland... Bij aankomst in het nog voldop in verbouwing zijnde Centraal Station lopen we onder een prachtige dakconstructie die alle ogen naar zich toetrekt."

Read More

Topics: RWA, Rookbeheersing, CFD, Duurzaam

Conferentie Tunnelveiligheid: praktijk en markt bieden inzicht

Posted by Colt International on Sep 10, 2013 3:00:00 PM

Veiligheid in tunnels is van levensbelang. Daar is iedereen van overtuigd. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen, hoe zit de wetgeving in elkaar en wat is een optimaal veiligheidsniveau voor nieuwe en bestaande tunnels. Vragen waarop de conferentie ‘Grip op Tunnelveiligheid’ een antwoord tracht te geven. Het programma is er op gericht om mensen uit de praktijk en marktpartijen van elkaar te laten leren. Topsprekers wisselen af met de behandeling van praktijkcases en masterclasses over verschillende onderwerpen. Een van die onderwerpen zal gaan over het gebruik van CFD voor het ontwerpen van een tunnelventilatiesysteem. Wat houdt het in, is het een betrouwbare methode en hoe moet het resultaat beoordeeld worden?

Read More

Topics: Brandveiligheid, CFD, Tunnelventilatie

Brandveiligheid – Tunnelveiligheid in Nederland

Posted by Colt International on Sep 7, 2012 11:00:00 AM

Veiligheid staat voorop op iedere plaats waar mensen samenkomen. Ook al is een calamiteit niet altijd te voorzien of zelfs te voorkomen, risico’s moeten wél vermeden worden. Zo is het in geval van brand van belang er voor te zorgen dat mensen een veilige vluchtweg hebben en dat het voor de brandweer tegelijkertijd eenvoudiger is om de brandhaard te localiseren en de brand te bestrijden. Rookbeheersing en rook- en warmteafvoer systemen (RWA) zorgen hiervoor omdat dit soort systemen zorgen voor een gecontroleerde afvoer van rook en hitte vanaf het ontstaan van een brand, waardoor het grootste gevaar beheerst wordt. Er wordt een rookvrije zone gecreëerd, met als resultaat dat mensen veilig kunnen vluchten en het zicht voor de brandweer goed blijft.

Read More

Topics: Brandveiligheid, CFD, Tunnelventilatie

Vuurlastberekening generaliseren; mogen kengetallen de maat geven?

Posted by Colt International on Jun 5, 2012 3:00:00 PM

In het Bouwbesluit is vastgelegd dat de  maximaal toegestane afmeting van een brandcompartiment 1.000 m2 bedraagt. Dit geldt dan ook voor de meeste situaties. De markt heeft echter om uiteenlopende redenen behoefte aan grotere brandcompartimenten. De regelgeving biedt hiervoor de mogelijkheid en sinds 1995 is het toegestaan om met behulp van een vuurlastberekening vergunning voor grotere brandcompartimenten te verkrijgen.

Read More

Topics: RWA, Rookbeheersing, CFD

CFD voor berekenen rwa installaties: specialistenwerk?

Posted by Colt International on May 15, 2012 3:07:00 PM

Een brand voorkomen, is natuurlijk het beste. Helaas blijkt dit in de praktijk niet altijd mogelijk te zijn. Daarom is het van het grootste belang om er zeker van te zijn dat een gekozen brandveiligheidsoplossing in geval van brand in ieder geval goed werkt. Zodat de risico’s voor aanwezige mensen, de brandbestrijders en de gebouwen beperkt blijven. Een rookbeheersingssysteem speelt een steeds belangrijkere rol als het gaat om veilige vluchtwegen en het creëren van maximaal veilige omstandigheden voor de hulpdiensten om hun werk te verrichten. Hierdoor wordt een rookvrije zone gecreëerd zodat mensen  veilig  een gebouw of  ruimte kunnen verlaten en ook de brandweer veilig haar werk kan gaan doen. Maar hoe kunnen we er zeker van zijn dat een rookbeheersingssysteem voldoet?

Read More

Topics: RWA, Rookbeheersing, CFD

Why CFD is the answer when designing power plant ventilation schemes

Posted by Colt International on Apr 10, 2012 3:00:00 PM
Power generation plants are complex building installations. When designing a ventilation scheme for this type of facility, the necessary calculations can’t be done on the basis of drawings alone. You need the right expertise in climate controland the right tools – a Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis carried out by an expert is the best answer.
Read More

Topics: Ventilatie, Klimaat industrie, CFD

Welkom op het Colt blog

Hier delen we onze kennis over klimaat in de industrie, klimaat in de utiliteit en brandveiligheid. Meld je aan voor blog updates om per e-mail een melding te ontvangen als wij hier een artikel publiceren. 

Meld je aan voor updates:

Laatste artikelen

Best gelezen blogs