winter-1150506_960_720.jpg
Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, Energie besparen, Frisse Fabriek • 3 min lezen

Koud op de werkvloer? Wat zijn duurzame oplossingen voor een optimaal werkklimaat?

Kees Sietsma - gepubliceerd op 7 februari 2017

winter-1150506_960_720.jpgIn industriehallen is het in de winter vaak lastig om een aangenaam en behaaglijk binnenklimaat te creëren, mede door de problemen met de onderdruk. Hierdoor liggen kou en tocht vaak op de loer met een hoger ziekteverzuim en een lagere productiviteit tot gevolg. Als eerste reactie worden ramen en deuren vaak gesloten en gaat de verwarming omhoog. Maar wat zijn nu de oorzaken van onderdruk in industriehallen? En wat zijn mogelijke energiezuinige en gezonde oplossingen om een optimaal werkklimaat te creëren?


Onderdruk is de boosdoener in de winter

Je zou zeggen dat kou en tocht de boosdoeners zijn van lage temperaturen op de werkvloer, maar de echte oorzaak is onderdruk.

Hoe dat komt? In Nederland zijn de meeste industriehallen niet zwaar geïsoleerd. De minimale isolatiewaarden die het Bouwbesluit aangeeft zorgen vaak nog voor verlies van warmte in de winter. Ook al blijven ramen en deuren dicht, door de constructie, spleten en kier zal toch koude lucht naar binnen stromen. Bovendien zorgt de ventilatie — die in veel industriehallen noodzakelijk is — voor een nog groter warmteverlies met ziekteverzuim en een daling van de productiviteit tot gevolg.

Het sluiten van deuren en ramen en het hoger zetten van de verwarming blijkt geen optimale oplossing te zijn om de problemen tegen te gaan. Wat zijn dan wel duurzame oplossingen die voor een comfortabel werkklimaat zorgen?


3 duurzame oplossingen voor een optimaal werkklimaat

1. Beter isoleren

Gevels, daken en vloeren van industriehallen zijn vaak de boosdoeners van warmteverlies. Door deze elementen beter te isoleren, dring je het verlies van warmte terug en zorg je ervoor dat de koude lucht minder makkelijk naar binnen stroomt. Hiermee verhoog je het werkcomfort van werknemers. Isolatie is echter niet in alle gevallen een geschikte oplossing: bij een steeds hogere isolatiewaarde neemt niet per definitie de energiebesparing toe.

2. Een slim luchtverdeelsysteem met warmteterugwinning

Warmte heeft van nature de eigenschap om zich op hoog niveau, onder het dak, te verzamelen. Terwijl mensen op een lager, en dus kouder, niveau werken. Een onnodig verlies van warmte, die door middel van warmteterugwinning eenvoudig kan worden teruggevoerd naar de werkvloer. Bovendien helpt warmteterugwinning om de luchtstromen in balans te brengen. Dit levert niet alleen een comfortabel binnenklimaat op, maar ook een energiebesparing tot wel veertig procent.

3. Warmteverlies door ventilatie beperken

Ventilatie is een belangrijk onderdeel van een gezond werkklimaat. Door ventilatie zal er echter ook altijd warmteverlies zijn, maar het is wel mogelijk dit verlies te beperken door industriehallen bijvoorbeeld vraaggestuurd te ventileren. Bijvoorbeeld alleen ventileren wanneer het personeel aan het werk is of wanneer ventilatie echt noodzakelijk is. Hierop anticiperen kan veel winst opleveren.


Hoe kun je deze oplossingen optimaal toepassen?

Beter isoleren, het beperken van warmteverlies en warmteterugwinning zijn allemaal duurzame oplossingen om onderdruk te bestrijden en de luchtbalans beheersbaar te maken. Maar hoe pas je ze optimaal toe? Je kunt ervoor kiezen om alle drie de mogelijkheden los van elkaar te implementeren. Het nadeel daarvan is, is dat ze niet optimaal op elkaar afgestemd zijn.

Een andere oplossing is een hybride klimaatsysteem die deze technieken op elkaar afstemt. Het resultaat? Een comfortabel en productief werkklimaat voor het personeel waarbij energieverlies wordt voorkomen (goed voor de portemonnee) en de problemen met onderdruk worden geminimaliseerd..


Zet de eerste stappen naar een comfortabel werkklimaat voor personeel

De NEN ISO 7730 norm, de richtlijn voor algemene thermische behaaglijkheid, biedt een handvat voor het beoordelen van de behaaglijkheid op de werkvloer en geeft aanbevelingen voor een comfortabel en productief werkklimaat. Download het whitepaper en leer hoe je met behulp van deze norm een optimaal werkklimaat kunt creëren.

NEN ISO 7730

Kees Sietsma