Koud op de werkvloer? Wat zijn duurzame oplossingen voor een optimaal werkklimaat?

Björn Oude Avenhuis | 19 januari 2021
industriehal productie winter Colt ventilatie

 

In industrie- en productiehallen is het in de winter vaak lastig om een aangenaam en behaaglijk binnenklimaat te creëren. De oorzaak ligt vaak o.a. bij problemen met onderdruk. Hierdoor liggen kou en tocht vaak op de loer met als gevolg een hoger ziekteverzuim en een lagere productiviteit van het personeel. In eerste instantie worden ramen en deuren vaak gesloten en gaat de verwarming omhoog, wat juist weer nadeliger kan uitpakken denk b.v. aan energiekosten. Maar wat zijn nu de oorzaken van onderdruk in industriehallen? En wat zijn mogelijke energiezuinige en gezonde oplossingen om een optimaal werkklimaat te creëren?


Onderdruk is de boosdoener in de winter

Je zou zeggen dat kou en tocht de boosdoeners zijn van lage temperaturen op de werkvloer, maar de echte oorzaak is onderdruk.

Hoe dat komt? In Nederland zijn de meeste industriehallen niet zwaar geïsoleerd met uitzondering van nieuwbouwhallen. De minimale isolatiewaarden die het Bouwbesluit aangeeft zorgen vaak nog voor verlies van warmte in de winter. Ook al blijven ramen en deuren dicht, door de constructie, spleten en kier zal toch koude lucht naar binnen stromen. Bovendien zorgt de ventilatie — die in veel industriehallen noodzakelijk is — voor een nog groter warmteverlies met ziekteverzuim en een daling van de productiviteit tot gevolg.

Het sluiten van deuren en ramen en het hoger zetten van de verwarming blijkt geen optimale oplossing te zijn om de problemen tegen te gaan. Wat zijn dan wel duurzame oplossingen die voor een comfortabel werkklimaat zorgen?


3 duurzame oplossingen voor een optimaal werkklimaat

1. Beter isoleren

Gevels, daken en vloeren van industriehallen zijn vaak de boosdoeners van warmteverlies. Door deze elementen beter te isoleren, dring je het verlies van warmte terug en zorg je ervoor dat de koude lucht minder makkelijk naar binnen stroomt. Hiermee verhoog je het werkcomfort van werknemers. Isolatie is echter niet in alle gevallen een geschikte oplossing: bij een steeds hogere isolatiewaarde neemt niet per definitie de energiebesparing toe.

2. Een slim luchtverdeelsysteem met warmteterugwinning

Warmte heeft van nature de eigenschap om zich op hoog niveau, onder het dak, te verzamelen. Terwijl mensen op een lager, en dus kouder, niveau werken. Een onnodig verlies van warmte, die door middel van warmteterugwinning eenvoudig kan worden teruggevoerd naar de werkvloer. Bovendien helpt warmteterugwinning om de luchtstromen in balans te brengen. Dit levert niet alleen een comfortabel binnenklimaat op, maar ook een energiebesparing tot wel veertig procent (afhankelijk van de grootte van de hal en gebruik).

Een voorbeeld: In de zomerperiode zorgt het luchtverdeelsysteem ervoor dat er 100% buitenlucht naar binnenkomt. De warmte die dan vrijkomt, gaat vervolgens naar buiten. In de winterperiode gebruikt het luchtverdeelsysteem – afhankelijk van de gewenste temperatuur – bijvoorbeeld 50% buitenlucht. Daarnaast pakt het systeem 50% warmte binnen op. Als je dit in de praktijk bekijkt, is dit een veel goedkopere installatie dan een ‘gewone’ WTW-installatie. Juist door het hergebruik van goedkope warmte.

Hoe werkt dit dan in de praktijk gezien de huidige situatie met COVID-19? Bij goede ventilatie is het namelijk belangrijk dat de moleculen weggeventileerd worden in de ruimte. Een uitgebreid artikel hebben wij onlangs hierover geschreven en kun je hier teruglezen.

3. Warmteverlies door ventilatie beperken

Ventilatie is een belangrijk onderdeel van een gezond werkklimaat. Door ventilatie zal er echter ook altijd warmteverlies zijn, maar het is wel mogelijk dit verlies te beperken door industriehallen bijvoorbeeld vraag gestuurd te ventileren. Bijvoorbeeld alleen ventileren wanneer het personeel aan het werk is of wanneer ventilatie echt noodzakelijk is. Hierop anticiperen kan veel winst opleveren.


Hoe kun je deze oplossingen optimaal toepassen?

Beter isoleren, het beperken van warmteverlies en warmteterugwinning zijn allemaal duurzame oplossingen om onderdruk te bestrijden en de luchtbalans beheersbaar te maken. Maar hoe pas je ze optimaal toe? Je kunt ervoor kiezen om alle drie de mogelijkheden los van elkaar te implementeren. Het nadeel daarvan is, is dat ze niet optimaal op elkaar afgestemd zijn.

Een andere oplossing is een hybride klimaatsysteem die deze technieken op elkaar afstemt. Hybride oplossingen zijn ideaal voor thermische terugwinning (warmte of koude), maar ook voor de opslag van energie. Restwarmte of -koude komt terecht in een energiebuffer. Vervolgens is deze energie direct in te zetten in een koel- of verwarmingssysteem. Het resultaat? Een comfortabel en productief werkklimaat voor het personeel waarbij energieverlies wordt voorkomen (goed voor de portemonnee) en de problemen met onderdruk worden geminimaliseerd..


Zet de eerste stappen naar een comfortabel werkklimaat voor personeel

De NEN ISO 7730 norm, de richtlijn voor algemene thermische behaaglijkheid, biedt een handvat voor het beoordelen van de behaaglijkheid op de werkvloer en geeft aanbevelingen voor een comfortabel en productief werkklimaat. Vraag jouw lokale (technische) klimaatspecialist wat de aanbevelingen zijn en maak vrijblijvend een afspraak voor duurzame oplossingen voor jouw bedrijf. 

Spreek met onze specialist
Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen
Contact ons