Ionisatie: duurzame hygiëneverbetering in foodindustrie

Maarten Jans | 12 mei 2020

Nutricia Cuijk

Hygiëne en de voedingsmiddelenindustrie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Naast de vele algemene voorschriften en richtlijnen, heeft ook vrijwel iedere sector haar eigen afspraken en procedures om de hygiëne te bevorderen of te waarborgen. Risico analyses en controles moeten er voor zorgen dat de omstandigheden waarin ons voedsel wordt verwerkt verontreinigingen uitsluit. Besmet voedsel op onze borden kan namelijk bijzonder gevaarlijk zijn. Jaarlijks krijgen tientallen duizenden mensen te maken met een voedselvergiftiging. En fabrikanten doen er dan ook alles aan om dit te voorkomen. Dat houdt in dat de kwaliteit van de omstandigheden op alle gebieden continu bijzonder hoog moet zijn. Waarom dat zo is, lees je in dit blog. 

Luchtkwaliteit – een cruciaal transportmiddel

Lucht is een van de belangrijkste besmettingshaarden. Het is in principe het transportmiddel bij uitstek voor schimmels, bacteriën en geuren. Om die reden wordt in de voedingsmiddelenindustrie veel geventileerd. In de productieruimte veel buitenlucht toevoeren, verdunt als het ware de verontreinigde lucht binnen. Hoe meer ventilatielucht, hoe groter de spoeling, hoe hoger de luchthygiëne. Traditioneel treft men in de voedingsmiddelenindustrie dan ook grote luchtbehandelingskasten aan. Dit kost niet alleen enorm veel energie – ook worden schimmels, bacteriën en geuren nooit helemaal verwijderd. Hoeveel ventilatielucht er ook toegevoerd wordt.

Daarnaast zijn er veel voorkomende klachten in het binnenklimaat die het kunnen verergeren, zoals:

 • Temperatuur
  • Temperatuurschommelingen bijvoorbeeld door warmte van de machines
 • Vocht
  • In vrijwel alle bedrijven binnen de voedingsindustrie ontstaat door het productieproces een te hoge relatieve vochtigheid en daardoor condensatie. Nevel en mistvorming, beslagen ramen en gladde vloeren zijn het gevolg en tasten de gebouwconstructie en de apparatuur aan.
   De kans op schimmelvorming stijgt en dit is uit hygiënisch oogpunt absoluut ontoelaatbaar. Bovendien wordt de productkwaliteit in een aantal bedrijven direct beïnvloed door de vochtigheidsgraad.
 • Tocht
  • Door overdruk, directe machine-afzuiging of door luchtverplaatsing van warmere afdelingen naar koelere ruimten ontstaat er tocht en dat zorgt voor onaangename

Onlangs is de norm BRC-standaard – nu Brand Reputation through Compliance Global Standards (BRCGS) herzien. Dit is een norm die oorspronkelijk in 2001 gepubliceerd werd en ontworpen om de consument te beschermen door een gemeenschappelijke basis te bieden voor de certificering van bedrijven die verpakkingen leveren aan voedselproducten en producten van non-food producten. Deze BRCGS-norm specificeert de productveiligheid, de kwaliteit en de operationele criteria die elke organisatie die verpakkingen produceert moet hebben om te voldoen aan haar verplichtingen met betrekking tot wettelijke naleving en bescherming van de consument. De belangrijkste wijzigingen in de BRCGS voor verpakkingsmaterialen vind je hier.

Ionisatie: maximale hygiëne

De omstandigheden waarin ons voedsel wordt geproduceerd moeten schoon zijn, dat staat voorop. Een van de manieren om dit voor elkaar te krijgen is het toepassen van ionisatie. Dit is een natuurlijke methode die de lucht haar zuiverende werking terug geeft. Ionen komen in de natuur, in de buitenlucht voor. De hoogste concentratie in de bergen, aan zee of in het bos, de laagste in stedelijke gebieden. Zuurstofionen zijn geladen zuurstofdeeltjes die de mogelijkheid hebben om in de lucht een reactie aan te gaan. Ze breken verontreinigingen in de lucht, fijnstof en vluchtig organische stoffen af en remmen de groei van schimmels en bacteriën. Met als resultaat een zuivere lucht. Door deze techniek vraag gestuurd toe te passen, op ieder moment de exact gewenste hoeveelheid ionen aan een ruimte toevoegen, wordt een maximale hygiëne verkregen.

Energiebesparing

Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat we het voor het geld niet hoeven te laten. Ionisatie is bijzonder energiezuinig. Het kost ca. 100~200W/10.000m3/h. Een productiehal goed ventileren kost vele malen méér energie. Wanneer minder geventileerd hoeft te worden, levert dit dus direct een enorme energiebesparing op. Bovendien is ionisatie niet thermisch. Dat wil zeggen dat geen daling of stijging van de temperatuur plaatsvindt, waardoor ook niet extra gekoeld of verwarmd hoeft te worden.

Kortom, ionisatie heeft vele voordelen en is veel duurzamer. Onze technische adviseurs zijn gespecialiseerd op het gebied van hygiëneverbetering in diverse industrieën door middel van onze klimaatinstallaties. Heb je vragen hierover of wil je eens sparren? Neem dan contact op met een van onze specialisten of download een van onze case studies over dit onderwerp.

Download de case study van Danone Nutricia om te zien welke klimaatoplossingen zij hebben toegepast in de foodindustrie:

Download de case study van Danone Nutricia

 

Maarten Jans
Maarten Jans
Regio Manager, Klimaat Industrie
Stuur een mail