Colt ontwerpt, levert, installeert, certificeert en onderhoudt systemen voor de ventilatie van rook en warmte, en het creëren van overdruk voor tunnels, vluchttunnels en onder- en bovengrondse stations. Bij tunnelveiligheid staat bij het ontwerpen van een rookbeheersingssysteem voor spoor-, metro- en verkeerstunnels de veiligheid van personen voorop. Rookbeheersingssystemen in spoor- en verkeerstunnels hebben als prioriteit om de hulpdiensten een veilige toetreding te bieden en daarna de aanwezige personen in korte tijd een veilige vluchtweg te bieden in geval van brand en calamiteiten. Deze systemen dragen ook bij aan het ventileren van uitlaatgassen.

Op deze pagina vindt u alles over tunnelventilatie, overdrukinstallaties en de aanpak van Colt. Klik op het onderwerp waar u meer over wilt weten of zoek de vraag waar u het antwoord op wilt weten.

Tunnelventilatie

Tunnelventilatie heeft 3 doelen: het voorzien van een tunnel van frisse lucht, in geval van brand een veilige doorgang te bieden aan hulpdiensten en aanwezigen de tijd geven om te vluchten.

In geval van brand wordt met tunnelventilatie de rook beheerst en een veilige route gecreëerd voor de hulpdiensten om te naderen. De brand en de rook wordt 1 kant opgeblazen. Zo wordt de contaminatie van de lucht beperkt zodat aanwezigen kunnen blijven ademen voor zo lang het nodig is om de nooduitgang zeker te bereiken. Zo realiseert Colt tunnelveiligheid.

mechanische_tunnelventilatie

In tunnels korter dan 250m is geen tunnelventilatie nodig, in tunnels tussen de 250-500m zal er eerst een analyse moeten worden gedaan. Tunnels langer dan 500m moeten verplicht worden voorzien van mechanische ventilatie.

Interessant hierbij is dat verkeerstunnels in Nederland per definitie gescheiden rijrichtingen hebben (wettelijk verplicht). Voor spoortunnels geldt dit niet.

Een tunnelbrand is zeer gevaarlijk, zowel om te blussen als om aan te ontsnappen. Door de hoge temperaturen en de vaak zeer toxische rook is vluchten lastig. Door het op slimme wijze plaatsen van stuwdrukventilatie, vluchtdeuren en overdruksystemen in de vluchtgangen, kan veilig worden gevlucht en kunnen hulpdiensten met ‘de wind in de rug’ de brandhaard veilig benaderen. Lees meer over de aanpak van Colt in een interview met branchevakblad GWW Totaal.

De 3 grootste uitdagingen bij renovatie van tunnelventilatie zijn beschikbare ruimte, opstellingsrendement behalen en geluidsoverlast beperken.

Tunnels hebben een bepaalde diameter. Maar u kunt niet deze hele ruimte benutten. U moet rekening houden met het verkeer of de trein die erdoorheen rijdt. Het verkeer schommelt, dus die ruimte verliest u ook. Het opstellingsrendement van de ventilator is het hoogst als deze zo vrijstaand mogelijk is gemonteerd. Hoe minder ruimte voor een ventilator, hoe lager het rendement.

Het is uitdagend om het rendement te optimaliseren in de praktijk. Theoretisch rendement en opstellingsrendement liggen uiteen. Daardoor moet u kijken naar het geheel. We rekenen dat voor u door.

Het beperken van geluidsoverlast, zowel binnen de tunnel als naar buiten is belangrijk om de omgeving leefbaar te houden. Maar misschien nog belangrijker; intern geluid. In het geval van een calamiteit moet je alarmen kunnen horen en kunnen communiceren.

De keuze voor ventilatoren hangt af van verschillende factoren. De ventilator is onderhevig aan allerlei krachten en temperaturen, moet passen in de bestaande geometrie en moet betrouwbaar functioneren in alle omstandigheden. Lees meer over de vereisten van tunnelventilatie in deze blog.

Om tunnelventilatie effectief en efficiënt in te zetten moeten er vooraf berekeningen worden gemaakt. In deze blog lees je wat de rol van Protuvem is, wat ankerberekeningen inhouden en hoe sensoren worden ingezet.

CFD is op dit moment de best beschikbare methode om (lucht)stromingen en overdracht van energie te voorspellen voor (nog) niet bestaande situaties. Met behulp van CFD kan in een voorstadium van het ontwerp de werking worden bepaald, geoptimaliseerd en beoordeeld worden. U leest meer over de voordelen in de blog.

Colt heeft een integrale aanpak. Aan het begin van een project stellen we de juiste vragen en zorgen voor nauwkeurige berekeningen. Tijdens de uitvoering schakelen we met onze productie en leveranciers. Daarna zorgen onze monteurs voor de juiste montage. De projectmanager is verantwoordelijk voor het gehele realisatietraject en ook de projectadviseur die ontwerpt blijft betrokken.

Overdrukinstallaties voor tunnelveiligheid

Rook is doodsoorzaak nr. 1 bij brand. Niet alleen raakt men volledig gedesoriënteerd maar de rook leidt ook tot vergiftiging of verbranden van de luchtwegen. In de vluchtwegen van ondergrondse infra worden daarom overdrukinstallaties geplaatst die lucht in de vluchtweg blaast. Hierdoor ontstaat onderdruk en blijft de rook buiten.

brandveiligheid-spaarndammertunnel-amsterdam-installatie

 

Om te zorgen voor een veilige vluchtweg wordt een aparte buis ingericht. Deze buis is bereikbaar via op regelmatige afstand gelegen duidelijk gemarkeerde nooddeuren. De vluchtweg wordt vervolgens met lucht van buiten opgepompt zodat in de vluchtweg sprake is van een overdruk ten opzichte van de ernaast gelegen tunnelbuizen. Dankzij deze overdruk wordt rook via kieren en gaten geweerd.

De luchtstroming zorgt ervoor dat bij het openen van een deur naar de vluchtweg een luchtstroming ontstaat richting de calamiteitenbuis en voorkomt daarmee dat via ook via de geopende deur de vluchtweg binnenkomt. Zo kunnen de aanwezigen te allen tijde veilig vluchten in een rookvrije vluchttunnel of crosspassage.

Het plaatsen van meer ventilatoren dan strikt noodzakelijk noem je ook wel redundantie. Mocht er een van de ventilatoren uitvallen blijft de vluchtweg veilig. Ook wordt goed nagedacht over het mogelijk aanzuigen van rook vanuit de calamiteitenbuis. We voorkomen dit door aan beide kanten ventilatoren op te stellen en te kiezen welke kant veilig is om te activeren. De toevoer van lucht in de vluchtweg is daarmee altijd vrij van rook. Als u de RAMSHEC methode hanteert denkt u vooraf na over dit soort wat-als scenario’s na en schat u de risico’s in.

Colt monteert de overdrukinstallatie op een slimme manier. Dat moet ook wel, want in tunnels is beperkte ruimte en toch moeten er meestal twee ventilatoren per zijde worden gemonteerd. Een ervaren blik is daarom nodig. Ook houden we rekening met bereikbaarheid en uitwisselbaarheid.

Colt ondersteunt in het gehele traject van ontwerp naar installatie en tot en met onderhoud. Al tijdens het ontwerp denken we na over het onderhoud. We beantwoorden vragen zoals: Zijn de ventilatoren bereikbaar? Zijn reserve-onderdelen beschikbaar? Moet het gebouw worden afgesloten?

De Colt aanpak

Het realiseren of renoveren van een tunnel is een ingewikkelde klus. Het is van belang om rekening te houden met alle stakeholders, vooruit te denken en overzicht te behouden.

Colt realiseert tunnelveiligheid  door middel van de RAMSHEC aanpak, projectmanagement en documentatie, service & onderhoud, beheer en certificering.

brandveiligheid-r11-deurne-monteur

RAMSHEC (Reliability, Availability, Maintainability, Safety, Health, Environment en Cost) is een aanpak die door middel van wat-als scenario’s met meerdere factoren rekening houdt. In deze blog leest u wat dit deze aanpak inhoudt voor tunnelventilatie en overdrukinstallaties.

Bij grootschalige projecten (infrastructuur en utiliteit) of overheidsprojecten is strak projectmanagement onmisbaar. U hebt een partner nodig die weet wat er qua projectplanning en documentatie nodig is, welke rapportages en dossiers u moet aanleveren. U heeft iemand nodig die dezelfde taal spreekt.

Colt heeft ervaring en ontzorgt u op het gebied van projectmanagement (Prince 2, IPMA), projectplanning VCA-normen, ISO-normen, exploitatiedoelen, As built-dossiers, Factory Acceptance Test (FAT), Site Acceptance Test (FAT). Meer weten? Lees de blog!

Onderhoud is essentieel voor tunnelventilatie. De installatie moet te allen tijde functioneren en betrouwbaar zijn. Colt werkt met een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), Service Level Agreement. Dankzij deze afspraken functioneert de tunnelventilatieinstallatie tijdens de gehele levensduur.

Bij onderhoud hoort ook een regelmatige reiniging en tijdens het onderhoud worden ook kleine reparaties uitgevoerd.

Onderhoud wordt uitgevoerd door specialistische teams in overleg met alle partijen om de overlast tot een minimum te beperken. Van het onderhoud krijgt u een uitgebreid verslag.

Om gecertificeerde tunnelventilatie goed te laten functioneren is het verplicht om 4 en 8 maanden na oplevering beheerstaken uit te voeren. Daaronder vallen een aantal controles en tests van de installatie, eventuele rookschermen en schakelkasten. Eens per jaar moet de gehele installatie getest worden. Dit kan (geluids)overlast veroorzaken en moet daarom van tevoren worden overlegd met de betrokkenen. 

Installaties voor overdruk en tunnelventilatie moeten worden gecertificeerd door een ISO 17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling. Wij kunnen ondersteunen door op de juiste manier onderhoud te plegen en dit correct vast te leggen. We adviseren u graag over de vereisten van certificering en u hoe u hieraan kunt voldoen.

Bekijk onze projecten