Gratis case study:
Ontdek hoe YES Delft optimale brandveiligheid
voor haar gebruikers gegarandeerd

colt-icon-brandveiligheid.png
colt-icon-klimaattechniek.png
colt-icon-zonwering.png
colt-icon-onderhoud.png

Voor een huurder/groothandel werd een magazijnhal met kantoorruimte gebouwd maar al tijdens de bouw trok deze zich terug. YES Delft toonde gelukkig al snel interesse, maar hun gewenste wijzigingen aan het pand alsmede een ander soort gebruik ervan vroegen wel om een nieuw brandveiligheidsconcept. In deze case study vertellen we hoe optimale brandveiligheid voor gebruikers is gegarandeerd.

Na het lezen van de case study weet u:

  • Met welke oplossingen de veiligheid is gegarandeerd
  • Hoe de oplossing ook bijdraagt aan klimaatbeheersing in het gebouw
  • Hoe aan de hoge eisen en criteria is voldaan

Ontdek hoe met het nieuwe brandveiligheidsconcept de veiligheid van gebruikers is verzekerd — download de case study.