Gratis case study:
Waarom Drukkerij Damen voor een klimaatsysteem
met focus op warmteterugwinning koos

colt-icon-brandveiligheid.png
colt-icon-klimaattechniek.png
colt-icon-zonwering.png
colt-icon-onderhoud.png

Het oude klimaatsysteem van Drukkerij Damen was technisch achterhaald, waardoor een nieuw systeen noodzakelijk was. Lees in de case study welk systeem het best paste bij hun wensen en behoeften.

Na het lezen van de case study weet u:

  • Waarom warmteterugwinning een speerpunt was
  • In welke systemen Drukkerij Damen de oplossing vond

Ontdek voor welk duurzaam klimaatsysteem met focus op warmteterugwinning Drukkerij Damen koos — download de case study.