Zo vlucht je veilig door een tunnel dankzij (gecertificeerde) rookbeheersingssystemen

Erik Peeters | 3 december 2019
08-lr

08-lrTunnelveiligheid is iets waar iedere weggebruiker mee te maken heeft, ook al merk je hier in de praktijk (bijna) niets van. Een goed Rook- en WarmteAfvoersysteem zorgt ervoor dat wij dagelijks veilig door deze tunnels kunnen rijden. Bij het realiseren van een brandveilige tunnel komt meer kijken dan je denkt. Lees in dit blog verder hoe dit proces in elkaar steekt.

Tunnelveiligheid door middel van ventilatiesystemen

In Nederland moeten tunnels met een lengte > 500 m (en in een enkel geval > 250 m) worden voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. Dit ventilatiesysteem dient voor verversing van lucht zodat men gezond in de tunnel kan verblijven. Het ventilatiesysteem wordt echter veelal ook uitgevoerd als brandbeveiligingsinstallatie, zodat bij brand de aanwezige personen langer de tijd hebben om de tunnel te ontvluchten en de brandweer bij aankomst met de wind in de rug de brand kan benaderen.

Veelal zijn de tunnels ook uitgerust met een middentunnelkanaal of, per rijrichting, met een tunnelkanaal. In het kader van veilig vluchten wordt dit kanaal bij brand op overdruk gezet zodat rook en hitte, afkomstig van een brand in de tunnel, niet deze vluchtweg kunnen binnendringen.

 

Inspectiecertificering – onmisbaar bij beheer en onderhoud

Het is belangrijk dat men op installaties kan vertrouwen. Dit, voor zowel het gezond verblijven in een tunnel als in het kader van ventilatie bij brand of overdrukventilatie. Gedegen onderhoud en beheer is dus een minimale vereiste. Onze overheid lijkt veiligheid hoog in het vaandel te hebben en daarom is er met het uitkomen van het Bouwbesluit 2012 voorzien in een verplicht karakter van het certificeren van brandbeveiligingssystemen (artikel 6.32). Dit geldt dus ook voor het tunnelventilatiesysteem en/of de overdrukinstallatie indien deze bij of krachtens de wet als brandbeveiligingssysteem aanwezig is.

Gesteld kan worden dat inspectiecertificering, welke jaarlijks wordt uitgevoerd, een grote toegevoegde waarde heeft. Niet alleen wordt het betreffende systeem technisch beoordeeld maar worden ook bouwkundige en organisatorische maatregelen, welke direct verband houden met het systeem, beoordeeld. Denk hierbij aan de aansturing vanuit het branddetectiesysteem, het kunnen ontgrendelen van de vluchtdeuren, materialisatie van de tunnelbekleding en het gebruik van de tunnel. Een praktisch voorbeeld: stel de tunnel is ontworpen voor al het verkeer, met uitzondering van verkeer met gevaarlijke stoffen, maar er vindt toch doorgang van deze gevaarlijke stoffen plaats, dan is het ventilatiesysteem wellicht niet voldoende gedimensioneerd om bij een brand op een doeltreffende wijze te functioneren. Dit betekent dat het ventilatiesysteem opgewaardeerd dient te worden of het vervoer van gevaarlijke stoffen moet worden verboden (zoals dus eigenlijk het uitgangspunt was).

Door het uitvoeren van het juiste beheer en onderhoud, gecombineerd met de inspectie in het kader van inspectiecertificering, kan worden gesteld dat er te allen tijde sprake is van een systeem welke in nominale staat verkeert en welke doelmatig is in relatie tot het, ten tijde van het ontwerp, beoogde gebruik van de tunnel. Het is daarom aan te bevelen om inspectiecertificering niet alleen uit te voeren in de situatie dat het brandbeveiligingssysteem verplicht aanwezig is (bij of krachtens de wet), maar ook bij geen verplichting alsnog te voorzien in een inspectiecertificering. De inspectie-instellingen zijn voor deze systemen geaccrediteerd (overeenkomstig ISO 17020, type A) en hebben de expertise, kennis en ervaring in huis, om de systemen op al hun merites te beoordelen.

Tunnel

Wordt er voldoende aandacht besteed aan het toepassen van het Bouwbesluit als het gaat om tunnelveiligheid?

Eerder in dit blog stelde ik dat onze overheid veiligheid hoog in het vaandel lijkt te hebben. Ik zeg hier nadrukkelijk “lijkt”. Nederland kent namelijk meerdere tunnels welke voorzien zijn van de door mij genoemde systemen. Artikel 6.32 uit het Bouwbesluit 2012 is niet alleen bedoeld voor nieuw aan te leggen brandbeveiligingssystemen maar ook voor reeds aanwezige, bij of krachtens de wet aanwezige brandbeveiligingssystemen. Ondanks dat onze overheid de waarde van inspectiecertificering onderkent, zijn op dit moment nog niet alle in tunnels aanwezige brandbeveiligingssystemen voorzien van een inspectiecertificaat. Dit geldt voor zowel bestaande systemen (voor 2012 gerealiseerd) alsmede voor nieuw aangelegde systemen. 
 
Wij zien hier voor Colt een rol weggelegd om de partijen die hierbij betrokken zijn, van advies te voorzien om te komen tot gecertificeerde installaties en een veilige infrastructuur in Nederland. Graag nodigen we je uit om hierover van gedachten te wisselen. 

Download hier ons whitepaper over inspectiecertificering en ontdek wat er allemaal bij komt kijken om tot een inspectiecertificaat te komen.

New Call-to-action

 

Erik Peeters
Erik Peeters
Commercieel Manager Brandveiligheid
Stuur een mail