parkeergarage_ventilatie.jpg
Ventilatie, Rookbeheersing, Brandveiligheid • 2 min lezen

Zelf componenten voor parkeergarage ventilatie inkopen, slim of een risico?

Stan Veldpaus - gepubliceerd op 26 juli 2016

parkeergarage_ventilatie.jpgAnno 2016 zijn de componenten voor een mechanische ventilatie-installatie – bij wijze van spreken – op elke hoek van de straat te koop. Maar is het wel zo verstandig om je als installateur zelf te wagen aan de realisatie van parkeergarage ventilatie? Is het maken van een werkend systeem echt zo eenvoudig als het lijkt?

Losse componenten voor parkeergarage ventilatie

Recent sprak ik een inspecteur van een vooraanstaande inspectie-instelling over het certificeren van parkeergarageventilatiesystemen. Sinds het uitkomen van het bouwbesluit 2012 – en hiermee het intreden van de CCV-regeling voor brandbeveiligingssystemen – laten installateurs zich vaak verleiden tot het inkopen van losse componenten. Zij nemen toch al de complete werkzaamheden voor de realisatie van een parkeergarage voor hun rekening. Denk aan verlichting, hemelwaterafvoer en toegangscontrole. Dan kan een rookbeheersingsinstallatie er ook nog wel bij, toch?… En waarom ook niet?

Realiseren van een rookbeheersingsinstallatie

Volgens de CCV-regeling mag iedereen een rookbeheersingsinstallatie realiseren. Vaak is het ontwerp al in de ontwerpfase door een onafhankelijk adviseur vervaardigd. De installateur heeft daardoor vaak in de aanbestedingsfase de beschikking over een volledig uitgewerkte rapportage, waarin in detail staat omschreven hoeveel afvoerdebiet en stuwdrukventilatoren benodigd zijn. De installateur vraagt vervolgens de prijzen op van de diverse componenten en is van mening zo zelf het geheel te kunnen vormen:

 • De ventilatoren koopt de installateur in bij leverancier A
 • De stuwdrukventilatoren bij leverancier B
 • De schakelapparatuur bij leverancier C 

Uiteindelijk is de installateur verantwoordelijk voor een werkend geheel. Hier blijkt het vaak mis te gaan.

Complexiteit rookbeheersingsinstallatie

Installateurs onderschatten de complexiteit van een rookbeheersingsinstallatie vaak zwaar. Ook kennen zij de regels waaraan moet worden voldaan nauwelijks. Om je een idee te geven welke regels en normen van toepassing zijn, som ik er hier een aantal op: 

 • Bouwbesluit 2012
 • NEN1010
 • NEN2443 
 • NEN6098
 • NEN-EN 12.101-3, wellicht ook NEN-EN 12.101-1 en -2
 • NEN-EN 12.101-7
 • NEN-EN 12.101-8
 • NEN-EN 12.101-9
 • NEN-EN 12.101-10
 • NPR6095-1
 • NPR2576
 • NEN2535 
 • NEN2654-3

Dat zijn nogal wat regels! Na realisatie en na inspectie moet de inspecteur dan ook vaak concluderen dat de installatie niet voldoet. Voor het verkrijgen van een doelmatige en functionele installatie zijn alsnog grote inspanningen en substantiële investeringen noodzakelijk. Goedkoop blijkt dus meestal duurkoop.

Erkende leveranciers van rookbeheersingssystemen

De bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in systemen voor parkeergarage ventilatie zijn op de hoogte van de normen. Zij hebben de beschikking over een uitgebreid assortiment aan passende producten en oplossingen, waarvan de prijzen ook nog eens marktconform zijn. Je vindt de namen van deze erkende bedrijven bijvoorbeeld op de website van KIWA-NCP.

Waar kies jij voor?

Wat zou jij doen voor het realiseren van parkeergarage ventilatie? Koop je losse componenten in en ga je zelf aan de slag? Of richt je je tot een erkende leverancier van rookbeheersingssystemen? Ik ben benieuwd naar jouw mening! Laat een reactie achter als je er anders of hetzelfde over denkt.

Colt White paper Parkeergarageventilatie

Picture of Stan Veldpaus

Stan Veldpaus