Werken volgens het RAMS(HEC)-principe verdient absoluut aanbeveling

Erik Peeters | 29 september 2020
colt international - rams principe analyse  - ramshec - infra

IMAG0022-2Het principe heeft tot doel om voorafgaand aan realisatie van de installatie alle parameters te beschouwen (betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid, gezondheid, omgeving en kosten) om te komen tot de beste beslissing de gehele levensduur van de installatie beschouwend. Met het werken volgens het RAMS(HEC)-principe wordt de kwaliteit van zowel dienst als product verhoogd, wordt de performance geoptimaliseerd en wordt er veiliger gewerkt, dat alles tegen minder kosten en minder kans op falen.

Vooraf investeren betekent later de vruchten ervan plukken

RAMS(HEC) heeft grote raakvlakken met TCO (Total Cost of Ownership) en LCC (LifeCycleCosts). Bij brandveiligheidssystemen is het namelijk cruciaal dat ze optimaal moeten presteren om de veiligheid van mensen te waarborgen. Dit optimale presteren dient de installatie te bewerkstelligen gedurende zijn gehele levensduur. RAMS(HEC) kan wetenschappelijk worden benaderd, maar door met gezond verstand de pijlers van RAMS(HEC) te volgen kunnen – zonder al te veel diepgang en dus tijdsverlies – grote stappen worden gemaakt. Door als opdrachtgever in het voortraject te investeren en hier over na te denken, kan de eigenaar / gebruiker hier in een later stadium de vruchten van plukken.

Een voorbeeld: Stel dat een ventilator ergens met een kraan geplaatst wordt en de aannemer bouwt nadien alles dicht. Hoe moet je dan die ventilator in de toekomst vervangen wanneer dat nodig is? Dan moet er bouwkundig gebroken worden en weer opgebouwd worden. Dat kost veel tijd en veel geld. Ook kan het gebeuren dat er een rooster geplaatst wordt bij een ventilatorruimte, maar zonder rooster dat open kan klappen. Dan heb je qua bereikbaarheid niets gewonnen en zal je drastische stappen moeten zetten in geval van onderhoud of uitval.

Nog een voorbeeld: Veelal hebben ventilatoren in infrastructurele projecten en in parkeergarages een dubbele functie, te weten de ventilatie van uitlaatgassen en ventilatie bij calamiteit/brand. De ventilatiebehoefte voor ventilatie bij brand is echter vele malen hoger dan de andere behoefte. Het systeem wordt dus uitgelegd op het worst case scenario. Echter voor ventilatie uitlaatgassen is deze opgestelde capaciteit veel te hoog. Door nu te voorzien in ventilatoren met een dubbele wikkeling waarbij de lage wikkeling op basis van frequentieregeling wordt aangestuurd, kun je exact invulling geven aan de op dat moment heersende ventilatiebehoefte. Omdat dergelijke systemen veelal 24/7 draaien, bespaar je dus enorm veel energie. Berekeningen laten terugverdientijden zien welke soms wel kleiner zijn dan 2 jaar.

Door dus vooraf een risicoanalyse te doen kom je tot de kwantificering van de RAMS(HEC)-parameters, op product- en procesniveau. Simpelweg betekent dat in het geval van vernoemde ventilator dat er vooraf rekening wordt gehouden met stroomverbruik, onderhoud, reparatie of vervanging, op de snelste en minst kostbare manier. Ook de keuze voor een bepaald product doen we volgens de RAMSHEC principe.

Nadenken over onderhoudbaarheid en economische haalbaarheid

Bij Colt werken we al heel lang met het RAMSHEC-principe inzake eigen producten en werkwijze. Daarbij denken we na over wat we bouwen onderhoudbaar en economisch haalbaar is en of er met een andere keuze energetisch grote stappen gemaakt kunnen worden.

RAMSHEC helpt om de gevolgen te overzien van beslissingen die nu genomen worden. De bouw en installatiewereld mag het echter meer gaan oppakken, zeker gezien het feit dat dit al een tijd bestaat en het volledig past binnen de hedendaagse eisen: minder hinder, duurzamer, zuiniger en veiliger. Opdrachtgevers kijken gelukkig niet alleen meer naar initiële kosten, maar ook naar TCO (Total Cost of Ownership). Door RAMS(HEC) stap voor stap door te lopen, kunnen er goede beslissingen genomen worden.

RAMSHEC in de praktijk

Een goed voorbeeld is ons werk bij de Velserspoortunnel die in 2008 is gerenoveerd. In de uitvraag waren twee zeer grote ventilatoren met dito vermogens omschreven. Ons advies volgens RAMS(HEC) luidde: in plaats van 2 zeer grote, niet marktconforme ventilatoren, 8 minder grote marktconforme ventilatoren per schacht met een bouwgrootte en vermogen conform eenvoudig te verkrijgen handelsmaten. Dan spreek je over een goede mate van ‘Redundancy’, de projecteis schreef immers voor dat bij 25% uitval de tunnel dicht moest. Had je de oorspronkelijke optie toegepast, dan zou de tunnel gesloten moeten worden bij uitval van één van de twee ventilatoren. Met deze oplossing wordt er tevens aanmerkelijk minder energie gebruikt en bij uitval van een ventilator blijft de tunnel beschikbaar.

Wil je hier eens over sparren en/of weten wat RAMS(HEC) voor jou kan betekenen? Onze vernieuwde infratechniek brochure gaat dieper op in de infra industrie. Download de gratis brochure hieronder.

colt international infra techniek rookbeheersing

 

Erik Peeters
Erik Peeters
Commercieel Manager Brandveiligheid
Stuur een mail