Welke berekeningen zijn er nodig om tunnelventilatie in te zetten?

Stan Veldpaus | 22 september 2022

Om tunnelventilatie effectief en efficiënt in te zetten moeten er vooraf berekeningen worden gemaakt. In deze blog lees je wat de rol van Protuvem is, wat ankerberekeningen inhouden en hoe sensoren worden ingezet.

Protuvemtoets voor tunnelventilatie

In basis wordt het tunnelventilatiesysteem getoetst op basis van het Protuvem programma. Dit programma, ontwikkeld door Rijkswaterstaat, toetst uw ontwerp en beoordeeld onder alle windrichtingen of het ontwerp van het ventilatiesysteem, gegeven de betreffende omstandigheden, in de brandsituatie voldoende doelmatig is. Colt kan deze berekening voor u uitvoeren of de input van de ventilatoren aanreiken zodat derden de berekening kunnen vervaardigen.

 Deze Protuvemtoets geeft u een globaal inzicht in de te verwachten doelmatigheid. Het ventilatiesysteem kan vervolgens worden verbeterd en/of worden geoptimaliseerd door gebruik te maken van CFD-simulatie. Deze tool geeft u inzichten in de te verwachten luchtstromingen, temperaturen, zichtlengten en geeft u ook de mogelijkheid de daadwerkelijke tunnelgeometrie en eigenschappen alsmede de eigenschappen van het verkeer in te voeren.

Ankerberekeningen

Zoals reeds aangegeven is de juiste verankering of ophanging van de tunnelventilatoren belangrijk. Het is ondenkbaar dat de stuwdrukventilator of delen ervan los geraken en tussen het verkeer belanden.

Deze ventilatoren krijgen redelijk wat te verduren. Het gewicht van de ventilator moet worden gedragen, er komen dynamische krachten (duwen / trekken) aan te pas waardoor de ventilator schudt. Denk bijvoorbeeld aan een voorbijrijdende trein of verkeer. En de ankerconstructie moet ook bestand zijn tegen de heersende agressieve en corrosieve omstandigheden.

Om de robuustheid te borgen moeten er vooraf ankerberekeningen worden gemaakt. Daarbij schakelt Colt met een constructiebureau. Samen met hen en met u worden de berekeningen opgesteld en wordt beoordeeld met welke veiligheidstoeslagen er rekening gehouden moet worden?

Je moet ook rekening houden met de wapening. Waar zit deze, en waar kunnen we boren? Bij renovatieprojecten weet je ook vaak niet hoe de kwaliteit is van het beton is. Ook hier houden we rekening mee in de ankerberekeningen.

Colt werkt met erkende ankerleveranciers en wordt er zowel gebruik gemaakt van mechanische als chemische verankering.

Sensoren

Ten aanzien van de (stuwdruk)ventilatoren kunnen verschillende criteria met sensoren worden gemonitord. De meest voorkomende criteria zijn:

  1. Hierdoor houdt u de temperatuur van de wikkeling in de gaten.
  2. Deze sensor detecteert kleine of grote bewegingen van de ventilator.

Dankzij deze sensoren is het onderhoud beter te voorspellen en wordt de levensduur verlengd. Colt houdt in het ontwerp rekening met sensoren. De gegeven data kunnen continu worden gemonitord of éénmalig worden bepaald en beoordeeld, tijdens het onderhoud.

Meer weten

Wilt u meer weten over tunnelventilatie? Neem contact op voor de mogelijkheden of bekijk de speciale pagina over tunnelventilatie en overdrukinstallaties in tunnels.

Stan Veldpaus
Stan Veldpaus
Projectadviseur Rookbeheersingssystemen, Brandveiligheid
Stuur een mail