Wat betekent de RAMSHEC-aanpak voor Infra-projecten?

Stan Veldpaus | 22 september 2022

RAMSHEC is een aanpak die door middelen van wat-als scenario’s met meerdere factoren rekening houdt. In deze blog lees je wat dit deze aanpak inhoudt voor tunnelventilatie en overdrukinstallaties. En dan met name voor verkeerstunnels, treintunnels en ondergrondse stations

Wat is RAMSHEC?

RAMSHEC is een acroniem bestaande uit de eerste letters van de volgende begrippen

Reliability, Availability, Maintainability, Safety, Health, Environment en Cost

Dat zou je als volgt kunnen vertalen:

Betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaar, veiligheid, milieu-impact en kosten.

Het zou kunnen dat een systeem, rekening houdend met RAMSHEC initieel meer zal kosten. Gelukkig betalen betalen de gemaakte keuzes zich al snel terug.

Reliability

De betrouwbaarheid van de tunnelventilatoren is belangrijk. De installatie moet te allen tijde blijven werken. Ventilatoren worden daarom continu gemonitord. Bij het uitvallen van een ventilator moet er gelijk wat gedaan worden. Zelfs al moet daarbij de tunnel worden afgesloten.

Wat bijvoorbeeld een oplossing is, is om extra ventilatoren op te hangen. Deze redundantie voorkomt problemen. Door dit vroeg in het proces te beslissen sta je later niet voor verrassingen. 

Availability

Hoeveel procent van de tijd is de installatie functioneel? Hoe vaak moet onderhoud worden gepleegd? Welke delen moeten tijdens onderhoud worden uitgeschakeld? Wanneer moeten de ventilatoren vervangen worden? Al deze vragen spelen een rol bij de beschikbaarheid van de installatie. Moet de tunnel gesloten worden voor onderhoud of kan het onderhoud veilig plaatsvinden terwijl het verkeer of de trein doorrijdt?

Maintainability

Hoe bereikbaar is de installatie voor onderhoud? Kan het verkeer of de trein blijven doorrijden? Is er gedacht aan een aparte ingang voor monteurs of is de ventilator omringd door beton en ontoegankelijk? Gebruiken we 1 type ventilator of 5 verschillende types? Qua onderhoud is het gebruik van 1 type natuurlijk voordelig. Dan hoef je maar 1 type in te kopen en weet je hoe je het goed onderhoudt.

Safety

Als de tunnel onderhouden wordt, is de monteur dan veilig? Hier moet van te voren over worden nagedacht.

Als de tunnel onderhouden wordt en (deels) open voor verkeer, is de reiziger dan veilig?

Health

Hoe zit het met de afvoer van giftige stoffen? Uitlaatgassen hebben een negatief effect op de gezondheid en welzijn van gebruikers van de tunnel. Een tunnelventilatiesysteem heeft twee functies; het voorzien van frisse lucht en afvoer van vervuilde lucht én het borgen van de brandveiligheid door rook te beheersen.

Environment

Wat is de impact van de installatie op de omgeving? Denk aan gebruikte materialen, duurzaamheid maar bijvoorbeeld ook geluidsoverlast. Heeft de omgeving last van de tunnel?

Cost

Uiteindelijk zijn de kosten natuurlijk ook een cruciale factor. Een goede projectmanager kijkt verder dan sec de aanschaf van de installatie. Wat zijn de installatiekosten? Wat kost onderhoud? Wanneer moet de installatie vervangen worden? Wat zijn de energiekosten van de ventilator? Wat voor vermogen kiezen we? Een grotere ventilator is over het algemeen zuiniger dan een kleine. Dus de keuze kan vallen op wellicht iets te krachtige ventilatoren die met een lagere stroomvoorziening onder hun vermogen draaien. Uiteindelijk draait het om de Total Cost of Ownership (TCO).

 

Meer weten?

Neem contact op voor de mogelijkheden of bekijk de speciale pagina over tunnelventilatie en overdrukinstallaties in tunnels.

Stan Veldpaus
Stan Veldpaus
Projectadviseur Rookbeheersingssystemen, Brandveiligheid
Stuur een mail