Warmteterugwinning uit vervuilde afvalstromen: een kans voor energiebesparing

Stefan van der Velden | 8 december 2020

shutterstock_346361039_fabriekTot op de dag van vandaag is er veel maatschappelijke druk en toenemende wetgeving om zo milieubewust mogelijk om te gaan met productie- en productieprocessen in het kader van duurzaamheid, verlaging CO emissies en energiebesparing. Bij veel industriële processen komen hoeveelheden warmte vrij die bij de betreffende bedrijven vaak niet nuttig gebruikt (kunnen) worden. Hoe krijgen we deze onbenutte restwarmte nu zo goed mogelijk geïntegreerd in onze industrie?

Restwarmte nog vaak over het hoofd gezien 

Warmteterugwinning (WTW) is dus vaak een gemiste kans in de industrie. Met name in de vervuilende industrie, waar meestal al wordt aangenomen dat hergebruik van restwarmte niet mogelijk is omdat er te veel vervuiling is in de lucht. Ook bestaat de gedachte dat het terugwinnen van warmte niet mogelijk is te combineren met oudere bestaande apparatuur. Maar is dat echt zo?

Klimaatsystemen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het energieverbruik. Natuurlijk wil je je in de winter niet in een werkomgeving van -10 bevinden en zomers naar een temperatuur van 35 graden of hoger geraken (wat het al gauw kan worden in productieruimtes waar warmte ontstaat afkomstig van machines en processen). Zulke omstandigheden zijn nu eenmaal niet bevorderlijk voor het productieproces en voor personeel. Hergebruik van warmte is hierbij essentieel en leidt tot directe kostenbesparingen.

Tijdens de winterperiode zou je de warmte die vrijkomt tijdens het productieproces slim kunnen hergebruiken om zo laag mogelijke kosten te hebben bij het verwarmen van de productiehallen.
Echter is deze warmte vaak dermate ernstig vervuild met gassen en stoffen uit het productieproces dat het lastig en zelfs onmogelijk wordt energieterugwinning toe te passen. Traditionele systemen zijn dan niet bestand tegen vervuilde lucht. Dit is natuurlijk een enorm gemist potentieel om tot duurzame besparingen te kunnen komen.

Door onze jarenlange kennis en betrokkenheid bij projecten, hebben we voor een deel van dit potentieel, een unieke oplossing ontwikkeld, welke warmteterugwinning van vervuilde afvoerlucht wél mogelijk maakt. Hierbij spreken we over reststromen welke stof, gassen en vettige lucht kunnen bevatten, afvoerstromen waar traditionele systemen op stuk lopen.

Door kennis oplossingsgericht denken

Bij het concept van warmteterugwinning heb je vrijwel altijd te maken met technieken die gebruik maken van een wisselaar. Denk hierbij aan een kruisstroomwisselaar en een warmtewiel die horen beschermd te worden tegen vuil. Dit maakt deze technieken voor veel industrieën ongeschikt. Het reinigen van een wisselaar is met vervuilde reststromen één van de grootste een meest belangrijke problemen. Met een traditionele wisselaar zou je dan ook te veel onderhoud hebben door het reinigen en vervangen van filters.
De kosten zouden dan te hoog uitpakken om hier dan rendement uit te halen en daarbij is het vaak ondoenlijk, in sommige gevallen zou je zelfs om de drie dagen de filters moet vervangen.
Om dit probleem te kunnen verhelpen hebben we onze ervaring en kennis gebundeld en een kunststof wisselaar ontworpen. Een kunststof wisselaar die het onderhoud makkelijker maakt en ook toepasbaar is in sterk vervuilende industrieën met vervuilde reststromen.

Toepassing innovatieve Colt warmteterugwinningstechniek 

Bij Colt hebben we een innovatieve warmteterugwinningstechniek ontwikkeld welke is opgebouwd uit een kunststof wisselaar waarbij de vervuilde afblaasstroom door buizen gaat en de schone toevoerstroom om de buizen heen gaat waarbij het zelfs mogelijk is een sproeisysteem te integreren waardoor de wisselaar automatisch wordt gereinigd. In dit geval creëer je tevens een mogelijkheid van indirecte adiabatische koeling - koelen in de zomer zou dan een vorm van gratis koelen kunnen betekenen. De warme buitenlucht in de zomer wordt door de wisselaar gezogen.

Door water uit een sproeisysteem over de wisselaar te sproeien, koel je de warme buitenlucht. Indirecte adiabatische koeling dus. Door buitenlucht in de zomer te koelen verlaag je de inblaastemperatuur met 8 tot 10 °C waardoor een aangenaam en productief werkklimaat wordt verkregen. Binnen het systeem komen koelwater en binnenkomende lucht in de lamellen niet met elkaar in contact. Daardoor blijft de luchtvochtigheid in de ruimte laag.

Zo voorkom je condensatie aan de wanden en plafonds, dit is natuurlijk belangrijk om zo clean mogelijk te kunnen produceren. Een zelfreinigend systeem wat behoorlijk wat vervuiling aankan, praktisch is in onderhoud en leidt tot meer comfort op de werkvloer.

Wist je dat? 

Vaak wordt er gesproken over warmteterugwinning (WTW), maar eigenlijk is thermische energie voor terugwinning de juiste benaming. En daar maken zowel warmteterugwinning, koude terugwinning en vochtterugwinning deel van uit.

Benieuwd naar de verschillende technieken voor thermische uitwisseling en welke rendementen in jouw industrie behaald kunnen worden? Lees hier verder of kom direct in contact met één van onze klimaatspecialisten.

Spreek met een klimaatspecialist

 

Stefan van der Velden
Stefan van der Velden
Sr. Technical Consultant
Stuur een mail