Warmteterugwinning over de top met koelsystemen die energie opwekken

Colt International | 29 januari 2019

Het energieverbruik in Nederland is torenhoog. We verbruiken 3.232 Pj aan energie en 40 % daarvan is bestemd voor warmte. Met de industrie als grootverbruiker. Willen we in 2020 voldoen aan de Europese norm waarbij 14% van het energieverbruik duurzaam moet zijn dan is een focus op warmte en koude van groot belang. Het (her-)gebruik van warmte en koude kan namelijk veel duurzame energie opleveren. Toegegeven, het vergt een beetje ‘out of the box’ denken, maar het resultaat liegt er niet om. Minder CO2 uitstoot en beduidend lagere operationele kosten. Wie wil dat nou niet?

Praktijkvoorbeeld energie efficiënte fabriek Sauer Polymer

Bruno Sauer, de grootste aandeelhouder van het Duitse Sauer Polymer Technology is een pionier op het gebied van energie efficiency. Al in 2002 bouwde hij een van de eerste fabrieken zonder centrale verwarming. De warmte die bij de productie van plastic vrijkomt, is meer dan voldoende voor het verwarmen van de productiehal. Om ook de overgebleven warmte niet te verspillen, besloot Sauer nog een stap verder te gaan en hiermee elektriciteit te genereren. Samen met Colt werd een ingenieuze oplossing ontwikkeld: de Chimney Dynamo (schoorsteendynamo).

Adiabatische koeling, natuurlijke luchtstromen en elektriciteit opwekken

De schoorsteendynamo zorgt voor een enorme energiebesparing door gebruik te maken van adiabatische koeling, natuurlijke luchtstromen en warmteterugwinning. Elektriciteit wordt opgewekt met de warmte die bij het productieproces vrijkomt. De schoorsteendynamo is bij Sauer Polymer geïnstalleerd in een hoogbouwmagazijn. De ventilatieopeningen in het lage gedeelte van de schoorsteen zorgen in de zomer voor voldoende luchtcirculatie. Warmtewisselaars die boven de luchttoevoer zijn geplaatst, koelen de hete lucht uit de productieruimte. Buitenlucht wordt in het koelwatercircuit verwarmd en stijgt op in de schoorsteen. Boven in de schoorsteen zijn windturbines geplaatst die door de opstijgende lucht worden aangedreven en elektriciteit produceren. In de winter wordt een deel van de warmte-energie teruggewonnen en gebruikt om de productiehal te verwarmen.

schoorsteendynam_bij_Sauer_17c_01_DE

Kostenbesparing bij Sauer Polymer

De energiebesparing bij Sauer Polymer is zo hoog dat het systeem zich binnen 2,3 jaar terugbetaalt. Waar de afwezigheid van centrale verwarming de fabriek al 100.000 euro per jaar bespaarde, zorgt de schoorsteendynamo ook nog eens voor een besparing van 67.000 euro per jaar door gebruik te maken van adiabatische koeling. Daar bovenop komt een jaarlijkse besparing (tussen de 60.000 en 230.000 euro) dankzij de elektriciteit die de dynamo opwekt.Zo maakt de schoorsteendynamo een einde aan de verspilling. Van restwarmte, energie en euro’s!

Meer weten over de werking en kostenbesparing van adiabatische koeling? Download dan hieronder de whitepaper

Whitepaper Adiabatische koeling