Waarom warmteterugwinning de industrie een flinke energiebesparing oplevert

Kees Sietsma | 21 februari 2017
Temperature_up.svg.png

Temperature_up.svg.pngDe afgelopen jaren is de aandacht voor duurzame bedrijfsvoering en een duurzaam werkklimaat in de industrie sterk toegenomen. De reden is tweeledig: het kabinet wil de komende jaren zorgen dat in 2020 wordt voldaan aan de Europese norm, waarbij 14% van het energieverbruik duurzaam moet zijn. Hiervoor moeten maatregelen genomen worden die de CO2-uitstoot reduceren. Bovendien kunnen industriële bedrijven met een goed klimaatsysteem de energiekosten flink terugbrengen. Maar hoe realiseer je dat? Warmteterugwinning kan het antwoord zijn.

Wat is warmteterugwinning?

Het energieverbruik in Nederland — met name in de industrie — is veel te hoog. We gebruiken momenteel 3.232 Pj aan energie, waarvan 40% bestemd is voor verwarming. Met warmteterugwinning dragen we bij aan het realiseren van de Europese norm in 2020. Maar wat is het precies?

In principe is warmteterugwinning een methode om de warmte uit de afvoerlucht te hergebruiken om de inkomende ventilatielucht voor te verwarmen. In de industrie worden echter complexe problemen ervaren, zoals bijvoorbeeld teveel vrijkomende warmte of een te koude industriehal in de winter. Dat vereist ook een complexer warmteterugwinsysteem — een hybride klimaatinstallatie.

Optimaal gebruik maken van restwarmte

Over het algemeen heeft de industrie bijvoorbeeld last van teveel warmte die vrijkomt bij het productieproces. Het is echter zonde om al die warmte verloren te laten gaan, terwijl het gebruikt kan worden om bijvoorbeeld in de winter de werkvloer mee te verwarmen.

De restwarmte die vrijkomt wordt bij een warmteterugwinsysteem opgeslagen in een zogenaamde energiebuffer. Hierdoor gebruikt het systeem in de winterperiode — afhankelijk van de gewenste temperatuur — bijvoorbeeld 50% buitenlucht en daarnaast 50% van de warmte oppakt. In de zomer kan je deze energie gebruiken om te koelen.

Dit is een zeer effectieve manier om warmte te hergebruiken en daardoor de energiekosten flink te drukken.


Een mooi voorbeeld uit de praktijk

Sauer Polymer Technology is een mooi voorbeeld van een organisatie die de handschoen richting duurzaamheid heeft opgepakt en een flinke energiebesparing heeft weten te realiseren. De warmte die bij hun productieproces vrijkomt is ruimschoots voldoende om de productiehal mee te verwarmen. Door middel van een ingenieuze oplossing in combinatie met een hybride klimaatsysteem met warmteterugwinning, natuurlijke luchtstromen en adiabatische koeling hebben ze de energiekosten flink kunnen terugdringen.

Sterker nog, de energiebesparing is zo hoog dat het systeem zich binnen 2,3 jaar zal terugbetalen. Door middel van een hybride klimaatsysteem hebben ze een einde weten te maken aan de verspilling van restwarmte, energie en uiteindelijk ook euro’s.


Warmteterugwinning gestimuleerd vanuit Europa

Om in 2020 te voldoen aan de Europese norm wordt bijvoorbeeld warmteterugwinning gestimuleerd. Sinds 1 januari 2016 is de wettelijk verplichte EU productverordening 1253 van kracht. Deze houdt in dat producenten van luchtbehandelingskasten (groter dan 250 m³) en ventilatoren warmteterugwinning moeten toepassen voor mechanisch gebalanceerde ventilatie in ‘niet-woningbouw’ toepassingen. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als vervanging.

Kortom, gezien de voordelen en regelgeving vanuit Europa doen bedrijven er goed aan om aan de slag te gaan met warmteterugwinning.

Wil je eens sparren over dit onderwerp? Spreek dan één van onze specialisten.

Spreek met een klimaatspecialist

Kees Sietsma
Kees Sietsma
Business Development Manager Climate Control NWS Europe, ESD
Stuur een mail