RWA, Brandveiligheid • 2 min lezen

Waarom een RWA installatie in de utiliteit van toegevoegde waarde is

Stan Veldpaus - gepubliceerd op 26 september 2017

rwa installatieUtiliteitsgebouwen zoals winkelcentra, ziekenhuizen en woonzorgcomplexen kenmerken zich veelal door complexe structuren en veel mensen op een relatief kleine oppervlakte. De aanwezige personen zijn vaak ook onbekend met de lay-out van het gebouw. Er is dus alles aan gelegen het gebouw zo te ontwerpen dat bij een calamiteit de aanwezige personen voldoende gelegenheid krijgen veilig te vluchten. Maar ook dat de reddingsdiensten genoeg kans krijgen hun werk uit te voeren. Een RWA installatie kan hiertoe uitstekend bijdragen. In dit blog vertellen we daar meer over.

 

Het Bouwbesluit heeft een goede aanzet gemaakt om optimale veiligheid te garanderen

Een goede brandbeveiligingsinstallatie is niet alleen van belang voor het redden van mensenlevens, maar ook met het oog op duurzaamheid. Een gebouw in as is nu niet echt duurzaam of circulair te noemen.

Ten aanzien van een goede en veilige ontvluchting heeft het Bouwbesluit naar mijn mening een goede aanzet gemaakt. Denk hierbij aan de grenswaarden voor de lengte van vluchtwegen, brand- en rookcompartimentering, bijdrage gebruikte materialen in de vluchtweg tot de brand etc.

Echter, gezien de onbekendheid met de omgeving van gebruikers en omdat centrale delen van het gebouw vaak verdieping overschrijdend zijn, blijken de eisen uit het Bouwbesluit in de praktijk een ondergrens ten aanzien van veiligheid. Al helemaal in relatie tot duurzaamheid. Het treffen van aanvullende maatregelen zijn in dit type gebouwen daarom enorm van toegevoegde waarde. Een RWA systeem is hier een uitstekende oplossing voor.


Een RWA installatie garandeert optimale veiligheid van gebruikers

Met een RWA installatie wordt de vrijkomende rook- en hitte op de juiste wijze afgevoerd, waardoor:

  • Personen flink extra tijd en gelegenheid krijgen om het gebouw te ontvluchten
  • De hoofddraagconstructie gevrijwaard blijft van te hoge temperaturen
  • Het flash-over moment wordt uitegesteld of zelfs afgesteld
  • Hulpverleners zicht op de brandhaard hebben

En daarmee wordt optimale veiligheid gegarandeerd.

Een RWA installatie kan zelfs zo ontworpen worden dat de omstandigheden in het centrale deel van het gebouw tijdens de brand te vergelijken zijn met buiten. Met andere woorden: er is voldoende zichtlengte en de straling tijdens het vluchten is acceptabel.

Maar er zijn ook tussenoplossingen die heel veel meerwaarde bieden. Bijvoorbeeld RWA systemen waarbij geaccepteerd wordt dat verdiepingen na verloop van tijd verroken. Over dit principe — een Doelmatig Rookvrij Atrium — schreven wij een whitepaper dat je hier kunt downloaden.

Maar een RWA installatie biedt meer dan alleen een optimaal brandveiligheidsniveau:

  • Gratis ventilatie
  • Gratis zonlicht
  • Gratis nachtverkoeling

Meer weten over RWA installaties? Download de brochure en lees onder andere meer over de werking van RWA en de criteria om een goede RWA installatie te ontwerpen.

Download de brochure

Picture of Stan Veldpaus

Stan Veldpaus