Waarom inspectiecertificering voor brandveiligheidsinstallaties een lust is en geen last

Erik Peeters | 15 januari 2019
rwa installatie inspectiecertificering.png

rwa installatie inspectiecertificering.pngOnlangs werd ik geconfronteerd met de opmerking dat inspectiecertificering voor brandbeveiligingssystemen ‘een lust is en geen last’. Hoewel ik het hier volledig mee eens ben verraste deze opmerking mij, omdat het voldoen aan de eisen rondom inspectiecertificering in de praktijk vaak lastig blijkt. In dit blog heb ik op een rij gezet waarom dit onterecht is.


Wat is inspectiecertificering?

Voordat ik dat doe wil ik eerst even nader ingaan op wat inspectiecertificering precies is en neem ik een kijkje in de recente geschiedenis rondom dit onderwerp.

Inspectiecertificering is een periodieke inspectie om er zeker van te zijn dat de totale brandbeveiliging aan de gestelde eisen voor jouw organisatie voldoet of blijft voldoen. Indien dit het geval is ontvang je een inspectiecertificaat dat dit aantoont. Onderstaande video legt duidelijk uit wat er allemaal bij inspectiecertificering komt kijken.


Een kijkje in de recente geschiedenis rondom inspectiecertificering

Met het in werking treden van het Bouwbesluit 2012 is de wijze van certificering van brandveiligheidsinstallaties gewijzigd. Deze installaties moeten nu worden voorzien van een geldig inspectiecertficaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema. Dit betekent dat de certificering uitgevoerd dient te worden door een ISO 17020 type A geaccrediteerd inspectiebureau.

Tekst Bouwbesluit:

Artikel 6.32 Automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem
Lid 2.
Een bij of krachtens de wet voorgeschreven rookbeheersingsinstallatie is voorzien van een geldig certificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties.


Toelichting op het artikel uit het Bouwbesluit 2012 over inspectiecertificering

In artikel 6.32, dat gericht is op het waarborgen van een goede werking van genoemde installaties, wordt gesproken van bij of krachtens de wet voorgeschreven. Hiermee wordt bedoeld dat dergelijke installaties, hoewel ze niet in dit besluit worden voorgeschreven, wel een rol kunnen spelen bij een beroep op gelijkwaardigheid als bedoeld in artikel 1.3 van dit besluit.

Een rook- en warmteafvoer- of rookbeheersingsinstallatie kan bijdragen tot een gelijkwaardige oplossing voor bouwkundige brandwerende voorzieningen of om een langere loopafstand dan bedoeld in afdeling 2.12 toe te staan. Ook is het mogelijk een rookbeheersingssysteem te installeren als onderdeel van de invulling van de vereiste gelijkwaardige brandveiligheid van grote brandcompartimenten en de functionele brandveiligheidseisen van artikel 2.14 over hoge en ondergrondse gebouwen.

Wanneer met een beroep op gelijkwaardigheid een rookbeheersingssysteem wordt toegepast, dan volgt uit het tweede lid [derde lid Stb. 2011, 416] van artikel 6.32 dat dit systeem moet zijn voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV inspectieschema Brandbeveiligingssystemen (RBI). Met het begrip ‘geldig’ wordt bedoeld dat het document niet verlopen mag zijn.


Inspectiecertificering niet alleen verplicht voor rookbeheersingssystemen

Inspectie-certificering geldt niet alleen voor rookbeheersingssystemen maar ook voor andere brandbeveiligingssystemen welke in gebouwen kunnen voorkomen, zoals brandmeldinginstallaties, alarmontruimingsinstallaties en sprinklerinstallaties.

Inspectie-certificering geldt bovendien niet alleen voor nieuw te realiseren brandbeveiligingsinstallaties maar ook voor reeds gerealiseerde, vergunningsplichtige brandbeveiligingsinstallaties.


Inspectiecertificering is een lust, geen last

Zoals ik al eerder heb aangegeven is het onterecht dat inspectiecertificering in een negatief daglicht staat. Het is inderdaad waar dat certificering tijd, geld en energie kost. Maar je krijgt er ook veel voor terug:

  • Er is sprake van de meest efficiënte en doeltreffende brandveiligheidsinstallatie, omdat meerdere specialisten al in een vroegtijdig stadium betrokken zijn bij de realisatie
  • Er is sprake van optimalisatie
  • Er is eventueel sprake van besparingen op andere vlakken
  • De installatie blijft langdurig in nominale staat en zal langer in bedrijf blijven waardoor deze minder snel opgewaardeerd of vernieuwd hoeft te worden
  • Door certificering ontstaat een kwaliteitscurve met stijgende kenmerken; de ontwerper, installateur en inspecteur worden per project beter en meer ervaren
  • Er wordt vanuit meerdere ‘brillen’ naar de installatie gekeken waardoor er aandacht wordt besteedt aan alle facetten van de betreffende installatie.

Opgemerkt dient te worden dat ook het inspectieschema een document in ontwikkeling is en blijft. Vooral op dit moment blijkt het niet eenvoudig om bestaande installaties onder certificaat te brengen. De marktpartijen (zoals Colt International) voeren hierover nauw overleg met de inspectie-instellingen en het CCV met het doel dit traject te vereenvoudigen en meer installaties te kunnen certificeren. Juist omdat het certificeren van bestaande installaties een lastige horde blijkt wordt certificeren als last beschouwd. Dit is niet terecht.

Wil je weten hoe je aan alle eisen rondom inspectiecertificering kunt voldoen om tot een geldig inspectiecertificaat te komen en te zorgen dat het geen last maar een lust is? Download dan het whitepaper dat wij hierover schreven.

New Call-to-action

Erik Peeters
Erik Peeters
Commercieel Manager Brandveiligheid
Stuur een mail