Waarom CFD simulatie voor ventilatiesystemen de veiligheid van verkeerstunnels optimaliseert

Erik Peeters | 9 mei 2017

tunnel_design-resized-600

Er is maar één maatstaf voor de ventilatie in verkeerstunnels: veiligheid. Veiligheid voor de mensen die gebruik maken van die tunnels. Ik hoef niet uit te leggen wat de risico’s zijn die bij incidenten in een tunnel de veiligheid in gevaar brengen. Het grootste gevaar is een brand en de daarmee gepaard gaande rook- en warmteontwikkeling. Om de gevolgen te beheersen is een goed ventilatiesysteem van cruciaal belang. CFD is een techniek waarmee de effectiviteit van een ventilatie- en rookbeheersingssysteem uitstekend te voorspellen is. Maar waarom? En hoe gaat dat in z’n werk?

 

Nog 3 redenen waarom een betrouwbaar ventilatiesysteem van cruciaal belang is

Een goed ventilatiesysteem in verkeerstunnels is niet alleen belangrijk om de veiligheid van gebruikers te garanderen. Het is ook van belang voor het economische en sociale aspect. Bij een significante brand in een tunnel, zonder dat deze tunnel met de juiste voorzieningen is uitgerust, zal de tunnel gedurende een lange periode niet kunnen worden benut. Dit betekent dat de betreffende route (weg of spoor) niet kan worden benut en men op zoek moet naar alternatieve routes. Dit levert overlast op, het kost meer tijd en dus meer geld om op de plaats van bestemming te komen en om er te komen zal er omgereden moeten worden. Omrijden, is meer kilometers, is meer CO2-uitstoot, is een grotere belasting op ons milieu.

Daarnaast blijft de luchtkwaliteit in verkeerstunnels een punt van aandacht. Ondanks het feit dat auto’s steeds ‘schoner’ worden, worden maar al te vaak de grenzen van de toelaatbare concentraties uitlaatgassen overschreden. Zeker bij files in de tunnel kan dit een gezondheidsrisico opleveren.


Ontwerpen tunnelventilatie op basis van de eisen voor luchtkwaliteit en brandveiligheid

Een ontwerp voor tunnelventilatie wordt dus gemaakt op basis van de eisen en richtlijnen voor de luchtkwaliteit en de brandveiligheid. Het handhaven van een goede luchtkwaliteit voorkomt gezondheidsproblemen en bevordert bovendien het welzijn van aanwezige mensen. Een goede rookbeheersingsinstallatie verbetert de vluchtomstandigheden, beschermt de constructie van de tunnel en vereenvoudigt de inzet van de brandweer.

De eisen die gesteld worden aan het ontwerp zijn voor Nederland vastgelegd in de Veiligheid Richtlijnen deel C (VRC) en de Aanbevelingen Ventilatie Verkeerstunnels (AVV) van het Steunpunt Tunnelveiligheid. Voor het ontwerp wordt over het algemeen gebruik gemaakt van rekenprogramma’s zoals Protuvem en Piarc.


CFD simulatie als alternatief voor het ontwerpen van tunnelventilatie

CFD (Computational Fluid Dynamics) simulatie is een uitstekend alternatief voor het ontwerpen van tunnelventilatie met de bekende rekenprogramma’s. Sterker nog, CFD simulatie is betrouwbaarder en nauwkeuriger. En CFD heeft nog meer voordelen.

CFD is een techniek waarmee de effectiviteit van een rookbeheersingssysteem uitstekend te voorspellen is. De basis van CFD is het oplossen van een aantal vergelijkingen voor een gebied dat in kleine cellen is opgedeeld. Het is momenteel de best beschikbare methode om stromingen en overdracht van energie te voorspellen voor (nog) niet bestaande en bestaande situaties. Zo kan in een voorstadium nauwkeurig de werking van een ventilatie-ontwerp bepaald, geoptimaliseerd en beoordeeld worden. Met als voordeel dat kostbare praktijktesten overbodig zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten over tunnelventilatie? Neem contact op voor de mogelijkheden of bekijk de speciale pagina over tunnelventilatie en overdrukinstallaties in tunnels.

Erik Peeters
Erik Peeters
Commercieel Manager Brandveiligheid
Stuur een mail