Waar maken we ons druk over?

Stan Veldpaus | 23 april 2019
Lineaustoren_MG_0305

Al vaker heb ik vanaf deze positie het met jullie mogen hebben Lineaustoren_MG_0305over overdrukinstallaties. Maar ondanks dat wij al twaalf jaar te maken hebben met de ontwerp- en realisatienorm NEN-EN 12.101-6 is het nog steeds een feit dat er anno 2019 overdrukinstallaties opgeleverd worden die het predicaat overdruk niet mogen dragen en daarom ook niet door de inspectie komen.  In dit blog ga ik dieper in op wat er allemaal mis gaat bij het ontwerpen en realiseren van overdrukinstallaties en hoe we dit kunnen voorkomen.

Hoe werkt een overdrukinstallatie?

Voordat ik dat toelicht, wil ik kort nog even ingaan op hoe een overdrukinstallatie precies werkt. Ook om hierin meer duidelijkheid te scheppen. Door in een ruimte een druk te realiseren die hoger is dan in andere ruimtes, zorg je ervoor dat de rook niet in deze ruimte terecht kan komen en creëer je een veilige vluchtweg.

Echter zullen mensen de brandruimte willen ontvluchten en zullen er deuren opengaan, waardoor het niet meer mogelijk is om voldoende drukverschil tussen de ruimtes te realiseren. Daarom is het belangrijk om voldoende luchtstroom vanaf de te beveiligen ruimte naar de brandruimte te bewerkstelligen. Deze luchtstroom neemt de rook mee en vrijwaart hiermee de ‘veilige’ ruimte van deze rook. 

 

Erik Peeters (Commercieel Manager Colt International) vertelt over overdrukinstallaties en brandveiligheid in o.a. tunnels. De aflevering was te zien op SBS 6 in het programma Holland van Boven. 

Waar gaat het mis?

De praktijk leert dat het op meerdere vlakken misgaat bij het ontwerpen en realiseren van overdrukinstallaties. Waarom, dat zal ik hieronder toelichten.

  1. Het doel van de overdrukinstallatie

Er zijn verschillende typen overdrukinstallaties geïntroduceerd sinds de geldende norm NEN EN 12.101-6. Het benodigde type is afhankelijk van het gebruik van het object. Is er sprake van een ontruimingsinstallatie? Dan zal de overdrukruimte weliswaar kortstondiger – maar aanmerkelijk intensiever – worden gebruikt. Is er sprake van een object waar mensen niet “thuis” zijn (bijvoorbeeld een hotel), dan zal de overdrukruimte gedurende een lange tijd gevrijwaard moeten zijn van rook. Als de brandweer de overdrukruimte moet gebruiken voor bijvoorbeeld het naar boven brengen van materialen en manschappen, dan wordt de ruimte nog zwaarder belast. Elk type installatie kent dus zijn eigen prestatie en doel en dit dien je vooraf  vast te leggen.

  1. De positie van de overdrukventilator

De positie van de overdrukventilator dient zo te zijn gepositioneerd dat deze te allen tijde ‘schone’ lucht aanzuigt. Daarmee bedoel ik lucht gevrijwaard van rook. Plaats je een aanzuigopening van een ventilator bij de dakrand en de vlammen slaan uit de gevel, dan is de kans groot dat de rook aangezogen wordt en via de overdrukventilator in de overdrukruimte wordt gepompt. De norm stelt dan ook expliciet dat de toevoer van lucht op laag niveau moet gebeuren. Is dit om wat voor reden dan ook niet meer mogelijk, dan kan je uitwijken  naar hogere locaties mits je kunt  garanderen dat de aangezogen lucht schoon is. Let op: ook luchtbehandelingsinstallaties kunnen rook uitblazen.

De aanzuigopening van de overdrukinstallatie dient dus op voldoende afstand van een klimaatinstallatie gelegen te zijn.

De Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR6095-2 stelt dat dit het geval is als de aanzuigopening tenminste acht meter uit de dakrand gelegen is en de dakrand tenminste één meter boven het dak uitsteekt. Zo niet, dan is het mogelijk om de toevoerlucht via twee oriëntaties aan te zuigen en elke oriëntatie te voorzien van een detectie. Wordt op een van de oriëntaties rook waargenomen? Dan sluit de aanzuigopening op deze oriëntatie.

Bovendien, als het trappenhuis de enige mogelijkheid is om het object verticaal te ontvluchten, dan dien je de toevoer te realiseren met een duty- and standby fan. Dat zijn simpel gezegd twee ventilatoren die elk geschikt zijn om het vereiste debiet te leveren. De primaire ventilator dien je continu (24/7) te monitoren. Blijkt deze defect, dan dient het systeem automatisch de standby fan als primaire ventilator te beschouwen en dus bij brand in te schakelen.

  1. De afvoervoorziening

De afvoervoorziening is het onderdeel waar men het meest de mist mee ingaat. Om een overdruk over de openingen van de overdrukruimte naar de aangrenzende ruimte te realiseren moet er aan de zijde van de aangrenzende ruimte sprake te zijn van een afvoervoorziening. Deze afvoervoorziening is eveneens nodig om bij een geopende deur tussen overdrukruimte en aangrenzende ruimte een luchtsnelheid te creëren. Indien je aan de zijde van de aangrenzende ruimte (de brandruimte) niet in een afvoervoorziening voorziet, dan kan de druk in deze ruimte gelijk of groter worden dan de druk in de overdrukruimte en stroomt lucht terug naar de overdrukruimte. Ongewenst natuurlijk, want de kans is groot dat deze verontreinigd is met rook.

Dit geldt ook voor de luchtstroming. Indien in de brandruimte geen afvoervoorziening aanwezig is, dan kan de lucht – welke door de overdrukinstallatie over de deur wordt gepompt – nergens heen en valt de luchtsnelheid weg. Ook hier geldt dat de rook dan eenvoudig de overdrukruimte in kan stromen.

Maar niet alleen bij het bepalen van het doel,  de positie van de ventilatoren of de afvoervoorziening gaat het vaak mis. We zien ook fouten gemaakt worden in de voedingsvoorziening, de maximale kracht die benodigd is om deuren te openen, de draairichting van deuren of functiebehoud van transmissiewegen. Kortom, we kunnen met z’n allen nog veel stappen zetten om de veiligheid in geval van calamiteit écht te waarborgen.

 

Wil je meer weten over overdrukinstallaties,  wat er komt kijken bij het ontwerpen van een doeltreffende installatie en wat de belangrijkste aandachtsgebieden zijn? Download dan hier het whitepaper dat we hierover schreven.

White paper Brandveiligheid in Verkeerstunnels

 

 

Stan Veldpaus
Stan Veldpaus
Projectadviseur Rookbeheersingssystemen, Brandveiligheid
Stuur een mail