Verbod op R22: van de regen in de drup?

Colt International | 17 maart 2015

shutterstock_5761381-resized-600We hebben er al eerder over geschreven, maar het kan niet vaak genoeg onder de aandacht gebracht worden: sinds 1 januari 2015 is het verbod op het koudemiddel R22 van kracht! Het middel zelf, maar ook koudemiddelen waarin R22 gemengd is, mogen niet meer bijgevuld worden en zelfs niet afgepompt worden voor onderhoudswerkzaamheden. Een klimaatinstallatie, gevuld met R22 kan bij een lekkage dus niet meer gerepareerd worden. Zolang er geen problemen zijn met de installatie, is er niets aan de hand. Een klimaatinstallatie met R22 mag ook na 1 januari gewoon blijven draaien volgens de Europese wetgeving. Echter bij veel bedrijven kan het uitvallen van de koelinstallatie de continuïteit ernstig schaden. Een ongewenst situatie. Maar wat doe je er aan?


Alternatieve koudemiddelen
Bij een speurtocht naar een oplossing komt veelvuldig de term retrofitten omhoog. Bij retrofitten wordt de installatie zo aangepast dat het R22 koudemiddel vervangen kan worden door een alternatief koudemiddel. Dit kan zeker een optie zijn bij grote en dure airconditioning en koelinstallaties. Voorwaarde is wel dat de installatie goed werkt, lekdicht en goed onderhouden is.  Hiermee kunnen dan hoge investeringen voor vervanging in een vroeg stadium voorkomen worden. Als alternatief worden vaak HFK koudemiddelen (synthetische koudemiddelen die onder andere uit Fluorkoolwaterstoffen bestaan) gebruikt of mengsels die primair met HFK’s zijn verkregen (met een klein percentage koolwaterstoffen) of koudemiddelen die speciaal werden ontwikkeld om een R22 installatie te retrofitten (de zgn. ISCEON middelen). Behalve de wijzigingen die aan een klimaatinstallatie moeten worden aangebracht, blijft het een groot nadeel dat nog steeds met HFK’s gewerkt wordt. Met een vaak hoge GWP-waarde en gebonden aan de F-gas regelgeving. Is dit wat we willen in de toekomst?


Nieuwe koeltechnieken hebben de toekomst
Het lijkt een drastische oplossing: het vervangen van de gehele klimaatinstallatie. Maar is het eigenlijk niet veel vreemder dat we een installatie ombouwen om een verboden koudemiddel te vervangen door een ander HFK koudemiddel? Het is bekend dat de nieuwe wetgeving bedoeld is om het op de markt brengen van HFK’s te verminderen. Van 100% in 2015 tot 21% in 2030. Hoe lang zullen deze alternatieve koudemiddelen dan nog onbeperkt verkrijgbaar zijn? In dat licht gezien, is het vervangen van de klimaatinstallatie een optie die het overwegen zeker waard is. Nieuwe klimaatinstallaties maken gebruik van nieuwe koeltechnieken en voldoen nu al aan de eisen die op de middellange en lange termijn gesteld zullen worden. Denk bijvoorbeeld aan klimaatinstallaties die werken met water of natuurlijke koudemiddelen zoals CO2, ammoniak of propaan. Milieuvriendelijke oplossingen die een optimale energie efficiency leveren. 


Vergeten kracht van water
Energie uit water is niets nieuws. Eeuwen geleden maakten we al gebruik van een watermolen. We kennen waterkracht en getijdenenergie. We maken gebruik van water om energie in op te slaan, in stuwdammen, WKO, open bronnen etc.). Water heeft de hoogste soortelijke warmte van alle gangbare stoffen en kan per volume eenheid veel energie opnemen. Water is dus niet alleen geschikt voor energieopslag maar ook een ideaal medium om energie mee te verplaatsen. Dat maakt water een van de meest duurzame en meest efficiënte vervanger van koudemiddelen in een klimaatinstallatie. Het is bovendien natuurlijk, veilig, goedkoop, beschikbaar en beheersbaar. Precies wat we nodig hebben voor een zorgeloze toekomst.


Meer weten over nieuwe koeltechnieken? Download dan het whitepaper:

Whitepaper Adiabatische koeling

Colt International
Colt International