Energie besparen • 3 min lezen

Van eenvoudige tot complexe warmteterugwinning

Kees Sietsma - gepubliceerd op 15 september 2015

CO2_uitstootHet kabinet wil er de komende jaren voor zorgen dat Nederlandse huizen en bedrijven meer gebruik maken van duurzame warmte en restwarmte. Deze maatregelen werken energiebesparend en zorgen voor een reductie van de CO2-uitstoot. Het doel is om in 2020 te voldoen aan de Europese norm, waarbij 14% van het energieverbruik duurzaam moet zijn. Dat is nog een uitdaging! Hoe kunnen we onze CO2-uitstoot nu beperken – en tegelijkertijd besparen op operationele kosten? Daar komt warmteterugwinning (of liever: ‘warmte terug naar werkniveau’) om de hoek kijken. Hier vertel ik je graag meer over in deze blog!

Warmteterugwinning

Momenteel verbruiken we in Nederland 3.232 Pj aan energie, waarvan 40% is bestemd voor warmte. Energiebesparende maatregelen zijn dus noodzakelijk – met name in de industrie – willen we in 2020 aan de Europese norm voldoen. Met warmteterugwinning (WTW) dragen we een steentje bij aan een duurzamere maatschappij. Maar wat is dit nu precies? De meest eenvoudige WTW-vorm tref je in moderne, goed geïsololeerde woningen al aan: balansventilatie. Dit systeem gebruikt de warmte van de afgevoerde binnenlucht om de aangezogen verse buitenlucht te verwarmen. Wij gaan liever een stapje verder; met warmte terug naar werkniveau.

Warmte terug naar werkniveau

Warmte die zich van nature op hoog niveau verzamelt, is met een luchtverdeelsysteem eenvoudig terug te voeren naar de mensen op de werkvloer (naar werkniveau). Dit levert een energiebesparing tot wel 40% op! In de zomerperiode zorgt het luchtverdeelsysteem ervoor dat er 100% buitenlucht naar binnenkomt. De warmte die ontstaat, gaat vervolgens naar buiten. In de winterperiode gebruikt het luchtverdeelsysteem – afhankelijk van de gewenste temperatuur – bijvoorbeeld 50% buitenlucht. Daarnaast pakt het systeem 50% warmte binnen op. Als je dit in de praktijk bekijkt, is dit een veel goedkopere installatie dan een ‘gewone’ WTW-installatie. Juist door het hergebruik van goedkope warmte.

Van eenvoudige tot complexe warmteterugwinning

Warmteterugwinning kan een heel eenvoudige vorm aannemen. Om een ander voorbeeld in huis te gebruiken: het plaatsen van een warmtewisselaar bij de afvoer van je douche. Koud water – onderweg naar je boiler – komt langs dat warme afvalwater. Hierdoor warmt je schone water op. Bij complexe warmteterugwinning komt meer kijken. We noemen deze systemen ook wel ‘hybride klimaatinstallaties’.

Hybride klimaatinstallaties

Hybride oplossingen zijn ideaal voor thermische terugwinning (warmte of koude), maar ook voor de opslag van energie. Restwarmte of -koude komt terecht in een energiebuffer. Vervolgens is deze energie direct in te zetten in een koel- of verwarmingssysteem. Zo gebruiken Fonterra en A-ware hun restenergie voor het koelen en verwarmen van hun kantoren, waardoor geen externe energiebron meer nodig is.

Trias Energetica

Je kunt je na bovenstaand verhaal wel voorstellen dat de Trias Energetica met haar drie dimensies inmiddels wat verouderd is:

  1. Beperk de energievraag
  2. Gebruik duurzame energie
  3. Gebruik (indien mogelijk) fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk

Wij voegen dan ook graag een vierde dimensie toe aan de Trias Energetica: Hergebruik warmte. Door hergebruik van warmte, denken we niet alleen aan het milieu (reductie CO2-uitstoot). We denken ook aan onze eigen portemonnee. Je kunt namelijk aanzienlijk besparen op operationele kosten. Deze eventuele besparingen zijn in kaart te brengen met een klimaatonderzoek.

Klimaatonderzoek

Een klimaatonderzoek beantwoordt onder andere de volgende vragen:

-        Is er warmte beschikbaar?

-        Zo ja, hoeveel?

-        Is er sprake van vervuiling?

-        Wat levert het op?

Na afloop van een klimaatonderzoek weet je of de investering zijn gewenste rendement zal brengen. Als er sprake is van weinig vervuiling, dan kan je lucht eenvoudig hergebruiken. Dit levert dus direct rendement op. Maar soms is de lucht – bijvoorbeeld bij lassen – zo vervuild dat het schoonmaken enorm veel energie kost. Bij het lasproces valt dan ook nauwelijks rendement te behalen. Maar bij de meeste andere bedrijfsprocessen gelukkig wel!

Warmteterugwinning op de agenda!

Hoe gaat dit nu bij jouw bedrijf? Staat warmteterugwinning daar al op de agenda? Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Laat het weten! Wil je meer informatie over eenvoudige en complexe warmteterugwinning? Dan kun je natuurlijk altijd even contact opnemen met ons.

Spreek met een klimaatspecialist

 

Picture of Kees Sietsma

Kees Sietsma