Uitblazen vuile lucht door parkeergarageventilatiesysteem verbeteren

Erik Peeters | 6 december 2016
Uitblazen vuile lucht door parkeergarageventilatiesysteem verbeteren.jpg

Uitblazen vuile lucht door parkeergarageventilatiesysteem verbeteren.jpgEr blijkt veel mis te gaan bij de uitblaasvoorzieningen van parkeergarageventilatiesystemen. Zelf zie ik dat regelmatig terug in het straatbeeld. Bij veel parkeergarages zie je de ventilator die de verzamelde vuile lucht uitblaast, zo zitten. Hierdoor adem je als voorbijganger direct die schadelijke lucht in. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Vuile lucht verdunnen

Een parkeergarageventilatiesysteem moet afgewerkte lucht vijf meter boven straatniveau uitblazen, ruim boven de hoofden van voorbijgangers . Dit moet verticaal gebeuren, met een minimale snelheid. De gedachte hierachter is dat de uitblaasvoorziening de vuile lucht zo hard uitblaast dat het direct verdunt met schone buitenlucht, zodat inademen geen schade oplevert. Toch zie ik deze vijf meter eis niet altijd terug in parkeergarages die ik tegenkom. 

Vijf meter eis

De afgelopen jaren zijn er nogal wat wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de uitblaasvoorziening. Dat heeft tot veel onduidelijkheid geleid. Zo hadden we tot 1 januari 2008 de staatsbladen 278 en 602 als leidraad: 

Onderdeel b – “De uit de parkeergarage afgezogen lucht wordt verticaal uitgeblazen op ten minste 5 m boven het straatniveau of, indien binnen 25 m van de uitblaasopening een gebouw is gelegen met een hoogste daklijn die meer dan 5 m boven het straatniveau is gelegen, ten minste 1 m boven de hoogste daklijn van dat gebouw.”

De vijf meter eis niet keihard

In beide staatsbladen was de eis over de uitblaashoogte nog niet ‘keihard’. Beide besluiten vermelden een voorbehoud. De vijf meter eis mag komen te vervallen als je de overheid kunt overtuigen van het volgende: 

“Onderdeel b is niet van toepassing indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de uitblaasopening zodanig is gesitueerd dat een afdoende verspreiding van verontreinigde lucht in de buitenlucht is gewaarborgd en schadelijke immissies worden voorkomen.”

Beide staatsbladen zijn per 1 januari 2008 komen te vervallen, dus welke eisen gelden nu?

Huidige eisen rondom uitblazen vuile lucht

De nu geldende eisen zijn terug te vinden in “Activiteitenbesluit milieubeheer” en “Activiteitenregeling milieubeheer”. Wat feiten op een rij:

  • Op 1 januari 2008 is de activiteitenregeling in het leven geroepen
  • Op 24 oktober 2012 is het artikel 3.27L in de regeling opgenomen
  • Op 30 september 2015 is er een tweede lid aan het artikel toegevoegd 

In de Activiteitenregeling komt in artikel 3.27L de eis van het vijf meter hoog uitblazen weer terug. Maar wat opvalt, is dat het voorbehoud dat in de staatsbladen nog wel gemaakt werd nu is verdwenen. Er staat nog wel een voorbehoud in het tweede lid vermeld, maar dat heeft te maken met bestaande installaties. Sindsdien zijn er nog wel wijzigingen van de regeling geweest, maar dit artikel is onveranderd gebleven. 

Maatwerk voor je parkeergarageventilatiesysteem

Volgens het activiteitenbesluit is er in parkeergarages een hoge uitblaas benodigd. Maar óók het activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid van de gelijkwaardige oplossing of maatwerk. De “Deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit” moet zo'n maatwerkoplossing beoordelen. Zij hebben maatoplossingen voor afwijkende uitblaas al eerder beoordeeld en publiceren hun besluiten online. Als je meer wilt weten over goedgekeurde rekenmethoden (PDF), inputdata voor de achtergrondconcentraties en emissies (PDF) of de toegestane grenswaarden voor NO2, PM10, CO en benzeen (PDF), volg dan de links naar deze onderwerpen. Zo'n maatwerkoplossing is geen simpel rekensommetje…

Parkeergarageventilatie

Onze kennis rond parkeergarageventilatie hebben we gebundeld in een whitepaper. Wil je meer weten over dit onderwerpen? Download het kennisdocument dan via onderstaande knop!

Colt White paper Parkeergarageventilatie

Tags: Ventilatie
Erik Peeters
Erik Peeters
Commercieel Manager Brandveiligheid
Stuur een mail