Langsventilatie in verkeerstunnels: zo behaal je een optimaal opstellingsrendement

Stan Veldpaus | 8 oktober 2019
Schermafbeelding 2019-09-05 om 23.23.25

In Nederland is bij de wet bepaald dat verkeerstunnels aan bepaalde richtlijnen moeten voldoen. Dit om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen en te zorgen dat in het geval van een ongeluk of brand de gevolgen minimaal zijn. Een van de vereisten is dat in tunnels met een lengte vanaf 500 meter mechanische ventilatie aanwezig moet zijn.

En niet zonder reden. Het plaatsen van ventilatie in verkeerstunnels biedt vele voordelen. Zo zorgt mechanische ventilatie ervoor dat zowel CO, NO2 als gevaarlijke stoffen verwijderd worden. In het geval van brand helpt het bovendien om het zicht te verbeteren, warmte te verwijderen en rook naar buiten te drijven. Kortom: tunnelventilatie is essentieel om de veiligheid van gebruikers te kunnen garanderen.

Wanneer dient ventilatie aangebracht te worden?

Ik benoemde het net al even: tunnels met een lengte van meer dan 500 meter dienen voorzien te zijn van mechanische ventilatie. Hoe zit het dan met tunnels die afwijken van deze afmetingen?

In een gesloten tunnel waar sprake is van éénrichtingsverkeer per buis zullen windinvloeden en het verkeer ervoor zorgen dat er voldoende luchtbeweging en dus ventilatie is. Vandaar dat in tunnels met een lengte van minder dan 250 meter mechanische ventilatie niet noodzakelijk is. Is de tunnel echter langer dan 250 meter dan zal de lucht een handje geholpen moeten worden. Op basis van een risico-analyse kan dan bepaald worden welke vorm van ventilatie aangebracht moet worden. Bij tunnels met een lengte van meer dan 500 meter dient in alle gevallen mechanische ventilatie aanwezig te zijn.

Wat is langsventilatie?

De meest gebruikte en meest efficiënte vorm van mechanische ventilatie in verkeerstunnels is langsventilatie met behulp van met aanjagers. Langsventilatie zorgt ervoor dat zowel de toegevoerde lucht als de afvoerlucht in de richting van de langsas van de tunnel bewegen (veelal met de rijrichting mee). Voordelig is dat voor dit soort systemen geen kanalen nodig zijn, terwijl dat bij andere mechanische ventilatiesystemen vaak wel het geval is.

Het effect van langsventilatie kan versterkt worden door, naast de plaatsing van de aanjagers in de tunnelmond (portaal), een aantal aanjagers in de tunnel te plaatsen. Aanjagers zorgen ervoor dat de luchtstroom verder wordt opgewekt en in grote snelheid verplaatst wordt. Door het snelheidsverschil tussen de tunnellucht en de ventilatiestroom ontstaat kracht. Deze kracht is van dusdanig kaliber dat het alle weerstanden (windinvloeden, invloeden van verkeer en in- en uitstroomverliezen) kan overwinnen.

Schermafbeelding 2019-09-05 om 23.23.25

Langsventilatie met aanjagers

Opstellingsrendement: hoe breng je langsventilatie aan?

Langsventilatie in combinatie met aanjagers veroorzaken een soort ‘jet flow’ in de tunnel. Lucht stroomt met hoge snelheid langs de tunnelwand en/of het plafond. Echter, om zoveel mogelijk rendement van deze ‘jet flow’ te ontvangen, is een juiste opstelling van de ventilatoren essentieel. Hoe zorg je dat het opstellingsrendement zo hoog mogelijk is?

Het opstellingsrendement wordt met name bepaald door de afstand van de ventilator tot de zijmuur en het plafond. Maar ook het plaatsen van de ventilator in een nis heeft invloed op het uiteindelijke rendement van de ventilator. In de afbeelding hieronder zie je in één oogopslag welke invloed de plaatsing heeft op de efficiëntie van de ventilator. Hierbij geeft de installation factor aan hoeveel procent van de totale efficiëntie je bereikt met een bepaalde opstelling.

Schermafbeelding 2019-09-05 om 23.24.07

Opstellingsrendement van langsventilatie

Rekening houden met de profielvrije ruimte

Natuurlijk wil je bij het plaatsen van de langsventilatoren en aanjagers een zo hoog mogelijk opstellingsrendement realiseren. Echter dien je bij het plaatsen van de ventilatoren altijd rekening te houden met de profielvrije ruimte. De profielvrije ruimte is de ruimte boven en naast het wegdek of spoor waar geen objecten geplaast mogen worden in verband met veiligheid.

Doordat de ventilatoren en aanjagers buiten de profielvrije ruimte opgehangen dienen te worden, komt de ventilator helaas niet altijd op de meest ideale positie uit. Daardoor kan vaak niet het volledige opstellingsrendement behaald worden en zijn er dus grotere stuwkrachten nodig om toch het gewenste resultaat te behalen. Bij het bepalen van de meest ideale positie van de langsventilatie dien je dus beide parameters in ogenschouw te nemen en zo tot de meest ideale opstelling te komen.

Tunnelventilatie is specialistenwerk

De belangrijkste boodschap die ik je door middel van dit artikel wil meegeven? Er zijn verschillende parameters waar je rekening mee moet houden bij het ontwerpen van doelmatige tunnelventilatie. Wilt u meer weten over tunnelventilatie? Neem contact op voor de mogelijkheden of bekijk de speciale pagina over tunnelventilatie en overdrukinstallaties in tunnels.

Stan Veldpaus
Stan Veldpaus
Projectadviseur Rookbeheersingssystemen, Brandveiligheid
Stuur een mail