• Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Youtube
  • Coltblog
  • Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Flickr
  • Colt @ Youtube
  • Colt @ Facebook
  • Colt @ Pinterest
  • Coltblog

Colt Blog

Bestaande RWA systemen certificeren? Dit is de oplossing

Posted by Stan Veldpaus on Nov 21, 2017 8:15:00 AM

Rook- en warmteafvoersystemen zijn sinds de jaren ‘60 veel toegepaste brandveiligheidsinstallaties. Sinds die tijd is er ook veel veranderd op het gebied van normering en eisen — het Bouwbesluit 2012 bevat de laatste voorschriften waaraan voldaan moet worden.

Read More

Topics: RWA, Brandveiligheid

De toegevoegde waarde van rook- en warmteafvoer in de industrie

Posted by Stan Veldpaus on Oct 10, 2017 8:15:00 AM

In mijn vorige blog schreef ik waarom een rook- en warmteafvoer (RWA) installatie van toegevoegde waarde is voor utiliteitsgebouwen. Maar hetzelfde kan gezegd worden voor industriële gebouwen. Terwijl in de praktijk blijkt dat er steeds minder vaak wordt voorzien in een RWA installatie. In dit blog vertel ik hoe dit komt en waarom rook- en warmteafvoer juist wel van toegevoegde waarde is.  

Read More

Topics: RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid

Waarom een RWA installatie in de utiliteit van toegevoegde waarde is

Posted by Stan Veldpaus on Sep 26, 2017 8:15:00 AM

Utiliteitsgebouwen zoals winkelcentra, ziekenhuizen en woonzorgcomplexen kenmerken zich veelal door complexe structuren en veel mensen op een relatief kleine oppervlakte. De aanwezige personen zijn vaak ook onbekend met de lay-out van het gebouw. Er is dus alles aan gelegen het gebouw zo te ontwerpen dat bij een calamiteit de aanwezige personen voldoende gelegenheid krijgen veilig te vluchten. Maar ook dat de reddingsdiensten genoeg kans krijgen hun werk uit te voeren. Een RWA installatie kan hiertoe uitstekend bijdragen. In dit blog vertellen we daar meer over.

Read More

Topics: RWA, Brandveiligheid

Inspectiecertificering voor brandveiligheidinstallaties: gebouweigenaren zijn verantwoordelijk

Posted by Stan Veldpaus on Aug 29, 2017 8:15:00 AM

“Gebouweigenaren zijn zich over het algemeen niet of nauwelijks bewust van de verantwoordelijkheden die ze hebben en het steeds grotere risico dat ze lopen”, dat zei Leo Oosterveen, directeur van Brandveilig Bouwen Nederland, al in 2014. En met het oog op inspectiecertificering voor brandveiligheidsinstallaties klopt die uitspraak nog steeds. Het wordt namelijk vaak gezien als een last en geen lust. En dat is gevaarlijk.

Read More

Topics: RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid

Een brandveilige omgeving in een atrium: kies voor een RWA systeem

Posted by Erik Peeters on Aug 15, 2017 8:15:00 AM

In de utiliteitsbouw — bijvoorbeeld woonzorgcomplexen, winkelcentra en ziekenhuizen — wordt vaak gebruik gemaakt van een atrium. Dit zijn complexe gebouwen wat betreft brandveiligheid, omdat het vaak meerdere bouwlagen bevat die samenkomen in de open ruimte — het atrium. Vluchtwegbeveiliging heeft prioriteit als het om brandveiligheid in atria gaat.  Dit houdt in dat voor gebruikers in geval van brand een rookvrije zone gecreëerd moet worden — zodat ze het gebouw veilig kunnen ontvluchten. Maar dat is zeer complexe materie. Lees in dit blog waarom een rook- en warmteafvoersysteem in veel gevallen de beste oplossing is.

Read More

Topics: Ventilatie, RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid

Comfort ventilatie en een RWA systeem in een atrium? Natuurlijk!

Posted by Stan Veldpaus on Jul 18, 2017 8:15:00 AM

Een atrium – een centrale ruimte in een gebouw – kenmerkt zich door de aanwezigheid van veel personen. Het is daarom meer dan wenselijk om het atrium voldoende te ventileren en zo warmte, kooldioxide en lichaamsgeur uit de ruimte te halen. Maar ventilatie in een atrium is niet alleen belangrijk voor een comfortabele, maar ook voor een veilige omgeving. Welke functie(s) vervult ventilatie nu precies in een atrium? En hoe bepaal je welke vorm van ventilatie bij jouw specifieke situatie past?

Read More

Topics: Ventilatie, RWA, Brandveiligheid

7 belangrijke aandachtspunten voor een betrouwbare overdrukinstallatie

Posted by Erik Peeters on Jun 20, 2017 8:15:00 AM

Als adviseur of architect wil je ervoor zorgen dat een overdrukinstallatie in alle omstandigheden doet wat men er van verwacht. Het ontwerpen van een overdrukinstallatie blijkt in de praktijk echter vaak lastiger dan gedacht, waardoor na realisatie onevenredig veel aanpassingen nodig zijn om te zorgen dat de installatie betrouwbaar en doeltreffend is en voldoet aan alle eisen en normen. Er zijn een aantal valkuilen die je kunt vermijden tijdens het ontwerpen. Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten die je helpen deze valkuilen te omzeilen en te komen tot een doelmatige overdrukinstallatie op een rij gezet.

Read More

Topics: RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid

Overdrukinstallatie: schijnveilig of goed alternatief?

Posted by Erik Peeters on May 23, 2017 8:15:00 AM

In Nederland worden overdrukinstallaties in verschillende situaties toegepast. Met name in situaties waar bouwkundige voorzieningen, zoals brandwerende scheidingen, voorportalen en niet besloten ruimten, niet aanwezig of mogelijk zijn. Voorwaarde is dan wel dat de installatie voldoet aan de eisen wat betreft ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. En juist hieraan blijkt het in de praktijk nogal eens aan te schorten als gevolg van gebrekkige kennis. Terwijl de regelgeving hierover zeer gedegen en eenduidig is. Hoe komt dit zo? En zijn overdrukinstallaties inderdaad een goed alternatief?

Read More

Topics: RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid

Rook en warmteafvoer in het buitenland: de verschillen op een rijtje

Posted by Stan Veldpaus on Apr 25, 2017 8:15:00 AM

Onlangs heb ik op een symposium een presentatie verzorgd over rook en warmteafvoer (RWA). Tijdens deze presentatie focuste ik op het verschil tussen de aanpak rondom rook- en warmteafvoer in Nederland en in onze buurlanden Duitsland en België. Want die verschillen zijn groot en daar zijn veel mensen niet van op de hoogte, bleek uit de reacties van het publiek. Daarom in dit blog de verschillen nog eens op een rijtje!

Read More

Topics: RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid

Waarom in moderne winkelcentra veiligheid en creativiteit voorop staan

Posted by Erik Peeters on Apr 11, 2017 8:15:00 AM

Anno 2017 vinden steeds meer aankopen plaats via het internet, maar dit heeft ook een keerzijde. Het kost de kleinere winkeliers steeds meer moeite om het hoofd boven water te houden; mensen naar de winkel trekken en overhalen tot een aankoop blijkt lastig te zijn. Het ‘ouderwetse’ winkelen moet dus weer aantrekkelijk worden, een experience. Hiervoor is wel creativiteit van de winkeliers nodig. Maar ook veiligheid is een belangrijk thema voor het winkelend publiek.

Read More

Topics: RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid

Welkom op het Colt blog

Hier delen we onze kennis over klimaat in de industrie, klimaat in de utiliteit en brandveiligheid. Meld je aan voor blog updates om per e-mail een melding te ontvangen als wij hier een artikel publiceren. 

Meld je aan voor updates:

Laatste artikelen

Best gelezen blogs