RWA

Waarom je bestaande RWA installaties moet beoordelen op basis van rechtens verkregen niveau

RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid • 7 min read

Sinds het uitkomen van het Bouwbesluit 2012 is inspectiecertificering voor rookbeheersingssystemen zoals RWA installaties verplicht. Sinds 2014 is de..

Stan Veldpaus on 6 november 2018

Stan Veldpaus on 6 november 2018

Inspectiecertificering voor brandveiligheidinstallaties: gebouweigenaren zijn verantwoordelijk

RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid • 2 min read

“Gebouweigenaren zijn zich over het algemeen niet of nauwelijks bewust van de verantwoordelijkheden die ze hebben en het steeds grotere risico dat ze lopen”,..

Stan Veldpaus on 29 augustus 2017

Stan Veldpaus on 29 augustus 2017