• Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Youtube
  • Coltblog
  • Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Flickr
  • Colt @ Youtube
  • Colt @ Facebook
  • Colt @ Pinterest
  • Coltblog

Colt Blog

Thermische energie opslag: toepasbaar in de industrie?

Posted by Kees Sietsma on May 2, 2017 8:15:00 AM

In vrijwel ieder gebouw zorgen de omstandigheden — zowel buiten als binnen — ervoor dat er in de ochtenduren een tekort aan energie is, terwijl er ’s middags energie over is. Dit overschot aan energie wordt over het algemeen ‘weggegooid’. Wat is er, als het over energiebesparing gaat, effectiever dan de energie die je over hebt te gebruiken waar je energie tekort komt? Deze energie dient opgeslagen te worden in een zogenoemde thermische energieopslag. Een zoutbuffer is een goede methode om deze energie op te slaan, maar wat zijn de voordelen van deze methode? En is het toepasbaar in de industrie?

Read More

Topics: Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Energie besparen, Duurzaam produceren

Verbod op R22: van de regen in de drup?

Posted by Colt International on Mar 17, 2015 2:00:00 PM

We hebben er al eerder over geschreven, maar het kan niet vaak genoeg onder de aandacht gebracht worden: sinds 1 januari 2015 is het verbod op het koudemiddel R22 van kracht! Het middel zelf, maar ook koudemiddelen waarin R22 gemengd is, mogen niet meer bijgevuld worden en zelfs niet afgepompt worden voor onderhoudswerkzaamheden. Een klimaatinstallatie, gevuld met R22 kan bij een lekkage dus niet meer gerepareerd worden. Zolang er geen problemen zijn met de installatie, is er niets aan de hand. Een klimaatinstallatie met R22 mag ook na 1 januari gewoon blijven draaien volgens de Europese wetgeving. Echter bij veel bedrijven kan het uitvallen van de koelinstallatie de continuïteit ernstig schaden. Een ongewenst situatie. Maar wat doe je er aan?

Read More

Topics: Koeling en Verwarming, HVAC, Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Energie besparen, gezonde gebouwen, Microwarmtepomp

Microwarmtepomptechniek wint innovatieprijs 2015

Posted by Colt International on Jan 27, 2015 2:00:00 PM

Op de BAU in München werd vorige week de BAKA Award 2015, dé Award voor product innovatie,  toegekend aan het Colt ClimaTower systeem. De prijs werd uitgereikt door Dr. Barbara Hendricks, federaal minister van Milieu, Natuurbescherming en Nucleaire Veiligheid, waarbij ze sprak over ‘de sleutelrol voor klimaatbeheersing en het energiebeleid’ in de bouwsector. Het ClimaTower systeem levert een uitstekende bijdrage aan energiebesparing. De brede inzetbaarheid, ook in andere toepassingen zoals studentenwoningen, ziekenhuizen en appartementencomplexen tonen het grote energiebesparende potentieel van de ClimaTower aan. En dit heeft de jury overtuigd.

Read More

Topics: Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Energie besparen, gezonde gebouwen, Microwarmtepomp

F-gassenverordening: natuurlijke koudemiddelen hebben de toekomst

Posted by Colt International on Nov 11, 2014 2:00:00 PM

Wist u dat we wereldwijd jaarlijks zo’n 80 a 90 Megaton koudemiddel uitstoten? En dat de afbraak van synthetische koudemiddelen meer dan 1000 jaar duurt? Dat daarom de Europese Unie de nieuwe F-gassenverordening heeft opgesteld en dat de nieuwste versie per 1 januari 2015 van toepassing is? De nieuwe regelgeving geldt voor alle koudemiddelen die onder de noemer gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s) vallen en is vooral gericht op het verminderen van HFK-lekkage en het afbouwen van het op de markt brengen van koudemiddelen met een hoge GWP (Global Warming Potential) -waarde. Veel klimaatinstallaties maken nog gebruik van deze koudemiddelen. De restricties die Europa oplegt, dagen de markt echter uit om nieuwe duurzame technieken te omarmen.

 

Read More

Topics: Koeling en Verwarming, Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Energie besparen

Oververhitting in passages: waar natuurlijke ventilatie tekort schiet, biedt adiabatische koeling uitkomst

Posted by Colt International on Jul 29, 2014 2:00:00 PM

Steeds vaker krijgen de passages in publieke gebouwen zoals woonzorgcentra, winkelcentra, scholen, ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen een glasoverkapte  passage. In een eerder artikel schreven we al over hoe we een comfortabel klimaat in atria kunnen bewerkstelligen door natuurlijke of mechanische ventilatie. In passages gaan dezelfde principes op. Ook hier heeft de lichte ruimte een positief effect op de comfortbeleving van de bezoeker, maar kan in de zomermaanden de temperatuur hoog oplopen. Afhankelijk van de ruimte en de warmtelast kan het ventilatiesysteem tekort schieten en zonder extra voorzieningen is de kans op oververhitting groot. In sommige gevallen is dit niet wenselijk en moet het systeem een handje geholpen worden om de temperatuur naar een aangenaam niveau te verlagen.

Read More

Topics: Ventilatie, Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, RWA, Brandveiligheid, Energie besparen, Adiabatische koeling

Klimaatbeheersing kantoor: stel de gebruiker centraal

Posted by Colt International on Jun 24, 2014 1:00:00 PM

Het bestaansrecht van een kantoorpand staat onder druk. Enorm onder druk. De eisen die gebruikers stellen worden de maatstaf voor verbeteringen. Kwaliteit van de werkomgeving  is cruciaal evenals het gebruik van duurzame materialen en systemen. Terwijl we in Nederland de hoogste kantorenleegstand van Europa kennen, staan de duurzame kantoren vrijwel nooit leeg. Deze blijven aantrekkelijk voor zowel gebruikers als eigenaren. Gelukkig wil dit niet zeggen dat alle leegstaande kantoorgebouwen direct gesloopt moeten worden. Ook een transformatie van deze kantoren naar nieuwe (kantoor)bestemmingen is in veel gevallen mogelijk. Om verdere kapitaalvernietiging te voorkomen is het van belang om zowel nieuwe kantoren uitsluitend  '2020-proof’  te realiseren als ook de kwaliteit van bestaande kantoren door verduurzaming te verhogen. In een breder perspectief is verduurzaming een keuze die zowel voor de eigenaar als gebruiker voordelen oplevert. Een gebouw voorzien van duurzame technieken heeft lage energielasten, is comfortabel en daarmee goed verhuurbaar. Bovendien wijst onderzoek uit dat de waardestijging vaak hoger is dan de investering.

Read More

Topics: Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Duurzame werkomgeving, Klimaat kantoren

Algengevel op Power Building FME

Posted by Colt International on May 1, 2014 1:00:00 PM

'Powered by Dutch Technology' dat is de veelzeggende naam van het Power Building Paviljoen van de FME/CWM op Building Holland volgende week. Veelzeggend omdat juist op deze plek de FME en leden de meest innovatieve oplossingen in de bouw tonen met als boodschap: Alleen door beschikbare techologieën slim te combineren, goed samen te werken in de keten en te blijven innoveren, kunnen we duurzame, veilige en comfortabele gebouwen realiseren.

Read More

Topics: Koeling en Verwarming, Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Energie besparen, Buitenzonwering, Klimaat kantoren

Energieneutraal bouwen met Concept Ecovision op Building Holland

Posted by Colt International on Apr 29, 2014 1:00:00 PM

Voor vrijwel alle vraagstukken in de bouw heeft de natuur al uitgekiende oplossingen. Energieneutrale oplossingen. Het Concept Ecovision vertaalt natuurlijke principes naar technieken waarmee energieneutrale gebouwen gecreëerd worden. Concept Ecovision omvat vrijwel iedere techniek waarmee het binnenklimaat in de utliteitsbouw geregeld wordt. Concept Ecovision zoekt de optimale verhouding tussen het verminderen van de energiebehoefte, het bufferen van energie en het uitwisselen van energie. Van zowel traditionele systemen (zoals natuurlijke ventilatie, airconditioning, zonwering en verwarming) als ook innovatieve systemen die een laag energieverbruik combineren met een hoog comfort. Zonder de (brand-)veiligheid uit het oog te verliezen.

Read More

Topics: Koeling en Verwarming, Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Energie besparen, Buitenzonwering

Nieuwe micro warmtepomp techniek basis voor energieneutraal hotel

Posted by Colt International on Feb 25, 2014 2:00:00 PM

Wie energieneutraal bouwt, draagt een steentje bij aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en de CO2 uitstoot en zorgt zo mede voor een gezonde leefomgeving. Energieneutraal bouwen of renoveren lijkt op dit moment te zijn weggelegd voor de trendsetters. In 2020 echter zal het een belangrijk onderdeel van de Europese regelgeving uitmaken. Wie nu al anticipeert op die regelgeving zet gebouwen neer die in de toekomst hun waarde behouden.

Read More

Topics: Koeling en Verwarming, Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Energie besparen, Klimaat kantoren

4 redenen om voor daglicht te kiezen

Posted by Colt International on Jul 30, 2013 3:00:00 PM

De link tussen beschikbaar daglicht in een ruimte en de gezondheid van mensen in die ruimte is inmiddels wel aangetoond. Het is zomer en we voelen ons beter. Veel onderzoeken zijn er gedaan naar de werking van daglicht op de gezondheid. Hoe heilzaam is die werking? Uit alle onderzoeken kunnen vier belangrijke conclusies getrokken worden.

Read More

Topics: Klimaat industrie, Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Duurzame werkomgeving

Welkom op het Colt blog

Hier delen we onze kennis over klimaat in de industrie, klimaat in de utiliteit en brandveiligheid. Meld je aan voor blog updates om per e-mail een melding te ontvangen als wij hier een artikel publiceren. 

Meld je aan voor updates:

Laatste artikelen

Best gelezen blogs