• Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Youtube
  • Coltblog
  • Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Flickr
  • Colt @ Youtube
  • Colt @ Facebook
  • Colt @ Pinterest
  • Coltblog

Colt Blog

Adiabatische koeling als toekomstinvestering in mensen: praktijkvoorbeeld DMN-WESTINGHOUSE

Posted by Colt International on May 19, 2015 2:00:00 PM

Waar in een crisistijd investeringen in het klimaat misschien niet direct voor de hand liggen, dacht men daar bij DMN anders over. Het is juist nu van belang om als bedrijf vooruit te kijken. In een gesprek met Johan Meima, Quality Manager bij DMN vertelt hij hoe bij de DMN gewerkt wordt vanuit de lean Six Sigma methodiek, waarbij de focus ligt op het reduceren van kosten en het verhogen van de klanttevredenheid. Daarbij wordt geïnvesteerd in verbeteringen en wordt gebruik gemaakt van de capaciteiten van de medewerkers. Temperatuurbeheersing met een klimaatsysteem met adiabatische koeling past hier naadloos in.

Read More

Topics: Koeling en Verwarming, HVAC, Energie besparen, Frisse Fabriek, Duurzaam

Rooftop met adiabatische koeling zorgt voor comfort op de werkvloer

Posted by Colt International on Apr 14, 2015 2:00:00 PM

Goed nieuws voor iedereen, werkzaam in de industrie, die er nu al tegen een warme zomer opziet: het koelen van een industriehal is niet langer een fantasie en weggelegd voor de happy few. Lange tijd ging men er van uit dat het koelen van een grote hal alleen maar mogelijk was met energieverslindende installaties, die ook nog eens koudemiddelen nodig hebben om te functioneren. De tijd heeft ook bij de ontwikkeling van klimaatsystemen niet stil gestaan. Met als uitgangspunt het verlagen van energieverbruik en het terugdringen van koudemiddelen zijn alternatieven ontwikkeld waarmee ook in grote industriehallen energiezuinig en zonder synthetische koudemiddelen een comfortabel werkklimaat gecreëerd wordt.

Read More

Topics: Klimaat industrie, HVAC, Frisse Fabriek, Duurzaam

Ionisatie: duurzame hygiëneverbetering in foodindustrie

Posted by Colt International on Mar 31, 2015 2:00:00 PM

Hygiëne en de voedingsmiddelenindustrie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Naast de vele algemene voorschriften en richtlijnen, heeft ook vrijwel iedere sector haar eigen afspraken en procedures om de hygiëne te bevorderen of te waarborgen. Risico analyses en controles moeten er voor zorgen dat de omstandigheden waarin ons voedsel wordt verwerkt verontreinigingen uitsluit. Besmet voedsel op onze borden kan namelijk bijzonder gevaarlijk zijn. Jaarlijks krijgen tientallen duizenden mensen te maken met een voedselvergiftiging. En fabrikanten doen er dan ook alles aan om dit te voorkomen. Dat houdt in dat de kwaliteit van de omstandigheden op alle gebieden continu bijzonder hoog moet zijn. Ook die van de lucht. Lucht is namelijk een van de belangrijkste besmettingshaarden.

Read More

Topics: Ventilatie, HVAC, Frisse Fabriek, Duurzaam

Verbod op R22: van de regen in de drup?

Posted by Colt International on Mar 17, 2015 2:00:00 PM

We hebben er al eerder over geschreven, maar het kan niet vaak genoeg onder de aandacht gebracht worden: sinds 1 januari 2015 is het verbod op het koudemiddel R22 van kracht! Het middel zelf, maar ook koudemiddelen waarin R22 gemengd is, mogen niet meer bijgevuld worden en zelfs niet afgepompt worden voor onderhoudswerkzaamheden. Een klimaatinstallatie, gevuld met R22 kan bij een lekkage dus niet meer gerepareerd worden. Zolang er geen problemen zijn met de installatie, is er niets aan de hand. Een klimaatinstallatie met R22 mag ook na 1 januari gewoon blijven draaien volgens de Europese wetgeving. Echter bij veel bedrijven kan het uitvallen van de koelinstallatie de continuïteit ernstig schaden. Een ongewenst situatie. Maar wat doe je er aan?

Read More

Topics: Koeling en Verwarming, HVAC, Energie besparen, Frisse Fabriek, Adiabatische koeling, Duurzaam

Investeren in adiabatische koeling loont!

Posted by Colt International on Mar 3, 2015 2:00:00 PM

Dat investeren in duurzame systemen harde valuta kan opleveren, wisten we eigenlijk al wel. Onduidelijker was echter wat allemaal onder duurzame systemen verstaan wordt. Hoe energiezuinig moet een systeem zijn om het predicaat duurzaam te krijgen? Hoeveel energie moet bespaard worden? Mag enkel van duurzame bronnen gebruik worden gemaakt? De overheid geeft een handvat: de energielijst www.rvo.nl/eia. Een lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). De EIA is een maatregel van de overheid om bedrijven te stimuleren om te investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie. Via deze regeling kunnen bedrijven 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. En dit bovenop de gebruikelijke afschrijving. Directe winst omdat minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. Afhankelijk van het belastingpercentage loopt het netto EIA voordeel al snel op tot zo’n 10 % van de investeringskosten.

Read More

Topics: Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, HVAC, Energie besparen, Frisse Fabriek, Duurzaam

Hoe energiezuinig is natuurlijke ventilatie werkelijk?

Posted by Colt International on Feb 17, 2015 2:00:00 PM

Natuurlijke ventilatie is aan een opmars bezig. De belangrijkste reden hiervoor zijn twee kenmerken: een natuurlijk systeem verbruikt geen energie en draagt in het gebruik ook niet bij aan de CO2-problematiek. Dit sluit naadloos aan op de heersende duurzaamheidsgedachte. Maar hoe kunnen we weten in hoeverre het natuurlijke ventilatiesysteem werkelijk energie bespaart?

Read More

Topics: Ventilatie, HVAC, RWA, Energie besparen, Duurzaam

Onderdruk: de onnodige energievreter

Posted by Colt International on Feb 3, 2015 2:00:00 PM
onderdruk_cfd_maartenIn veel industriehallen komt in meer of mindere mate onderdruk voor. Afhankelijk van de branche, soort gebouw en oorzaak varieert de mate waarin de luchtbalans verstoord wordt.  Procesmatige luchtafzuiging. Bronafzuiging om warmte, stof of vervuiling af te voeren.Gebouwen die in de loop der jaren de nodige uitbreidingen hebben ondergaan zonder dat het klimaatplan is aangepast. Het zijn allemaal voorbeelden van oorzaken van onderdruk en ongecontroleerde luchtstromen in industriehallen. De gevolgen zijn groot, maar in veel gevallen nog onbekend. Grofweg kunnen we stellen dat onderdruk drie problemen veroorzaakt:
Read More

Topics: Klimaat industrie, HVAC, Frisse Fabriek, Duurzaam

Verdampingskoeling: het veilige alternatief voor F-gassen?

Posted by Colt International on Dec 2, 2014 2:00:00 PM

Vanaf 1 januari 2015 wordt het gebruik van F-gassen aan banden gelegd. Dat duurt niet lang meer. De zogenaamde HFK’s worden uitgefaseerd en zijn in de toekomst niet meer onbeperkt leverbaar. Voor nieuwe installaties wordt een quotasysteem ingevoerd, voor bestaande installaties geldt een bijvulverbod voor koudemiddelen met een GWP-waarde (Global Warming Potential) hoger dan 2500. Ook het veelgebruikte koudemiddel R22 mag vanaf 1 januari niet meer worden bijgevuld. Bedrijven met installaties waarin R22 of mengsels met R22 zit, worden dringend geadviseerd op tijd maatregelen te nemen. Bestaande installaties kunnen blijven werken, maar na een reparatie mogen ze niet meer bijgevuld worden. Valt een koelinstallatie uit door te weinig R22 dan kan de installatie dus niet meer opnieuw opgestart worden. Dat is een risico. Maar wat zijn de alternatieven? Welke koudemiddelen voldoen ook in de toekomst nog aan de nieuwe normen?

Natuurlijke koudemiddelen, water en ook lucht dragen niet of vrijwel niet bij aan het broeikaseffect. Dit zijn dan ook de middelen die in 2030 nog voldoen aan de F-gassenverordening. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat sommige natuurlijke koudemiddelen zoals ammoniak en propaan in beperkte mate risico’s op het gebied van brandbaarheid, explosiviteit en giftigheid kennen. Reden dat ook deze middelen aan normen (NEN 7600 en 7601) gebonden zijn.

Read More

Topics: Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, HVAC, Energie besparen, Duurzaam

Lasrook afvoer in grote hallen: een vergelijking van technieken

Posted by Kees Sietsma on Jan 21, 2014 3:00:00 PM

Voor iedere lashal gelden een aantal regels. Zo moet altijd voldaan worden aan de NER-richtlijn die stelt dat de maximale hoeveelheid lasdamp die naar buiten afgevoerd wordt niet meer dan 200 gr/uur mag zijn en de lucht mag niet meer dan 5 mg/m3 lasdamp bevatten. Daarnaast mag in de hal -in de zone waar gewerkt wordt- niet meer dan 1 mg/m3 lasdamp  (8-uTGG) vrijkomen. Een gouden regel die waar mogelijk behaald wordt met bronafzuiging. In grote hallen echter, waar grote of complexe werkstukken gemaakt worden, is bronafzuiging vaak niet mogelijk of belemmert dit het werk. Daar moeten andere maatregelen genomen worden.

Read More

Topics: Ventilatie, Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, HVAC, Energie besparen, Adiabatische koeling, Duurzaam

De frisse fabriek: duur of duurzaam?

Posted by Colt International on Dec 17, 2013 3:00:00 PM

Duurzaamheid is al lang het stadium van ‘duurzame energie gebruiken’ voorbij. Net als het
beperken van de energiebehoefte en efficiënt gebruik maken van energie, is het – weliswaar belangrijk – maar slechts een onderdeel van een geheel pakket aan maatregelen die duurzaamheid stimuleren. Toch blijven veel duurzame initiatieven hangen tussen goede wil en daadwerkelijk uitvoeren. De reden hiervoor is dat al lange tijd de gangbare gedachte is dat duurzaamheid duur is. Is dat zo? Of valt er ook winst te behalen?

Read More

Topics: Ventilatie, Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, HVAC, Energie besparen, Frisse Fabriek, Duurzaam

Welkom op het Colt blog

Hier delen we onze kennis over klimaat in de industrie, klimaat in de utiliteit en brandveiligheid. Meld je aan voor blog updates om per e-mail een melding te ontvangen als wij hier een artikel publiceren. 

Meld je aan voor updates:

Laatste artikelen

Best gelezen blogs