• Colt @ Twitter
 • Colt @ LinkedIn
 • Colt @ Flickr
 • Colt @ Youtube
 • Colt @ Facebook
 • Colt @ Pinterest
 • Coltblog
 • Colt @ Twitter
 • Colt @ LinkedIn
 • Colt @ Flickr
 • Colt @ Youtube
 • Colt @ Facebook
 • Colt @ Pinterest
 • Coltblog

Colt Blog

Doel ESF: Meer mensen die lang én productief werken

Posted by Kees Sietsma on Sep 1, 2015 8:00:00 AM
Meer mensen die langer én productief werken. Dat is het doel van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ESF heeft 22 miljoen euro beschikbaar gesteld om onze zogenaamde ‘duurzame inzetbaarheid’ te vergroten. Maar welke projecten vallen hier nu precies onder? En… hoe kan je in aanmerking komen voor deze subsidie? Dat leg ik je graag uit in deze blog.

Read More

Topics: Klimaat industrie, Duurzame werkomgeving, Adiabatische koeling, gezonde gebouwen

Building Holland: energieneutraal in 2020 met Concept EcoVision

Posted by Colt International on Mar 24, 2015 2:00:00 PM
 
Duurzame én gezonde gebouwen verspillen geen energie! Dat is het uitgangspunt waarop het Colt Concept EcoVision is gebaseerd. Het Concept EcoVision omvat vrijwel iedere techniek waarmee het binnenklimaat in de utiliteitsbouw geregeld wordt. Colt EcoVision zoekt de optimale verhouding tussen het verminderen van de energiebehoefte, het uitwisselen van energie, het bufferen én het hergebruiken van energie. Het is een samenspel van zowel traditionele systemen zoals natuurlijke ventilatie en zonwering met moderne systemen voor koeling en verwarming als ook zeer innovatieve systemen die een laag energieverbruik combineren met een goede luchtkwaliteit en een hoog comfort.
Building Holland is hét platform om de nieuwste ontwikkelingen en inzichten over duurzaamheid te delen. Op stand 11.129 is dat met name de visie achter het Concept EcoVision. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:  
Read More

Topics: Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Energie besparen, Buitenzonwering, gezonde gebouwen, gezond binnenklimaat

Verbod op R22: van de regen in de drup?

Posted by Colt International on Mar 17, 2015 2:00:00 PM

We hebben er al eerder over geschreven, maar het kan niet vaak genoeg onder de aandacht gebracht worden: sinds 1 januari 2015 is het verbod op het koudemiddel R22 van kracht! Het middel zelf, maar ook koudemiddelen waarin R22 gemengd is, mogen niet meer bijgevuld worden en zelfs niet afgepompt worden voor onderhoudswerkzaamheden. Een klimaatinstallatie, gevuld met R22 kan bij een lekkage dus niet meer gerepareerd worden. Zolang er geen problemen zijn met de installatie, is er niets aan de hand. Een klimaatinstallatie met R22 mag ook na 1 januari gewoon blijven draaien volgens de Europese wetgeving. Echter bij veel bedrijven kan het uitvallen van de koelinstallatie de continuïteit ernstig schaden. Een ongewenst situatie. Maar wat doe je er aan?

Read More

Topics: Koeling en Verwarming, HVAC, Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Energie besparen, gezonde gebouwen, Microwarmtepomp

Microwarmtepomptechniek wint innovatieprijs 2015

Posted by Colt International on Jan 27, 2015 2:00:00 PM

Op de BAU in München werd vorige week de BAKA Award 2015, dé Award voor product innovatie,  toegekend aan het Colt ClimaTower systeem. De prijs werd uitgereikt door Dr. Barbara Hendricks, federaal minister van Milieu, Natuurbescherming en Nucleaire Veiligheid, waarbij ze sprak over ‘de sleutelrol voor klimaatbeheersing en het energiebeleid’ in de bouwsector. Het ClimaTower systeem levert een uitstekende bijdrage aan energiebesparing. De brede inzetbaarheid, ook in andere toepassingen zoals studentenwoningen, ziekenhuizen en appartementencomplexen tonen het grote energiebesparende potentieel van de ClimaTower aan. En dit heeft de jury overtuigd.


Micro warmtepomptechniek is basis voor energieneutraal hotel
De microwarmtepomp werd ontwikkeld voor toepassing in hotels. Zeker in een hotel zijn de eisen aan de klimaatinstallatie hoog. Kamers moeten een standaard temperatuur hebben, er mogen geen tochtverschijnselen optreden, er mag geen geluidoverlast ontstaan. Bovendien moet een klimaatinstallatie esthetisch weggewerkt worden. De microwarmtepomp is een centraal onderdeel van een energieconcept. Het is een compacte warmtepomp voor de koeling en verwarming van een kamer én opslagsysteem voor warm tapwaterbereiding. De microwarmtepompen worden via een koudemiddelvrij, watervoerend 2-pijps ringleidingnet aangesloten en kunnen onderling warmte, koude en energiestromen in het gebouw verplaatsten en uitwisselen. Wanneer vraag en aanbod van energie constant zijn, houdt het systeem zichzelf in balans. Overtollige energie wordt opgeslagen in thermische buffers (water en PCM) die door hun opslagtemperatuur van 12° – 18° nauwelijks energie verliezen. 

Read More

Topics: Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Energie besparen, gezonde gebouwen, Microwarmtepomp

De Nederlandse Klimaatcoalitie: wie sluit zich aan?

Posted by Colt International on Dec 23, 2014 2:00:00 PM

Op het gebied van duurzaamheid was 2014 een bloeiend jaar. Duurzaamheid leeft volop. Als term, als wens, als idee of als ambitieuze doelstelling. Bij overheden, grote en kleine bedrijven én bij de burger. Vele lokale en nationale initiatieven zagen het daglicht. Sommige succesvol, andere wat minder. Er is veel gebeurd, maar genoeg is het nog lang niet.

Read More

Topics: Duurzaam bouwen, Duurzaam produceren, gezonde gebouwen

Test je kennis over de winst van een gezond binnenklimaat

Posted by Colt International on Nov 25, 2014 2:00:00 PM

Een gezonde geest in een gezond lichaam is een citaat van de Romeinse hekeldichter Juvenalis uit de eerste eeuw van onze jaartelling. De oorspronkelijke betekenis was dat we moesten bidden voor een gezonde geest en een gezond lichaam. De uitleg die wij er aan geven, dat het een niet zonder het ander verkregen kan worden, stamt uit het einde van de negentiende eeuw. Waar het in de geschiedenis wellicht niet altijd eenvoudig te beoordelen was of er een gezonde geest in een lichaam zat, zijn tegenwoordig de factoren die het geestelijk welzijn al dan niet goed doen een stuk duidelijker. Om het lichaam ook fysiek gezond te houden, spelen weer andere invloeden een rol. Zo is het binnenklimaat in de gebouwen waar men leeft en werkt van cruciaal belang voor zowel een gezond lichaam als een gezonde geest.

 

Read More

Topics: Klimaat utiliteitsbouw, Duurzame werkomgeving, Klimaat kantoren, gezonde gebouwen, gezond binnenklimaat

Welkom op het Colt blog

Hier delen we onze kennis over klimaat in de industrie, klimaat in de utiliteit en brandveiligheid. Meld je aan voor blog updates om per e-mail een melding te ontvangen als wij hier een artikel publiceren. 

Meld je aan voor updates:

Laatste artikelen

Best gelezen blogs