• Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Youtube
  • Coltblog
  • Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Flickr
  • Colt @ Youtube
  • Colt @ Facebook
  • Colt @ Pinterest
  • Coltblog

Colt Blog

Verbod op R22: van de regen in de drup?

Posted by Colt International on Mar 17, 2015 2:00:00 PM

We hebben er al eerder over geschreven, maar het kan niet vaak genoeg onder de aandacht gebracht worden: sinds 1 januari 2015 is het verbod op het koudemiddel R22 van kracht! Het middel zelf, maar ook koudemiddelen waarin R22 gemengd is, mogen niet meer bijgevuld worden en zelfs niet afgepompt worden voor onderhoudswerkzaamheden. Een klimaatinstallatie, gevuld met R22 kan bij een lekkage dus niet meer gerepareerd worden. Zolang er geen problemen zijn met de installatie, is er niets aan de hand. Een klimaatinstallatie met R22 mag ook na 1 januari gewoon blijven draaien volgens de Europese wetgeving. Echter bij veel bedrijven kan het uitvallen van de koelinstallatie de continuïteit ernstig schaden. Een ongewenst situatie. Maar wat doe je er aan?

Read More

Topics: Koeling en Verwarming, HVAC, Energie besparen, Frisse Fabriek, Adiabatische koeling, Duurzaam

Investeren in adiabatische koeling loont!

Posted by Colt International on Mar 3, 2015 2:00:00 PM

Dat investeren in duurzame systemen harde valuta kan opleveren, wisten we eigenlijk al wel. Onduidelijker was echter wat allemaal onder duurzame systemen verstaan wordt. Hoe energiezuinig moet een systeem zijn om het predicaat duurzaam te krijgen? Hoeveel energie moet bespaard worden? Mag enkel van duurzame bronnen gebruik worden gemaakt? De overheid geeft een handvat: de energielijst www.rvo.nl/eia. Een lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). De EIA is een maatregel van de overheid om bedrijven te stimuleren om te investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie. Via deze regeling kunnen bedrijven 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. En dit bovenop de gebruikelijke afschrijving. Directe winst omdat minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. Afhankelijk van het belastingpercentage loopt het netto EIA voordeel al snel op tot zo’n 10 % van de investeringskosten.

Read More

Topics: Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, HVAC, Energie besparen, Frisse Fabriek, Duurzaam

Hoe energiezuinig is natuurlijke ventilatie werkelijk?

Posted by Colt International on Feb 17, 2015 2:00:00 PM

Natuurlijke ventilatie is aan een opmars bezig. De belangrijkste reden hiervoor zijn twee kenmerken: een natuurlijk systeem verbruikt geen energie en draagt in het gebruik ook niet bij aan de CO2-problematiek. Dit sluit naadloos aan op de heersende duurzaamheidsgedachte. Maar hoe kunnen we weten in hoeverre het natuurlijke ventilatiesysteem werkelijk energie bespaart?

Read More

Topics: Ventilatie, HVAC, RWA, Energie besparen, Duurzaam

Microwarmtepomptechniek wint innovatieprijs 2015

Posted by Colt International on Jan 27, 2015 2:00:00 PM

Op de BAU in München werd vorige week de BAKA Award 2015, dé Award voor product innovatie,  toegekend aan het Colt ClimaTower systeem. De prijs werd uitgereikt door Dr. Barbara Hendricks, federaal minister van Milieu, Natuurbescherming en Nucleaire Veiligheid, waarbij ze sprak over ‘de sleutelrol voor klimaatbeheersing en het energiebeleid’ in de bouwsector. Het ClimaTower systeem levert een uitstekende bijdrage aan energiebesparing. De brede inzetbaarheid, ook in andere toepassingen zoals studentenwoningen, ziekenhuizen en appartementencomplexen tonen het grote energiebesparende potentieel van de ClimaTower aan. En dit heeft de jury overtuigd.

Read More

Topics: Energie besparen, Frisse Fabriek, Adiabatische koeling, Duurzaam

Kou en tocht; boosdoeners voor gezond werkklimaat

Posted by Colt International on Dec 16, 2014 2:00:00 PM

Deuren dicht, ramen dicht, luiken dicht, verwarming hoog, we doen wat we kunnen om gezond de winter door te komen. Maar of we dat nu op de meest efficiënte en duurzame manier doen, is maar de vraag. Zeker op de industriële werkvloer leveren we in deze koude tijd vaak onnodig veel in zowel wat energie als wat een gezond werkklimaat betreft.

Read More

Topics: Klimaat industrie, Energie besparen, Frisse Fabriek, NEN, Duurzaam

Verdampingskoeling: het veilige alternatief voor F-gassen?

Posted by Colt International on Dec 2, 2014 2:00:00 PM

Vanaf 1 januari 2015 wordt het gebruik van F-gassen aan banden gelegd. Dat duurt niet lang meer. De zogenaamde HFK’s worden uitgefaseerd en zijn in de toekomst niet meer onbeperkt leverbaar. Voor nieuwe installaties wordt een quotasysteem ingevoerd, voor bestaande installaties geldt een bijvulverbod voor koudemiddelen met een GWP-waarde (Global Warming Potential) hoger dan 2500. Ook het veelgebruikte koudemiddel R22 mag vanaf 1 januari niet meer worden bijgevuld. Bedrijven met installaties waarin R22 of mengsels met R22 zit, worden dringend geadviseerd op tijd maatregelen te nemen. Bestaande installaties kunnen blijven werken, maar na een reparatie mogen ze niet meer bijgevuld worden. Valt een koelinstallatie uit door te weinig R22 dan kan de installatie dus niet meer opnieuw opgestart worden. Dat is een risico. Maar wat zijn de alternatieven? Welke koudemiddelen voldoen ook in de toekomst nog aan de nieuwe normen?

Natuurlijke koudemiddelen, water en ook lucht dragen niet of vrijwel niet bij aan het broeikaseffect. Dit zijn dan ook de middelen die in 2030 nog voldoen aan de F-gassenverordening. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat sommige natuurlijke koudemiddelen zoals ammoniak en propaan in beperkte mate risico’s op het gebied van brandbaarheid, explosiviteit en giftigheid kennen. Reden dat ook deze middelen aan normen (NEN 7600 en 7601) gebonden zijn.

Read More

Topics: Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, HVAC, Energie besparen, Duurzaam

F-gassenverordening: natuurlijke koudemiddelen hebben de toekomst

Posted by Colt International on Nov 11, 2014 2:00:00 PM

Wist u dat we wereldwijd jaarlijks zo’n 80 a 90 Megaton koudemiddel uitstoten? En dat de afbraak van synthetische koudemiddelen meer dan 1000 jaar duurt? Dat daarom de Europese Unie de nieuwe F-gassenverordening heeft opgesteld en dat de nieuwste versie per 1 januari 2015 van toepassing is? De nieuwe regelgeving geldt voor alle koudemiddelen die onder de noemer gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s) vallen en is vooral gericht op het verminderen van HFK-lekkage en het afbouwen van het op de markt brengen van koudemiddelen met een hoge GWP (Global Warming Potential) -waarde. Veel klimaatinstallaties maken nog gebruik van deze koudemiddelen. De restricties die Europa oplegt, dagen de markt echter uit om nieuwe duurzame technieken te omarmen.

 

Read More

Topics: Koeling en Verwarming, Energie besparen, Duurzaam

Natuurlijke ventilatie in hitte industrie: dakafvoer of gevelafvoer?

Posted by Colt International on Oct 7, 2014 2:00:00 PM

Er zijn verschillende redenen voor de hitte intensieve industrie (denk daarbij aan elektriciteitscentrales, datacentra, afvalverwerking, gieterijen, glasproductie etc.) om te kiezen voor natuurlijke ventilatie. Duurzaamheid en kosten vormen daarbij veruit de belangrijkste overweging. Wie zijn CO2 voetafdruk wil verbeteren, doet dit nou eenmaal eenvoudiger door gebruik te maken van natuurlijke systemen dan door mechanische systemen. Een natuurlijk systeem creëert geen CO2 uitstoot. Bovendien maken natuurlijke systemen gebruik van de thermische stijging van lucht en is voor het functioneren in de praktijk ook geen energie nodig. Dat laatste scheelt in vergelijking met een mechanisch systeem bovendien aanzienlijk in de operationele kosten.

Natuurlijke dakafvoer of muurrooster?

Read More

Topics: Ventilatie, Klimaat industrie, Energie besparen, Frisse Fabriek, Duurzaam

Hybride klimaatinstallatie met mini WKO

Posted by Colt International on Sep 23, 2014 2:00:00 PM

Waar dagelijks een Formule 1-wedstrijd gereden wordt om meer dan 30.000 mensen foutloos te voorzien van hun medicijnen, is maximale aandacht voor de mensen en hun werkomgeving een randvoorwaarde.’ Zo opent het artikel Formule 1 klimaatsysteem voor Formule 1 werkplaats dat deze week in het nieuwe magazine Duurzaam Gebouwd verscheen. In dit artikel een interview met de heer Van der Graaf, verantwoordelijke apotheker bij SPiTS – medicijnuitgifte op maat – in Oosterwolde over het belang van een comfortabele en gezonde werkomgeving.

Omdat bij SPiTS alles met medicijnen te maken heeft, staat veiligheid voorop en is de fouttoelating minimaal. “Dit vergt een enorme toewijding en concentratie van de medewerkers” vertelt Van der Graaf in het interview. “Die eisen we ook, want de eindafnemer is 100% afhankelijk van ons product. We bieden daarom medewerkers ook een werkomgeving waarin ze zich goed voelen. Een omgeving waarin het juiste klimaat heerst met goede condities en frisse lucht. ” Om die omgeving te krijgen,werd in de kantoren en nieuwe productiehal een hybride klimaatinstallatie met als basis een mini WKO geïnstalleerd.  

Read More

Topics: Koeling en Verwarming, Energie besparen, Duurzaam

Geur bestrijden met best beschikbare techniek: plasmafiltratie

Posted by Colt International on Sep 9, 2014 2:00:00 PM

Fabrieken die luchtjes of stank verspreiden, daar zit niemand op te wachten. Ook niet als het om de geur van gebakken koekjes of cacao gaat. Zoals in het Radio 1 programma Dit is de dag van 1 september jl. gezegd werd: "Dat klinkt lekkerder dan het is. De mensen in de stad zijn er klaar mee." In het programma een interview met milieuwethouder Dick Emmer uit Zaanstad die in zijn stad het aantal mensen dat hinder heeft van geur omlaag wil brengen. “Of iets stinkt
of niet is een heel persoonlijke beleving” vertelt Emmer. “Kenmerkend voor Zaanstad is dat veel bedrijven tussen of vlak bij de woningen staan. Geur kan tot overlast leiden.” Het is niet zijn bedoeling de fabrieken te weren uit de stad, maar om ze te stimuleren om de best beschikbare technieken om geuruitstoot te verminderen te gaan toepassen. Deze best beschikbare technieken worden volgens Emmer opgenomen in de milieuvergunning volgens de normale richtlijnen.

Read More

Topics: Klimaat industrie, Energie besparen, Frisse Fabriek, Duurzaam

Welkom op het Colt blog

Hier delen we onze kennis over klimaat in de industrie, klimaat in de utiliteit en brandveiligheid. Meld je aan voor blog updates om per e-mail een melding te ontvangen als wij hier een artikel publiceren. 

Meld je aan voor updates:

Laatste artikelen

Best gelezen blogs