• Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Youtube
  • Coltblog
  • Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Flickr
  • Colt @ Youtube
  • Colt @ Facebook
  • Colt @ Pinterest
  • Coltblog

Colt Blog

Foodproducent, hoe realiseer jij de voedselveiligheid?

Posted by Kees Sietsma on Jul 19, 2016 8:00:00 AM

In onze 24-uurs economie groeit de behoefte aan snelle kant-en-klare maaltijden. We hebben nu eenmaal niet de tijd om uren in de keuken te staan. Maar convenience betekent tegenwoordig veel meer dan alleen gemak. Voedselveiligheid, kwaliteit en gezondheid staan voorop. De kritische consument wil weten waar producten vandaan komen en welke grondstoffen er gebruikt zijn. Hoe speel je hier als foodproducent nu op in?

Read More

Topics: Duurzaam produceren, voedselveiligheid, condensatie

De relatie tussen luchtfilters, gezondheid en energieverbruik

Posted by Kees Sietsma on Apr 12, 2016 8:00:00 AM

In een recente blog had ik het al even over de rol van filters in een klimaatinstallatie. Ze filteren de lucht, zolang je ze maar tijdig vervangt. Doe je dat niet, dan verstopt het filter en vermindert de kwaliteit van de lucht. Hierdoor kunnen allerlei gezondheidsklachten ontstaan bij de gebouwgebruikers en de monteurs die de filters moeten vervangen. Bovendien lopen de energiekosten op. Dat is natuurlijk niet de bedoeling!

Read More

Topics: Ventilatie, Klimaat industrie, Energie besparen, Duurzaam produceren, gezond binnenklimaat

Geen woorden maar daden bij de aanschaf van een klimaatsysteem?

Posted by Kees Sietsma on Nov 3, 2015 8:00:00 AM

De aanschaf van een klimaatsysteem is een flinke investering. Toch kan een dergelijke investering snel zijn vruchten afwerpen. Tenminste, als de installatie waarmaakt wat de technisch adviseur beloofd heeft. Leiden mooie woorden in het verkoopproces altijd tot mooie resultaten? Kortom: kun je vertrouwen op de blauwe ogen van de technisch adviseur of wil je keiharde garanties? Daar ga ik in deze blog verder op in.

Read More

Topics: Klimaat industrie, Energie besparen, Duurzaam produceren, Adiabatische koeling

Adiabatische koeling als toekomstinvestering in mensen: praktijkvoorbeeld DMN-WESTINGHOUSE

Posted by Colt International on May 19, 2015 2:00:00 PM

Waar in een crisistijd investeringen in het klimaat misschien niet direct voor de hand liggen, dacht men daar bij DMN anders over. Het is juist nu van belang om als bedrijf vooruit te kijken. In een gesprek met Johan Meima, Quality Manager bij DMN vertelt hij hoe bij de DMN gewerkt wordt vanuit de lean Six Sigma methodiek, waarbij de focus ligt op het reduceren van kosten en het verhogen van de klanttevredenheid. Daarbij wordt geïnvesteerd in verbeteringen en wordt gebruik gemaakt van de capaciteiten van de medewerkers. Temperatuurbeheersing met een klimaatsysteem met adiabatische koeling past hier naadloos in.

Read More

Topics: Koeling en Verwarming, HVAC, Energie besparen, Duurzame werkomgeving, De Frisse Fabriek, Duurzaam produceren

Ionisatie: duurzame hygiëneverbetering in foodindustrie

Posted by Colt International on Mar 31, 2015 2:00:00 PM

Hygiëne en de voedingsmiddelenindustrie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Naast de vele algemene voorschriften en richtlijnen, heeft ook vrijwel iedere sector haar eigen afspraken en procedures om de hygiëne te bevorderen of te waarborgen. Risico analyses en controles moeten er voor zorgen dat de omstandigheden waarin ons voedsel wordt verwerkt verontreinigingen uitsluit. Besmet voedsel op onze borden kan namelijk bijzonder gevaarlijk zijn. Jaarlijks krijgen tientallen duizenden mensen te maken met een voedselvergiftiging. En fabrikanten doen er dan ook alles aan om dit te voorkomen. Dat houdt in dat de kwaliteit van de omstandigheden op alle gebieden continu bijzonder hoog moet zijn. Ook die van de lucht. Lucht is namelijk een van de belangrijkste besmettingshaarden.

Read More

Topics: Ventilatie, HVAC, De Frisse Fabriek, Duurzaam produceren, Ionisatie

Investeren in adiabatische koeling loont!

Posted by Colt International on Mar 3, 2015 2:00:00 PM

Dat investeren in duurzame systemen harde valuta kan opleveren, wisten we eigenlijk al wel. Onduidelijker was echter wat allemaal onder duurzame systemen verstaan wordt. Hoe energiezuinig moet een systeem zijn om het predicaat duurzaam te krijgen? Hoeveel energie moet bespaard worden? Mag enkel van duurzame bronnen gebruik worden gemaakt? De overheid geeft een handvat: de energielijst www.rvo.nl/eia. Een lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). De EIA is een maatregel van de overheid om bedrijven te stimuleren om te investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie. Via deze regeling kunnen bedrijven 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. En dit bovenop de gebruikelijke afschrijving. Directe winst omdat minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. Afhankelijk van het belastingpercentage loopt het netto EIA voordeel al snel op tot zo’n 10 % van de investeringskosten.

Read More

Topics: Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, HVAC, Energie besparen, Duurzame werkomgeving, De Frisse Fabriek, Duurzaam produceren

Onderdruk: de onnodige energievreter

Posted by Colt International on Feb 3, 2015 2:00:00 PM
onderdruk_cfd_maartenIn veel industriehallen komt in meer of mindere mate onderdruk voor. Afhankelijk van de branche, soort gebouw en oorzaak varieert de mate waarin de luchtbalans verstoord wordt.  Procesmatige luchtafzuiging. Bronafzuiging om warmte, stof of vervuiling af te voeren.Gebouwen die in de loop der jaren de nodige uitbreidingen hebben ondergaan zonder dat het klimaatplan is aangepast. Het zijn allemaal voorbeelden van oorzaken van onderdruk en ongecontroleerde luchtstromen in industriehallen. De gevolgen zijn groot, maar in veel gevallen nog onbekend. Grofweg kunnen we stellen dat onderdruk drie problemen veroorzaakt:
Read More

Topics: Klimaat industrie, HVAC, De Frisse Fabriek, Duurzaam produceren

Kou en tocht; boosdoeners voor gezond werkklimaat

Posted by Colt International on Dec 16, 2014 2:00:00 PM

Deuren dicht, ramen dicht, luiken dicht, verwarming hoog, we doen wat we kunnen om gezond de winter door te komen. Maar of we dat nu op de meest efficiënte en duurzame manier doen, is maar de vraag. Zeker op de industriële werkvloer leveren we in deze koude tijd vaak onnodig veel in zowel wat energie als wat een gezond werkklimaat betreft.

Read More

Topics: Klimaat industrie, Energie besparen, Duurzame werkomgeving, Duurzaam produceren, NEN ISO 7730, gezond binnenklimaat

Verdampingskoeling: het veilige alternatief voor F-gassen?

Posted by Colt International on Dec 2, 2014 2:00:00 PM

Vanaf 1 januari 2015 wordt het gebruik van F-gassen aan banden gelegd. Dat duurt niet lang meer. De zogenaamde HFK’s worden uitgefaseerd en zijn in de toekomst niet meer onbeperkt leverbaar. Voor nieuwe installaties wordt een quotasysteem ingevoerd, voor bestaande installaties geldt een bijvulverbod voor koudemiddelen met een GWP-waarde (Global Warming Potential) hoger dan 2500. Ook het veelgebruikte koudemiddel R22 mag vanaf 1 januari niet meer worden bijgevuld. Bedrijven met installaties waarin R22 of mengsels met R22 zit, worden dringend geadviseerd op tijd maatregelen te nemen. Bestaande installaties kunnen blijven werken, maar na een reparatie mogen ze niet meer bijgevuld worden. Valt een koelinstallatie uit door te weinig R22 dan kan de installatie dus niet meer opnieuw opgestart worden. Dat is een risico. Maar wat zijn de alternatieven? Welke koudemiddelen voldoen ook in de toekomst nog aan de nieuwe normen?

Natuurlijke koudemiddelen, water en ook lucht dragen niet of vrijwel niet bij aan het broeikaseffect. Dit zijn dan ook de middelen die in 2030 nog voldoen aan de F-gassenverordening. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat sommige natuurlijke koudemiddelen zoals ammoniak en propaan in beperkte mate risico’s op het gebied van brandbaarheid, explosiviteit en giftigheid kennen. Reden dat ook deze middelen aan normen (NEN 7600 en 7601) gebonden zijn.

Read More

Topics: Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, HVAC, Energie besparen, Duurzaam produceren

Natuurlijke ventilatie in hitte industrie: dakafvoer of gevelafvoer?

Posted by Colt International on Oct 7, 2014 2:00:00 PM

Er zijn verschillende redenen voor de hitte intensieve industrie (denk daarbij aan elektriciteitscentrales, datacentra, afvalverwerking, gieterijen, glasproductie etc.) om te kiezen voor natuurlijke ventilatie. Duurzaamheid en kosten vormen daarbij veruit de belangrijkste overweging. Wie zijn CO2 voetafdruk wil verbeteren, doet dit nou eenmaal eenvoudiger door gebruik te maken van natuurlijke systemen dan door mechanische systemen. Een natuurlijk systeem creëert geen CO2 uitstoot. Bovendien maken natuurlijke systemen gebruik van de thermische stijging van lucht en is voor het functioneren in de praktijk ook geen energie nodig. Dat laatste scheelt in vergelijking met een mechanisch systeem bovendien aanzienlijk in de operationele kosten.

Natuurlijke dakafvoer of muurrooster?

Read More

Topics: Ventilatie, Klimaat industrie, Energie besparen, De Frisse Fabriek, Duurzaam produceren

Welkom op het Colt blog

Hier delen we onze kennis over klimaat in de industrie, klimaat in de utiliteit en brandveiligheid. Meld je aan voor blog updates om per e-mail een melding te ontvangen als wij hier een artikel publiceren. 

Meld je aan voor updates:

Laatste artikelen

Best gelezen blogs