• Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Youtube
  • Coltblog
  • Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Flickr
  • Colt @ Youtube
  • Colt @ Facebook
  • Colt @ Pinterest
  • Coltblog

Colt Blog

Hygiënisch ventileren, koelen en verwarmen: voor nieuwe fabriek Danone Nutricia

Posted by Kees Sietsma on May 7, 2019 8:15:00 AM

In het Brabantse Haps (Gemeente Cuijk) is begin december Danone‘s nieuwe, state-of-the-art productiefaciliteit voor Nutricia Cuijk formeel opgeleverd. Colt International is verantwoordelijk voor het ontwerp, levering, montage en validatie van de klimaatinstallaties, die een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de productiviteit en voedselveiligheid. Het resultaat: betere hygiënische omstandigheden, een hogere productkwaliteit én een lager energieverbruik. In dit blog vertel ik je meer over dit bijzondere project.                    Bron: Danone Nutricia, 2019

 

Read More

Topics: Klimaat industrie, HVAC, Duurzaam bouwen, De Frisse Fabriek, Duurzaam produceren, Adiabatische koeling, gezond binnenklimaat, voedselveiligheid

Waarom brandveiligheid een centrale rol moet krijgen als het gaat om duurzaamheid

Posted by Stan Veldpaus on May 1, 2018 8:15:00 AM

Van 17 tot en met 19 april j.l. stond Building Holland op het programma, hét innovatie event voor de bouw- en vastgoedsector. Tijdens deze beurs waren er verschillende hoofdthema’s, waarvan gas (of beter gezegd ‘hoe komen we van het gas af?’) en duurzaamheid de belangrijkste waren. Kreten zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen, energiezuinig, hoge isolatiewaarde, laag verbruik, hoog rendement, hoge Breeam score etc. voerden — terecht — de boventoon. Echter, de koppeling tussen duurzaamheid en brandveiligheid werd nauwelijks gemaakt (behalve door de heer Leo Oosterveen van het BNN). En daarmee vormt de beurs een goede afspiegeling van de totale markt: de termen duurzaamheid en brandveiligheid worden vaak niet in één zin uitgesproken. Terwijl een afgebrand pand alles behalve duurzaam is..

Read More

Topics: Duurzaam bouwen, Brandveiligheid

3 manieren om de energieprestatie van een productiehal te verbeteren

Posted by Kees Sietsma on May 30, 2017 8:15:00 AM

Het realiseren van een duurzame en energiebesparende productiehal staat bij veel bedrijven steeds hoger in het vaandel. Mede door de aangescherpte wetgeving vanuit de regering en de Europese Unie en onderlinge afspraken en akkoorden binnen de industrie komt hier steeds meer aandacht voor. Toch blijkt uit onderzoek van FME dat deze — vaak economisch interessante besparingen — niet worden uitgevoerd. Wat zijn de belangrijkste redenen? En hoe kun je er voor zorgen dat de energieprestatie van een productiehal verbetert?

Read More

Topics: Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, Duurzaam bouwen, Duurzame werkomgeving, De Frisse Fabriek, Duurzaam produceren, NEN ISO 7730

Thermische energie opslag: toepasbaar in de industrie?

Posted by Kees Sietsma on May 2, 2017 8:15:00 AM

In vrijwel ieder gebouw zorgen de omstandigheden — zowel buiten als binnen — ervoor dat er in de ochtenduren een tekort aan energie is, terwijl er ’s middags energie over is. Dit overschot aan energie wordt over het algemeen ‘weggegooid’. Wat is er, als het over energiebesparing gaat, effectiever dan de energie die je over hebt te gebruiken waar je energie tekort komt? Deze energie dient opgeslagen te worden in een zogenoemde thermische energieopslag. Een zoutbuffer is een goede methode om deze energie op te slaan, maar wat zijn de voordelen van deze methode? En is het toepasbaar in de industrie?

Read More

Topics: Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Energie besparen, Duurzaam produceren

Innovatie in de bouwsector: het hoe en waarom!

Posted by Colt International on Feb 9, 2016 8:00:00 AM

De bouwsector is behoorlijk traditioneel te noemen. Toch blijven de ontwikkelingen die deze sector raken niet uit. Het is nu aan de bouwsector om op deze ontwikkelingen in te spelen en een innovatiever karakter te tonen. Met welke innovaties heeft de bouwsector op dit moment te maken? En welke voordelen brengen deze ontwikkelingen met zich mee? Daar ga ik in deze blog op in.


Read More

Topics: Duurzaam bouwen, energieneutraal bouwen

Energieneutraal bouwen in 2020; geen toekomstmuziek

Posted by Colt International on Nov 24, 2015 8:00:00 AM

Vanaf 2020 mogen we alleen nog energieneutraal bouwen. Dat ligt vast in Europees en Nederlands overheidsbeleid. De CO2-uitstoot moet in dat jaar met 20% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Het jaar 2020 lijkt ver weg. Maar energieneutraal bouwen biedt nu al een marktvoordeel ten opzichte van standaard nieuwbouw. De woning- en utiliteitsbouw kan dus niet stilzitten! Maar hoe kom je tot een energieneutraal gebouw? Daar ga ik in deze blog verder op in.

Read More

Topics: Duurzaam bouwen, Energie besparen, energieneutraal bouwen

Energie besparen met natuurlijke ventilatie

Posted by Colt International on Jun 2, 2015 2:00:00 PM

Schone lucht om in te leven en te werken is noodzakelijk voor onze gezondheid. Daar zijn we het met z’n allen wel over eens. Maar hoe zorgen we er voor dat de lucht in de gebouwen waarin we verblijven ook daadwerkelijk schoon is? Het antwoord daarop lijkt eenvoudig: ventileren! Zorg voor voldoende aanvoer van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht. Toch leren we van de structurele problemen met het binnenklimaat in de utiliteitsbouw dat dit vaak niet of niet op de juiste manier gebeurt. Debet hieraan is het dilemma: ventileren voor een gezond binnenklimaat óf minimaal ventileren om energie te besparen en tocht- en geluidsklachten te voorkomen. In veel gevallen bepaalt dit dilemma de keuze voor een ventilatiesysteem en wordt helaas maar al te vaak voorbij gegaan aan de verborgen effecten op de gezondheid en het comfortgevoel. Tijd voor verbetering.

Read More

Topics: Ventilatie, Duurzaam bouwen, Energie besparen, Duurzame werkomgeving, CFD, gezond binnenklimaat

Adiabatische koeling past binnen duurzame visie Moderna

Posted by Colt International on May 26, 2015 2:00:00 PM

Exact één jaar. Meer had Moderna Textielservice niet nodig om noodgedwongen een volledig nieuw bedrijfspand neer te zetten en operationeel te maken. Hier werd een topprestatie neergezet die op alle fronten het predicaat excellent verdient. Dit is een deel van de inleiding uit het artikel Nieuwbouwwasserij binnen 1 jaar duurzaam, gepubliceerd door het platform Duurzaam Gebouwd op 20 mei jl.

Read More

Topics: Klimaat industrie, Duurzaam bouwen, Duurzame werkomgeving, De Frisse Fabriek

Verbod op R22: van de regen in de drup?

Posted by Colt International on Mar 17, 2015 2:00:00 PM

We hebben er al eerder over geschreven, maar het kan niet vaak genoeg onder de aandacht gebracht worden: sinds 1 januari 2015 is het verbod op het koudemiddel R22 van kracht! Het middel zelf, maar ook koudemiddelen waarin R22 gemengd is, mogen niet meer bijgevuld worden en zelfs niet afgepompt worden voor onderhoudswerkzaamheden. Een klimaatinstallatie, gevuld met R22 kan bij een lekkage dus niet meer gerepareerd worden. Zolang er geen problemen zijn met de installatie, is er niets aan de hand. Een klimaatinstallatie met R22 mag ook na 1 januari gewoon blijven draaien volgens de Europese wetgeving. Echter bij veel bedrijven kan het uitvallen van de koelinstallatie de continuïteit ernstig schaden. Een ongewenst situatie. Maar wat doe je er aan?

Read More

Topics: Koeling en Verwarming, HVAC, Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Energie besparen, gezonde gebouwen, Microwarmtepomp

Hoe energiezuinig is natuurlijke ventilatie werkelijk?

Posted by Colt International on Feb 17, 2015 2:00:00 PM

Natuurlijke ventilatie is aan een opmars bezig. De belangrijkste reden hiervoor zijn twee kenmerken: een natuurlijk systeem verbruikt geen energie en draagt in het gebruik ook niet bij aan de CO2-problematiek. Dit sluit naadloos aan op de heersende duurzaamheidsgedachte. Maar hoe kunnen we weten in hoeverre het natuurlijke ventilatiesysteem werkelijk energie bespaart?

Read More

Topics: Ventilatie, HVAC, Duurzaam bouwen, RWA, Energie besparen

Welkom op het Colt blog

Hier delen we onze kennis over klimaat in de industrie, klimaat in de utiliteit en brandveiligheid. Meld je aan voor blog updates om per e-mail een melding te ontvangen als wij hier een artikel publiceren. 

Meld je aan voor updates:

Laatste artikelen

Best gelezen blogs