The road to success, passie voor klimaatbeheersing met Colt Best Practices

Stefan van der Velden | 6 oktober 2020
colt international - cfd - klimaatbeheersing klimaat industrie

Colt_FrisseFabriekWeet jij waar je op moet letten bij het vinden van de juiste partij voor jouw (complexe) klimaatvraagstuk? Er kunnen namelijk wat addertjes onder het gras liggen zonder dat je je er bewust van bent. Tegenwoordig bieden veel adviseurs kant- en klare in “theorie goed genoeg”, vrij traditionele oplossingen aan. Echter pakt dit in de praktijk bijna altijd anders uit en kun je alsnog met lege handen komen te staan zonder dat iemand hier de verantwoordelijkheid voor neemt. Complexe vraagstukken vragen om oplossingen bestaande uit specifiek maatwerk toegepast op de situatie. Dus; hoe zorg je ervoor dat je samen met een sparring-partner deze uitdaging kunt aangaan? Waar kun je op vertrouwen en waar krijg je garantie op? Dat vertel ik je in dit blog.

Door ervaring en innovatie een echte Kennisbank

Vanuit het verleden heeft Colt veel branchekennis- en ervaring opgedaan en heeft hierdoor een goed beeld van wat er speelt in een branche en met welke problemen en/of uitdagingen productiebedrijven in een specifieke branche te maken hebben. En waaraan voldaan dient te worden op het gebied van wet- en regelgeving en milieu- en duurzaamheidseisen.
Als sparring-partner met een goed begrip van wat er afspeelt in de markt gebruiken we onze kennis om in te spelen op de behoefte van de klant. Door elkaar hierin uit te dagen komen we vaak tot verrassende oplossingen die verder gaan dan de oorspronkelijke uitvraag.

Deze kennis wordt dan ook gedeeld met alle geïnteresseerde partijen. Kennis is er namelijk om te delen, niet om te bezitten. Hier ontstaan verschillende debatten en samenwerkingen met andere partijen, vier ogen zien immers meer dan twee.

Colt Best Practices in de praktijk

Colt Best Practices houdt in dat we vanuit kennis en ervaring opgedaan uit eerdere projecten in combinatie met durf om kritisch te zijn naar de klant en oplossing, garanties op gemaakte afspraken kunnen én durven te geven. Hierdoor weet je als klant dus dat je altijd goed zit.

In de huidige markt gebeurt vaak het tegenovergestelde. Namelijk: een adviesbureau brengt een uitsluitend theoretisch advies uit, doorgaans uitsluitend op basis van gelijksoortige situaties / projecten. Dit gaat vervolgens de markt op, waar diverse partijen erop mogen aanbieden. Uit dit proces rijst de logische vraag op: wie draagt dan welke verantwoordelijkheid? De installateur heeft bijvoorbeeld het ontwerp niet gemaakt, die volgt alleen maar het advies op. Mocht er dus een probleem zijn met het ontwerp, dan zal de installateur zich niet aangesproken voelen. Het adviesbureau zal hier ook geen verantwoordelijkheid voor nemen, want die zorgt uitsluitend voor het advies en onttrekt zich van verdere verantwoordelijkheid. Hierdoor blijf je als klant achter met een grote onzekerheid bij problemen en is er tevens geen zekerheid dat het gewenste resultaat wordt bereikt én wordt behouden.

Precies om deze reden verzorgen wij alles vanuit eigen huis. Er kan dan geen onzekerheid ontstaan over verantwoordelijkheden en er is altijd zekerheid van gewenste resultaten door afgegeven garanties. Het gehele proces van de eerste meting, een eventuele validatie door CFD-simulatie en het eerste ontwerp tot aan de uitvoering, installatie, servicing, onderhoud en nameting van de installatie is hierdoor volledig geborgd.

Duurzaamheidsplan en future proof produceren

Colt gaat het gesprek aan met de klant door met verschillende disciplines (zoals met de productieleider, productiemanager, etc.) en op verschillende niveaus binnen de organisatie te praten en te sparren. Dit om in het kader van het maken van een duurzaamheidsplan alle knelpunten, vereisten, mogelijke problemen en toekomstplannen bloot te leggen om future proof produceren mogelijk te maken.

Hierbij zal tevens worden gekeken naar regelgeving, hoe de klant intern naar het productieproces en naar de eventuele uitbreiding hiervan kijkt: hoe ziet het bedrijf er voor de toekomst uit, moeten we daarmee rekening houden, hoe ziet het met het personeel eruit, is dat bijvoorbeeld moeilijk te verkrijgen? Dit alles wordt meegenomen in het eerste gesprek.

Het is aan ons altijd de uitdaging om voor iedere klant een zo energie-efficiënte als mogelijke klimaatoplossing te creëren die past binnen het huidige en toekomstige beleid van de klant, én die past binnen het aangegeven budget.

Voor het energie-efficiënt maken van de installatie wordt gekeken naar waar rest-energiestromen vrij komen en waar binnen het proces energie nodig is (dit kan bijvoorbeeld in de vorm van warmte of juist kou zijn) en hoe de vrijgekomen energie hergebruikt kan worden in het proces door gebruik van duurzame technieken (waar doorgaans subsidie op van toepassing is). We stellen dus altijd de vraag: is er iets van het proces dat we kunnen gebruiken en kunnen we dat op een energiezuinige manier opwekken en hergebruiken?

Total Cost of Ownership (TCO) en subsidies

Budget staat op de eerste plaats en binnen dat budget wordt er zo goed als mogelijk gekeken hoe het geheel zo energiezuinig als mogelijk gemaakt kan worden. Dit zorgt aan de andere kant tegelijkertijd weer voor kostenbesparingen in de vorm van subsidies, waardoor het nastreven van energiebesparing doorgaans daadwerkelijk loont. Onze specialisten kunnen precies aangeven hoe de subsidieregelingen werken, op welk subsidiebedrag de klant in diverse situaties zal uitkomen, en welke onderdelen onder welke subsidieregeling vallen (zoals de EIA, Energie Investering Aftrek).

Colt, jouw totaalpartner op het gebied van klimaatbeheersing

Colt is graag jouw totaalpartner als het gaat om het implementeren van een geïntegreerd klimaatsysteem. Wij onderscheiden ons door onze interactieve benadering. Samen met jouw bedrijf zoeken wij naar het antwoord op jouw vraagstuk en werken we praktijkgericht naar een oplossing toe. Door onze kennis en ervaring zijn wij in staat om systeemgaranties te geven en te waarborgen.

Ontwerpfase

Al in de voorlopige ontwerpfase van een project kan Colt samen met de architect of adviseur, een grote rol spelen. De Colt adviseur vertaalt zijn kennis in een op maat gesneden advies. In de fase van het definitief ontwerp is Colt dankzij CFD simulatie in staat om te bepalen welke invloeden bijvoorbeeld bouwmaterialen kunnen hebben op het klimaat in het gebouw en wat daarvan de financiële consequenties kunnen zijn. Ook wordt hierbij direct in beeld gebracht of en welke subsidies er mogelijk zijn. Bij “Colt Best Practice” future proof ontwerpen wordt natuurlijk ook rekening gehouden met alle toenemende en strenger wordende Europese milieuwetgeving, waardoor je dus echt future proof bent en je je volledig op je productie kunt focussen.

Colt-CFD-1Met een CFD-simulatie kun je de situatie op voorhand bepalen

Bouwfase

De toegevoegde waarde van Colt werkt ook door in de uitvoeringsfase van jouw project. De projectleiders van Colt zullen er allereerst voor zorgen dat de installatiewerkzaamheden goed worden ingepland binnen de totaalplanning van uw project. Gedurende de installatieperiode zullen zij de montageploeg nauwgezet volgen en begeleiden. Hun montagemedewerkers zijn F-gassen en VCA full gekwalificeerd en hebben ruime ervaring met het installeren van klimaatsystemen in diverse industriële takken.

Opleveringsfase

Tijdens de oplevering zullen de Technisch Adviseurs hun kennis en ervaring inschakelen om het nieuwe klimaatsysteem nauwkeurig te regelen. Dit gaat gepaard met een uitgebreide persoonlijke instructie voor de gebruikers van het systeem. Een goed uitgebalanceerd systeem kan pas haar waarde bewijzen als de gebruikers ervan het op de juiste wijze weten te benutten! Denk hierbij bijvoorbeeld aan de overdracht van Colt kennis met de besturing van de Cortiva app, waarmee een systeem volledig bijgestuurd kan worden.

Gebruiksfase

Na de oplevering en de inregelperiode zorgt de divisie Onderhoud & Service ervoor dat het klimaatsysteem doeltreffend blijft functioneren. Optioneel is de installatie ook op afstand te beheren en bewaken. Uiteraard kun je rekenen op uitstekende garantievoorwaarden. Elke gezonde organisatie is in beweging, dit kan wellicht betekenen een aanpassing in de functionaliteit van je gebouw. Colt onderkent de gevolgen voor de klimaatinstallatie en is je graag van dienst om het systeem waar nodig aan te passen.

In het kort samengevat:

De voordelen van total contracting bij Colt:

  • Bundeling van advies en praktijkervaring (Colt Best Practices);
  • Integrale aanpak binnen uw totaalproject;
  • Direct inzicht in subsidies, investeringen en resultaten van de installatie;
  • Colt werkt volgens een taakstellend budget: kostenbeheersing;
  • Verantwoordelijkheid voor het gehele traject;
  • Colt biedt een breed pakket aan systemen, alles vanuit één kantoor geregeld: kennis en techniek onder één dak.

Filosofie: alles onder één dak

De filosofie in de werkwijzen is om elk systeem volledig op de klant afgestemd te leveren. Dit kunnen we doen dankzij onze ingenieuze meet- en simulatietechnieken zoals CFD (Computational Fluid Dynamics), waarmee elke specifieke situatie in kaart gebracht kan worden. Op deze wijze heeft Colt wereldwijd vele tienduizenden organisaties uitgerust met een passend systeem. Colt analyseert, adviseert, produceert, installeert, onderhoudt en valideert deze systemen. Echt alles onder één dak.

Door de verantwoordelijkheid te nemen voor het gehele proces vanaf de eerste meting, de eventuele validatie van de installatie door simulatie en het eerste ontwerp tot aan de uitvoering, installatie, servicing en onderhoud door het afgeven van garanties op gemaakte afspraken trachten we dus niet alleen het gehele proces te borgen, maar ook de klant de zekerheid te geven dat alles naar behoren draait én blijft draaien. Zodat zij zich zorgeloos bezig kan houden met hetgeen dat voor haar belangrijk is: productie draaien in een optimaal klimaat.

Mocht je vragen hebben over de koeling van jouw productiehal en/of professionele hulp nodig hebben bij jouw klimaatbeheersingsvraagstuk, hoe ingewikkeld deze ook is, dan ben je bij Colt aan het juiste adres. 

Spreek met een klimaatspecialist

 

Stefan van der Velden
Stefan van der Velden
Sr. Technical Consultant
Stuur een mail