Energie besparen, Frisse Fabriek, Duurzaam • 1 min lezen

Test je kennis over de winst van een gezond binnenklimaat

Colt International - gepubliceerd op 25 november 2014

shutterstock_kantoor_vergaderingEen gezonde geest in een gezond lichaam is een citaat van de Romeinse hekeldichter Juvenalis uit de eerste eeuw van onze jaartelling. De oorspronkelijke betekenis was dat we moesten bidden voor een gezonde geest en een gezond lichaam. De uitleg die wij er aan geven, dat het een niet zonder het ander verkregen kan worden, stamt uit het einde van de negentiende eeuw. Waar het in de geschiedenis wellicht niet altijd eenvoudig te beoordelen was of er een gezonde geest in een lichaam zat, zijn tegenwoordig de factoren die het geestelijk welzijn al dan niet goed doen een stuk duidelijker. Om het lichaam ook fysiek gezond te houden, spelen weer andere invloeden een rol. Zo is het binnenklimaat in de gebouwen waar men leeft en werkt van cruciaal belang voor zowel een gezond lichaam als een gezonde geest.

 

Een gezond binnenklimaat in gezonde gebouwen

Gezonde gebouwen kunnen niet zonder een gezond binnenklimaat. Dat lijkt misschien duidelijk maar wie weet nu echt wat de relatie is tussen het binnenklimaat en gezondheid? Welke onderzoeken staven dit? Hoeveel factoren bepalen een gezond binnenklimaat? Welke invloeden spelen een rol? Zijn de invloeden meetbaar? Wat zijn de richtlijnen? Wat is de uiteindelijke meerwaarde van een gezond binnenklimaat en wat is de terugverdientijd van investeringen? Deze en nog veel meer vragen kwamen aan de orde tijdens de workshop De winst van een gezond binnenklimaat gegeven door DWA, Ionair en Colt op het Duurzaam Gebouwd Congres in november. De vragen en antwoorden vind je terug in onderstaande film. Test nu zelf je kennis!

 

Picture of Colt International

Colt International