Duurzame veehouderij en brandveiligheid.png
Ventilatie, RWA • 2 min lezen

RWA: uitkomst bij brand én uitval mechanische ventilatie

Stan Veldpaus - gepubliceerd op 8 november 2016

RWA: uitkomst bij brand én uitval mechanische ventilatie“Zestigduizend kippen komen om bij grote brand in Waddinxveen”, “Honderden varkens dood door uitvallen ventilatie in stal Raalte”. Dat zijn krantenkoppen die me raken. Maar ook krantenkoppen die wellicht voorkomen hadden kunnen worden. Een goed werkende Rook en Warmte Afvoer-installatie (RWA) kan namelijk het verschil maken bij brand en bij het uitvallen van de mechanische ventilatie.

RWA bij brand

Bij een brand komt veel rook en hitte vrij. Door rook en hitte gecontroleerd af te voeren, blijven de temperaturen in een stal op een aanvaardbaar niveau. Ook ontstaat er een rookvrije zone. In deze rookvrije zone kan de ondernemer zijn vee evacueren. Hierdoor zal er minder paniek ontstaan bij het vee. Om rook en hitte op een gecontroleerde manier af te voeren, zijn voldoende te openen delen in het dak van belang als ook voldoende toevoer op laag niveau. Deze openingen in het dak bieden niet alleen uitkomst bij brand, maar ook bij het uitvallen van de mechanische ventilatie.

RWA voor ventilatiedoeleinden

Als de mechanische ventilatie uitvalt in een dierverblijf, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Met name varkens hebben dan moeite om hun lichaamswarmte te reguleren. De honderden varkens die stierven in de stal in Raalte ontploften letterlijk door hun toegenomen lichaamswarmte. Een grote zorg van ondernemers is dan ook dat de mechanische ventilatie uitvalt. Zodra dat gebeurt, moet je je direct naar de stallen haasten om frisse lucht binnen te laten. Vaak kan het dan al te laat zijn.

Natuurlijke ventilatie bij calamiteiten

Door het ventilatiesysteem te koppelen aan de te openen delen van het RWA systeem in het dak – die toch al benodigd zijn vanwege brandventilatie – gaan de luiken bij een storing van de mechanische ventilatie open. Zo kan de warmte die de varkens produceren door het dak de stal uit. Deze zogenoemde ‘natuurlijke ventilatie’ is gebaseerd op het natuurkundige principe dat warme lucht opstijgt. Door strategisch geplaatste ventilatieopeningen in het dak verdwijnt deze warmte automatisch. Parallel hieraan zorgen ventilatieopeningen op lager niveau voor de noodzakelijke toevoer van verse lucht.

Back-up voor mechanische ventilatie

Door een RWA in te zetten voor natuurlijke ventilatie heeft een ondernemer meer tijd om zijn vee in veiligheid te brengen. Het is dus een waardevolle back-up voor de mechanische ventilatie. Daarnaast kan een RWA die geschikt gemaakt is voor natuurlijke ventilatie, fiscaal voordeel opleveren. Binnen de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) wordt een dergelijke installatie namelijk gehonoreerd met meerdere punten. Hierdoor is het MDV-certificaat binnen handbereik. Maar natuurlijke ventilatie heeft meer voordelen – ook voor gebouwen: 

  • Laag energieverbruik
  • Mogelijk extra daglicht
  • Lage investering
  • Lange levensduur
  • Geruisloos
  • Minder storing

Natuurlijke ventilatiesystemen zijn onder andere vanwege bovenstaande redenen steeds meer in opkomst, ook onder ondernemers met dierverblijven. Lees meer over de mogelijkheden van natuurlijke ventilatiesystemen voor veehouderijen in ons white paper Maatlat Duurzame Veehouderij en Brandveiligheid belicht.

White paper Duurzame Veehouderij en Brandveiligheid

 

Picture of Stan Veldpaus

Stan Veldpaus