Rookbeheersing, Brandveiligheid • 3 min lezen

Rookbeheersingssysteem: Selecteer je inspectiebureau op tijd

Robert Opsteegh - gepubliceerd op 5 april 2016

Rookbeheersingssysteem_regel_het_optijd.jpgHet volgende artikel uit het Bouwbesluit is inmiddels bij alle betrokkenen in het bouwproces goed geland: “Artikel 6.32 Lid 2. Een bij of krachtens de wet voorgeschreven rookbeheersingsinstallatie is voorzien van een geldig certificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties”. Een inspectiebureau moet het rookbeheersingssysteem (RBS) dus certificeren. En het liefst zo vroeg mogelijk in het bouwproces. Als het even kan al in de ontwerpfase… Maar waarom toch?

Keuze inspectiebureau

Het opleveren en certificeren van brandveiligheidsinstallaties verloopt vele malen soepeler als er – in een zo vroeg mogelijk stadium van het bouwproces – een keuze valt op het inspectiebureau dat de certificering mag verzorgen. Het is zelfs verstandig om deze keuze al in de ontwerpfase te maken. Dit licht ik toe aan de hand van twee voorbeelden.

Voorbeeld 1 - Overeenstemming op uitgangspunten

Om tot een ontwerp van een rookbeheersingssysteem te komen, moet er overeenstemming zijn over de te hanteren uitgangspunten en de ontwerpmethode. De algemeen toegepaste ontwerpnormen – zoals de NEN 6093 en het Vultijdenmodel – zijn meer dan twintig jaar oud. In sommige gevallen stellen deze te starre eisen. In andere gevallen is de norm niet eenduidig of gewoonweg niet toepasbaar. De markt vraagt dus om andere, modernere oplossingen.

Computational Fluid Dynamics

Een van deze moderne gereedschappen is Computational Fluid Dynamics (CFD); een techniek waarmee de effectiviteit van een rookbeheersingssysteem uitstekend te voorspellen is. Met CFD is een passende rookbeheersingsoplossing dus binnen handbereik. Een oplossing die enerzijds voldoet aan de gevraagde veiligheid en anderzijds voldoet aan de wensen van het gebouwontwerp. Maar deze oplossingen wijken meestal wel op details af van de eerder genoemde normen.

Discussie over rookbeheersingsoplossing

Deze afwijkingen zijn vaak grond voor discussie. Is het bevoegd gezag eenmaal overtuigd van de goede werking van de rookbeheersingsoplossing, dan kun je bij oplevering alsnog vastlopen op het inspectiebureau. De certificeringsregeling geeft inspectiebureaus namelijk het recht/de plicht het ontwerp te toetsen op doelmatigheid. De kans bestaat dat zij brandrisico’s in een object anders inschatten dan bij ontwerp overeengekomen met het bevoegd gezag. Of dat zij aanvullende eisen stellen aan de onderbouwingen van de afwijkingen op de – zoals eerder gezegd – verouderde normen.

Betrek inspectiebureau vroeg bij het ontwerp

Krijgt het inspectiebureau pas op het moment van oplevering de kans zijn zienswijze te uiten, dan is niet uit te sluiten dat er een aanpassing aan het rookbeheersingssysteem moet komen. Je kunt je voorstellen dat dit kostenverhogend en enorm vertragend werkt. Soms zal een dergelijke aanpassing simpelweg onmogelijk zijn. Schakelapparatuur, bekabeling en sparingen zijn namelijk afgestemd op de capaciteiten, zoals bij het ontwerp bepaald. Door het inspectiebureau al bij het ontwerp te betrekken, kun je dergelijke discussies over uitgangspunten en ontwerpstukken voorkomen.

Voorbeeld 2 - Verwerkingstijd inspectiebureaus

Omdat de CCV-certificeringsregeling ook van toepassing is op bestaande installaties, ligt er op dit moment een enorme hoeveelheid werk bij de inspectiebureaus. Dit leidt tot een lange verwerkingstijd en overvolle agenda’s. Op dit moment – april 2016 – hebben inspectiebureaus vaak pas over drie maanden de eerste mogelijkheid voor een inspectie. Als je een inspectiebureau vroeg in het ontwerptraject betrekt en tijdig aangeeft wat de verwachte opleverdatum van het betreffende object is, dan voelen zij zich medeverantwoordelijk voor het behalen van de gewenste oplevertijd. Als de agenda’s vol beginnen te lopen, zullen zij dit melden. Het onder voorbehoud inplannen van inspectiedagen behoort ook tot de mogelijkheden.

Ontwerpstukken toetsen in vroeg stadium

Inspectiebureaus en de betreffende inspecteurs zijn zeer bereid om in een vroeg stadium ontwerpstukken te toetsen. Ook het afwijken van de bestaande ontwerpnormen behoort tot de mogelijkheden. Maar deze afwijkingen moet je wel naar tevredenheid van de inspecteur onderbouwen. Deze onderbouwingen moet je daarnaast – in het kader van herleidbaarheid – eenduidig vastleggen.

Niet meer van deze tijd

Het inspectiebureau inschakelen bij oplevering om “even snel een certificaatje af te geven”, is dus niet meer van deze tijd. Kortom: betrek het inspectiebureau voor de brandveiligheidsinstallaties bij het ontwerpproces. Hiermee creëer je betrokkenheid en voorkom je vertraging en aanvullende kosten. Heb je advies nodig bij de selectie van een ISO 17020 type A geaccrediteerd inspectiebureau of bij het ontwerpen van een Rookbeheersingssysteem? Of wil je weten welke inspectiebureaus alle benodigde soorten brandveiligheidsinstallaties mogen certificeren? Laat dan een reactie achter of download het gratis whitepaper hieronder.

New Call-to-action 

Robert Opsteegh