Realisatie RWA-systemen is specialistenwerk

Stan Veldpaus | 25 april 2022

Vanaf het moment dat de mens is geconfronteerd met vuur hebben we ons gerealiseerd hoe krachtig dit element is. We zoeken steeds naar methodes om het vuur gecontroleerd in ons voordeel in te zetten zonder daarbij last te hebben van de rook. Zo kennen we allemaal wel het beeld van de indianenwigwam waarbij men een groot gat bovenin de wigwam heeft voorzien en op laag niveau - de deur - openzet voor de noodzakelijke luchttoevoer. Deze gaten zijn zodanig gedimensioneerd dat bij aanwezigheid van een open vuur men veilig in deze wigwam kan verblijven. Deze meest eenvoudige samenstelling van een rook- en warmteafvoersysteem (RWA) is door de tijd uiteraard geëvolueerd.

Rook- en warmteafvoer producten

Fabrikanten van RWA-systemen hebben specifieke RWA producten ontwikkeld die voldoen aan vele eisen. Producten die in eerste plaats functioneel alsook esthetisch mooi zijn. Maar vooral technisch een multidisciplinair karakter hebben. Denk aan hoge thermische waarden en geluidsisolerende eigenschappen. Sommige zijn zelfs regenwerend in geopende toestand. Producten worden onder de meest extreme omstandigheden getest alvorens deze worden toegepast. Denk hierbij aan het kunnen openen ondanks de aanwezigheid van een flink pak sneeuw en bij lage temperaturen (vorst). En het kunnen en blijven functioneren bij hoge temperaturen (brand). De eisen van RWA-producten zijn vastgelegd in de Europese Norm EN 12.101-2. Elke RWA-eenheid moet dan ook voorzien zijn van het EN12.101-2 certificaat zodat geborgd is dat de RWA-eenheid aan alle strenge eisen voldoet.

Installatie en ingebruikname 

Ondanks de hoge kwaliteit van de producten bestaat het gevaar dat deze verkeerd worden geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld een uitzetraam dat aan de bovenzijde scharniert. Bij een windaanval bestaat het gevaar dat de wind - door het geopende raam - vat krijgt op de situatie in het gebouw waardoor rook sneller verspreidt en een groter gevaar kan vormen voor aanwezigen.
Een ander voorbeeld is de toepassing van rook- en warmteafvoereenheden in de directe nabijheid van een opgaande gevel. Dit kan en mag niet zonder meer worden toegepast. Het is belangrijk de hiervoor geldende regels te kennen en te respecteren.

Ontwerp en projectering

Naast kwaliteitseisen zijn in nationale en internationale regelgeving ook nadrukkelijk eisen vastgelegd ten aanzien van projectering. Naast dat een rook- en warmteafvoereenheid altijd zodanig geïnstalleerd moet worden dat wind geen negatieve invloed kan uitoefenen geldt ook dat de rook- en warmteafvoereenheden goed over het te bewaken oppervlakte verdeeld moeten zijn. Ook dient er rekening gehouden te worden met een minimale onderlinge afstand of afstand tot segmentscheidingen en brandmuren. Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van rook- en warmteafvoersystemen is specialistenwerk. Het behoeft dus meer dan alleen het hebben van een goed product in een mooi portfolio.

Advies

Met het juiste ontwerp, het juiste product en het juiste gebruik bent u meer verzekerd van een goed werkend RWA-systeem bij een calamiteit. Heeft u nog vragen of behoefte aan een informatief gesprek? Neem dan contact op met één van onze specialisten. Zij helpen u graag verder.

Realisatie RWA-systemen is specialistenwerk
Voor een vrijblijvend adviesgesprek
Neem contact met ons op
Stan Veldpaus
Stan Veldpaus
Projectadviseur Rookbeheersingssystemen, Brandveiligheid
Stuur een mail