Parkeergarage ventilatiesystemen: energievreters of niet?

Stan Veldpaus | 13 september 2016
Parkeergarage_ventilatiesystemen_energievreters_of_niet.jpg

Parkeergarage_ventilatiesystemen_energievreters_of_niet.jpgParkeergarage ventilatiesystemen zijn normaalgesproken 24/7 in bedrijf. Als er sprake is van mechanische ventilatoren, dan consumeert het systeem continu energie. Dat is zonde! Onze regelgever heeft hier dan ook maatregelen op bedacht. Mechanisch of semi-mechanisch geventileerde parkeergarages moeten tegenwoordig over een CO-detectiesysteem beschikken. Maar wat doet zo’n CO-detectiesysteem precies?

CO-detectiesysteem

Een CO-detectiesysteem meet continu – op meerdere plaatsen in de parkeergarage – de CO-verontreiniging (1 meetset per 400 m2, maximale afstand tussen de meetsets = 15 m): 

  • Bij een lage verontreiniging (CO < 60 ppm (1)) mag het ventilatiesysteem acteren op 30% van de voorgeschreven ventilatiecapaciteit dagelijkse ventilatie, die veelal 3 dm3/s/m2
  • Bij een wat hogere verontreiniging (CO > 60 < 100 ppm) moet het ventilatiesysteem acteren op minstens 60% van de voorgeschreven ventilatiecapaciteit.
  • In alle overige gevallen geldt de voorgeschreven ventilatiecapaciteit.

Een reductie op de ventilatiecapaciteit door middel van een dergelijk detectiesysteem werd al langere tijd op vrijwillige basis toegepast. Sinds het uitkomen van NEN2443:2013 is dit een eis. Deze NEN is overigens niet aangestuurd vanuit het bouwbesluit, maar het is wel zeer gebruikelijk om parkeergarage ventilatiesystemen volgens deze norm te ontwerpen.

Variëren met afvoerdebieten

Het variëren met afvoerdebieten kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld:

  • Per ventilatiestand voorzien in een passende ventilator (uiteraard is dit een dure oplossing die ook om relatief veel opstelruimte vraagt)
  • Ventilatoren die middels een stappenregeling (veelal via een frequentie-omvormer) in het gevraagde afvoerdebiet voorzien
  • Ventilatoren die voorzien zijn van een zogeheten ‘dubbele wikkeling’.

Ventilatoren met een dubbele wikkeling beschikken over motoren met twee ‘gewikkelde’ circuits. Is de lage wikkeling geactiveerd, dan levert de ventilator zo’n 50% van het debiet. De ventilator draait in dit geval op 50% van het toerental. Is de hoge wikkeling geactiveerd, dan levert de ventilator het maximale debiet. 

Opgemerkt dient te worden dat voor dagelijkse ventilatie geldt dat er minstens twee afvoerventilatoren moeten zijn die elk minimaal 50% van het maximaal benodigde debiet leveren. Bij uitval van een ventilator dient de andere ventilator direct te worden ingeschakeld. De achterliggende gedachte hiervan is dat er bij uitval van één van de ventilatoren nog altijd sprake is van een redelijke ventilatie.

Passende ventilatie

Door te ‘spelen’ met het aansturen van de wikkelingen van de aanwezige ventilatoren op basis van frequentieregeling, kun je de parkeergarage op elk moment voorzien van de benodigde ventilatie. Als er sprake is van meerdere bouwlagen – die gebruik maken van dezelfde ventilatoren – dan kunnen proportioneel regelbare kleppensecties ervoor zorgen dat elke parkeerlaag de minimaal benodigde ventilatie krijgt. In de wetenschap dat het gebruikte vermogen afneemt bij minder toerentallen, is het eenvoudig te begrijpen dat dit direct invloed heeft op de energierekening.

Terugverdientijd

De initiële investering in een ventilatiesysteem op basis van ventilatoren met dubbele wikkeling – eventueel aangevuld met proportioneel regelbare kleppensecties – ligt veelal hoger dan een ‘standaard’ ventilatiesysteem. Maar de terugverdientijd van deze meerinvestering is relatief kort. In de regel zo’n vijf tot zeven jaar. Ventilatoren met een dubbele wikkeling hebben nog een voordeel. Door de wikkelingen op de juiste manier aan te sturen en dus steeds te ventileren op het energetisch meest ideale toerental, is er ook sprake van het laagst mogelijke geluidsniveau bij het benodigde ventilatiedebiet. Ventilatoren met een dubbele wikkeling zijn overigens ook verkrijgbaar in een EN 12.101-3 gecertificeerde F300- of F400-uitvoering en zijn dus prima te integreren in het brandventilatiesysteem van de parkeergarage.

Configuraties vergelijken?

Wil je nu weten welke configuraties er mogelijk zijn, wat de terugverdientijd is van een ventilatiesysteem of wat de verschillen in geluidsniveau zijn? Neem dan even contact op met mij via info@coltinfo.nl. Aan de hand van een softwarepakket kan ik je direct inzicht geven in deze gegevens. Ook vertaalt het programma het energieverbruik naar CO2-uitstoot – en dus het benodigde aantal bomen om deze CO2-uitstoot te compenseren. Iets om over na te denken! Eerst meer weten over parkeergarageventilatie? Lees dan onze white paper waarin dit onderwerp aan bod komt.

Colt White paper Parkeergarageventilatie

Tags: Ventilatie
Stan Veldpaus
Stan Veldpaus
Projectadviseur Rookbeheersingssystemen, Brandveiligheid
Stuur een mail