werkklimaat productkwaliteit bakkerijbranche
Klimaat industrie, Frisse Fabriek, Adiabatische koeling • 3 min lezen

Zo optimaliseer je het werkklimaat én de productkwaliteit in de bakkerijbranche

Kees Sietsma - gepubliceerd op 19 juni 2018

werkklimaat productkwaliteit bakkerijbrancheVeel brood- en banketbakkerijen worstelen met de wetten en regels die voor hen gelden op het gebied van hygiëne en dat is niet zo gek: het zijn er nogal wat. Om topkwaliteit na te streven is een voedselveilige omgeving verplicht en zal je, linksom of rechtsom, aan de wet- en regelgeving moeten voldoen. Maar productkwaliteit hangt niet alleen af van de mate van voedselveiligheid, ook het klimaat heeft hier een grote invloed op. Lees in dit blog waarom en hoe je het (werk)klimaat kan verbeteren, niet alleen voor de producten maar ook voor medewerkers. Hoe realiseer je een Frisse Fabriek?

 

Een broeierig hete bakkerij in de zomer is geen uitzondering

Streven naar topkwaliteit betekent voor veel bakkerijen — en dus waarschijnlijk ook voor jou — het continu optimaliseren van het proces van deegbereiding, bakken, koelen en verpakken. Op warme zomerdagen kan de temperatuur echter oplopen tot veertig graden of meer. Je kunt je voorstellen dat dit een ongunstig effect heeft op de producten en machines. Maar dat niet alleen: ook voor medewerkers is de hitte onwenselijk.

Niet alleen omdat de productiviteit afneemt bij elke graad boven de twintig graden, maar ook omdat dit leidt tot klachten en ontevreden werknemers. Een warmteplan, drinkpauzes en het omhoog schroeven van de aflossingsfrequentie van ploegen zijn vaak genomen maatregelen, maar pakken de bron van het probleem niet aan.

 

Ook onderdruk vormt een probleem

In veel bakkerijen speelt niet alleen het duidelijk waarneembare warmteprobleem, maar is er ook sprake van onderdruk. Deze problematiek is er een waar veel organisaties zich niet direct bewust van zijn, maar die wel degelijk vaak voorkomt.

Bij onderdruk is de druk in de fabriek lager dan erbuiten. Wanneer je dan ramen openzet voor meer ventilatie om bijvoorbeeld de warmte te verdrijven, valt er als het ware juist buitenlucht naar binnen. Dit komt omdat systemen wel lucht uit de fabriek afvoeren, maar er niet actief lucht wordt ingeblazen. Het gevolg? De warmte blijft binnen en er ontstaan ongewenste luchtstromen. Dit heeft bijvoorbeeld een negatieve invloed op de hygiëne omdat vervuilende stoffen zich toch kunnen verspreiden.

 

Adiabatische koeling als oplossing

Adiabatische koeling is een slimme en efficiënte oplossing die zowel het warmteprobleem als de onderdruk in één keer verhelpt. Adiabatische koeling is een natuurlijk koelsysteem op basis van verdamping van water met buitenlucht. De energie die nodig is voor het verdampen wordt onttrokken aan de lucht; hierdoor koelt de lucht af.

Adiabatische koeling kenmerkt zich door:

  • 100% frisse buitenlucht
  • 4 tot 7 maal zuiniger dan conventionele koelsystemen
  • Lage investering
  • Zeer geluidsarm

Dat adiabatische koeling steeds efficiënter werkt bij toename van de buitentemperatuur is een bijkomend voordeel. Boven de dertig graden — niet ongewoon ‘s zomers in bakkerijen — kan de lucht 10 graden of meer afkoelen wat een zeer effectief koelresultaat oplevert.

Doordat het koelsysteem verse, zuurstofrijke lucht aanvoert, zorgt het voor het opheffen van de onderdruk. Bovendien zorgt het niet alleen voor een aangenaam werkklimaat in de zomer, maar ook in de winter. Bij lagere buitentemperaturen vermengt de koude buitenlucht zich met lucht in de bakkerij om tot de juiste binnentemperatuur te komen, en ook dan heft de ventilatie de onderdruk op.

Met adiabatische koeling zorg je niet alleen voor een optimaal klimaat voor producten om topkwaliteit te garanderen. Immers, hoe meer variabelen je kunt beheersen, hoe constanter de kwaliteit. Ook werknemers zullen een stuk aangenamer werken, simpelweg omdat de temperatuur omlaag gaat. De bakkerij is ‘s zomers niet langer een warme en broeierige werkplek, maar een Frisse Fabriek met aangename werkomstandigheden voor werknemers en optimale omstandigheden voor topkwaliteit producten die voldoen aan alle eisen.

 

Hoe BACU de productkwaliteit en het werkklimaat wist te verbeteren

certificaat frisse fabriekOok BACU, een brood- en banketbakkerij uit Uden, kampte met de problematiek zoals beschreven in dit blog. Klachten van medewerkers over hitte op de werkvloer tijdens warme zomerdagen was voor hen de aanleiding om maatregelen te nemen. Download hun verhaal en ontdek hoe zij een Frisse Fabriek — waar ze een officieel certificaat voor hebben ontvangen — hebben gerealiseerd.

Download de case study van Bacu

Picture of Kees Sietsma

Kees Sietsma