Optimale klimaatbeheersing én kostenbesparing in de veranderende grafische industrie

Kees Sietsma | 10 januari 2017
Damen_4790.jpg

Damen_4790.jpgIn de grafische industrie hebben de laatste jaren flink wat veranderingen plaatsgevonden, onder andere door de opkomst van online drukwerk, het verplaatsen van drukwerk naar het buitenland en nieuwe technologieën. Hierdoor staan prijzen en marges flink onder druk. Bovendien verandert de vraag van de klant structureel, waardoor traditionele drukkerijen hun businessmodel (moeten) aanpassen. Ondanks deze grote veranderingen blijven de problemen met het binnenklimaat in de grafische industrie bestaan, terwijl duurzaamheid steeds hoger in het vaandel komt te staan.

Van printsysteem centraal naar klant centraal

De klant verwacht tegenwoordig meer van een drukkerij dan bijvoorbeeld alleen het drukken van folders of brochures. Klanten zijn steeds vaker op zoek naar een goede aansluiting tussen offline en online media. Door deze veranderende klantwensen zijn er nieuwe diensten ontstaan die vertrouwen op moderne ICT-technieken zoals ‘special printing’ of ‘printing on demand’. Hierdoor specialiseren bedrijven in de grafische industrie zich steeds meer en focussen zich op het leveren van maatwerk: de markt verschuift van printsysteem centraal naar klant centraal.

De markt verandert maar de problemen met het binnenklimaat blijven

Hoewel de dienstverlening in de de grafische markt verschuift, blijven de machines op hoog niveau draaien en worden ze nog steeds intensief gebruikt. Hierdoor blijven de problemen met het binnenklimaat, die onder andere ontstaan door het vrijkomen van warmte en dampen, bestaan. Deze warmte is nadelig voor zowel de machines als medewerkers. En dat niet alleen: duurzaamheid is ook een steeds belangrijker thema binnen de grafische industrie, waardoor de wens om iets aan de klimaatproblematiek te doen steeds groter wordt.

Zeer tegengestelde klimaatproblemen binnen één bedrijf

Niet alleen een overschot aan vrijkomende warmte vormt een klimaatprobleem. Bij bedrijven in de grafische industrie kunnen er problemen met het binnenklimaat ontstaan die zeer tegengesteld zijn aan elkaar:

  • Een te lage luchtvochtigheid in de verwerkingsafdeling kan maatverschillen en statische oplading van het papier veroorzaken, waardoor het papier moeilijk te verwerken is met verlaagde productie, productie uitval en kleurafwijkingen tot gevolg.
  • Seizoensgebonden temperatuurverschillen waardoor het ‘s zomers te warm wordt en het in de winter lastig is om voor een aangename werktemperatuur te zorgen.
  • Tocht veroorzaakt door machine-afzuiging waardoor storingen ontstaan en de kans op een verhoogd ziekteverzuim groter is.
  • Een verslechterde luchtkwaliteit door het vrijkomen van stof of dampen als tolueen.

Deze klimaatproblemen hebben niet alleen invloed op medewerkers, maar ook op het optimaal functioneren van machines en de kwaliteit van het drukwerk. Alle bovenstaande problemen hebben namelijk uitwerking op papier.

Bovendien kunnen klimaatproblemen leiden tot vertraagde productie of zelfs gehele uitval. Om die reden is het belangrijk dat temperatuur, luchtvochtigheid en ventilatie op de juiste manier worden beheerst.

Dit kan bijvoorbeeld door:

  • Luchtbevochtiging
  • Controlesystemen om de natuurlijke ventilatie te optimaliseren
  • Warmteterugwinning

Of een combinatie van deze oplossingen.

Een optimaal klimaat én een kostenbesparing

Deze oplossingen zorgen niet alleen voor een optimaal werkklimaat, maar leveren ook een forse besparing van de kosten op. Warmteterugwinning of het realiseren van natuurlijke ventilatie reduceert namelijk de energiekosten.

Lees hoe Drukkerij Damen in één klap het binnenklimaat heeft geoptimaliseerd en een kostenbesparing heeft gerealiseerd:


New Call-to-action

Kees Sietsma
Kees Sietsma
Business Development Manager Climate Control NWS Europe, ESD
Stuur een mail