Ontwerpgarantie op klimaatinstallaties: noodzaak of 'nice to have' ?

Colt International | 21 juli 2015

hitte_stress_afbeeldingEen duurzaam werkklimaat hangt met meer factoren samen dan de temperatuur in de werkplaats. Ook niet seizoensgebonden problemen zoals vrijkomende stoffen, dampen, gassen of geuren die bij een productieproces vrijkomen zijn direct van invloed op het klimaat op de werkvloer. Hoe hoger de concentratie hiervan, hoe lager de productiviteit, hoe groter de risico's voor gezondheid en milieu en hoe hoger de kans op uitval. Maar hoe bepaal je welke investeringen noodzakelijk en effectief zijn? Welke investeringen zijn rendabel en leveren winst op zonder extra milieubelastend te zijn? Dat zijn de centrale vragen waar de Expertpost Ontwerpgarantie op klimaatinstallaties: noodzaak of ‘nice to have’? gepubliceerd op 16 juli jl. op de site van het platform Duurzaam Geproduceerd over gaat.

Kostenbeheersing en klimaatsystemen in de industrie
De industrie is zo veelzijdig als er branches zijn. En kent zoveel verschillenden problemen als er verschillende processen zijn. Daarom schieten standaard berekeningsprogramma’s en kengetallen voor industriële klimaatinstallaties dan ook tekort. In veel gevallen zal een klimaatinstallatie voor de industrie, ontworpen op basis van een theoretische benadering, over-gedimensioneerd zijn óf het beoogde resultaat niet behalen. Dat betekent méér kosten en/of méér energieverbruik. Beide zijn niet wenselijk. Wat moet dan wel het uitgangspunt zijn om een goede klimaatinstallatie te ontwerpen? Meten is weten, is daarop het antwoord. Een goede klimaatmeting bepaalt exact de vervuiling, de vrijkomende warmte, lekverliezen etc. en brengt de mogelijke oplossingen in kaart. Worden deze metingen verwerkt met behulp van CFD (Computational Fluid Dynamics) dan kan een betrouwbare voorspelling gegeven worden van wat een installatie in de praktijk zal opleveren. 

TCO van industriële klimaatsystemen
Variabele kosten, zoals energiekosten en onderhoudskosten spelen in het gehele plaatje van de TCO (Total Cost of Ownership) over het algemeen een grotere rol dan de initiële investering. Een installatie ontworpen op basis van klimaatmetingen biedt in ieder geval de garantie dat de installatie effectief de problemen oplost, niet te groot of te klein wordt uitgevoerd en dus optimaal energiezuinig is.

Lees hier de volledige expertpost op DuurzaamGeproduceerd.nl.

NEN ISO 7730

 

 

Colt International
Colt International