Onderhoud klimaatinstallatie; noodzakelijk verlengstuk na commissioning

Björn Oude Avenhuis | 13 oktober 2020

onderhoud_klimaatinstallatie.jpgHet belang van een goed ontwerp en een goede uitvoering van klimaatinstallaties is al eerder ter sprake gekomen. Maar: we kunnen nog zulke mooie klimaatsystemen ontwerpen en in bedrijf stellen, deze systemen moeten wel optimaal blijven functioneren. Zeker in een high care-omgeving, waar hygiëne cruciaal is. Wat kunnen we nu doen om deze hygiëne te borgen? Daar ga ik in deze blog verder op in.

Van in bedrijf stellen tot commissioning

De voedingsindustrie spreekt vaak niet meer over het ‘in bedrijf stellen’ (IBS) van een installatie, maar over ‘commissioning’. Commissioning gaat verder dan het opleveren van een goed werkende klimaatinstallatie. Het heeft als doel om te controleren of een installatie voldoet aan de ontwerpspecificaties. Maar ook om exact vast te leggen hoe een klimaatinstallatie in de toekomst dient te functioneren. Allerlei waarden komen bij oplevering op papier te staan. Bijvoorbeeld:

  • De thermostaat staat nu ingesteld op +4 graden Celsius
  • De overdruk staat nu op 5 Pascal

Deze waarden komen in een zogenaamd ‘commissioning’-rapport te staan. Dit rapport dient als leidraad bij een keuring.

Certificaat

Normaal gesproken duurt het in bedrijf stellen van een klimaatinstallatie één dag. In de foodindustrie komen daar nog twee dagen bij vanwege de commissioning-fase. Die dagen zijn nodig om allerlei zaken te controleren en vast te leggen. Staat alles eenmaal op papier, dan is het bedrijf klaar voor een keuring. Voedingsmiddelenbedrijven moeten namelijk voldoen aan de strenge eisen van bijvoorbeeld de BRC en de IFS. Komt het klimaatsysteem door de keuring, dan verkrijgt het voedingsbedrijf een certificaat. Maar daarmee is het nog niet gedaan met de keuringen…

Audit

Een certificaat is geldig voor de periode van een jaar. Na dit jaar vindt er een audit plaats. Een voedingsbedrijf is verplicht om mee te werken aan deze audit en direct het commissioning-rapport te tonen, met hierin een overzicht van alle ingestelde waarden. De auditor controleert die waarden ter plekke. Dus rapporten van oude waarden zijn niet acceptabel; de meters zelf moeten ‘live’ aantonen dat alles nog klopt. Komt het bedrijf door de audit, dan verlengt de auditor het certificaat. Maar een dergelijke audit kan ook onaangekondigd plaatsvinden. Zo blijven voedingsbedrijven scherp.

Scherp blijven

De voedingsindustrie moet wel alert blijven, hygiëne is een serieuze zaak. Dat vinden de klanten van deze voedingsbedrijven ook. Om die reden kunnen klanten – net als auditors - zomaar langskomen bij een voedingsmiddelenbedrijf. Zij kunnen dan ook alle waarden controleren. Bij een net opgeleverde installatie kloppen deze waarden vaak nog wel. Maar als de klimaatinstallatie al enige tijd staat en er nauwelijks onderhoud verricht is, kan vervuiling schade aanrichten.

Filters

Een voorbeeld: een filter heeft een bepaalde capaciteit om onder andere stof op te vangen. Normaal gesproken moet je een filter na een half jaar vervangen. Doe je dat niet, dan loopt de weerstand op. Een frequentieregelaar speelt hier handig op in: is het filter vuiler, dan draait de ventilator gewoon wat harder. Maar daar zit natuurlijk wel een maximum aan. Vervang je het filter niet op tijd, dan scheurt het voorfilter. Het tweede (duurdere) filter krijgt het vervolgens zwaar te verduren. Als ook dit filter doorslaat, dan krijgt een derde filter – het nafilter – het voor zijn kiezen. Als ook dit filter het begeeft, dan kost het vervangen hiervan je nog meer geld. Niet de kosten, maar het vuil dat de installatie inschiet is het grootste probleem dat veroorzaakt wordt door verstopte filters. Hierdoor raken luchtslangen vervuild en erger nog: het vuil komt in de hygiënische ruimte zelf terecht. De (financiële) gevolgen hiervan zullen vele malen groter zijn dan de kosten van preventief onderhoud. Het is dus belangrijk om dit soort situaties te voorkomen.

Onderhoud

Voor de meeste bedrijven is twee keer per jaar onderhoud voldoende. Tijdens een onderhoudsbezoek staan de volgende acties centraal: 

  • filters vervangen
  • ventilator inspecteren
  • luchtslangen wassen

Verder is een controle nodig van: 

  • luchtkwaliteit
  • luchtverversing
  • recirculatie
  • overdruk

Na een onderhoudsbezoek kan het voedingsbedrijf weer een half jaar – zonder zorgen – vooruit! Download de brochure Service & Onderhoud voor meer informatie:

colt international service onderhoud

 

Björn Oude Avenhuis
Björn Oude Avenhuis
Regio Manager, Klimaat Industrie
Stuur een mail