F-gassenverordening: natuurlijke koudemiddelen hebben de toekomst

Colt International | 11 november 2014

lasserWist u dat we wereldwijd jaarlijks zo’n 80 a 90 Megaton koudemiddel uitstoten? En dat de afbraak van synthetische koudemiddelen meer dan 1000 jaar duurt? Dat daarom de Europese Unie de nieuwe F-gassenverordening heeft opgesteld en dat de nieuwste versie per 1 januari 2015 van toepassing is? De nieuwe regelgeving geldt voor alle koudemiddelen die onder de noemer gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s) vallen en is vooral gericht op het verminderen van HFK-lekkage en het afbouwen van het op de markt brengen van koudemiddelen met een hoge GWP (Global Warming Potential) -waarde. Veel klimaatinstallaties maken nog gebruik van deze koudemiddelen. De restricties die Europa oplegt, dagen de markt echter uit om nieuwe duurzame technieken te omarmen.

 

Global Warming Potential (GWP)

Het broeikaseffect. We kennen de term allemaal. Maar wat houdt het in? Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door broeikasgassen. Dit zijn gassen die een bijdrage leveren aan de opwarming van de aarde. Bekend is de bijdrage van CO2, het broeikasgas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Die bijdrage is gesteld op 1. De bijdrage van andere gassen aan het broeikaseffect drukken we uit in een equivalent, een vergelijkbare hoeveelheid, CO2. Dit is het Global Warming Potential (GWP in kg CO2/kg gas). Koudemiddelen die toegepast worden in klimaatinstallaties hebben verschillende GWP-waarden. Zo kennen synthetische koudemiddelen zoals R134a, R407c en R410A een hoge GWP waarde (variërend van 1300 tot 1900) en hebben daarmee een sterk broeikaseffect. De nieuwe verordening moet er voor zorgen dat geleidelijk minder HFK’s op de markt gebracht worden. Van 100% in 2015 tot 21% in 2030. Een van de extra maatregelen is een bijvulverbod op koudemiddelen met een GWP-waarde die hoger is dan 2500 (bijvoorbeeld R404A en R507A). Andere beperkende maatregelen houden in dat nieuwe installaties te maken krijgen met een aantal verboden, er wordt een quotasysteem ingevoerd en HFK’s zijn in de toekomst niet meer onbeperkt leverbaar. Alternatieven zijn de natuurlijke koudemiddelen.

Water, lucht en ook andere natuurlijke koudemiddelen zoals ammoniak en propaan dragen niet of vrijwel niet bij aan het broeikaseffect. Het lijkt daarom logisch dat het toepassen van natuurlijke koudemiddelen in klimaatinstallaties de voorkeur verdient. Hierbij moet wel rekening gehouden worden dat sommige natuurlijke middelen - in beperkte mate- veiligheidsrisico’s kennen. Deze liggen vooral op het gebied van brandbaarheid, explosiviteit en giftigheid. Samen met de F-gassen verordening komen er dan ook nieuwe normen (NEN 7600 en 7601) voor het gebruik van natuurlijke koudemiddelen binnen gebouwen.

Lekcontroles

De praktijk leert ons helaas dat iedere installatie, hoe klein ook, wel lekt. Tijdens het gebruik of na het afdanken. Hoe groter en mobieler installaties zijn en hoe meer verbindingen en hoe hoger de druk van een installatie, hoe groter het aantal lekkages is. In het verleden werd het aantal lekcontroles uitgevoerd op basis van de koudemiddelinhoud per kg van de installatie. Vanaf 1 januari verandert dit en is de frequentie afhankelijk van de inhoud in CO 2 equivalenten. Voor ieder koudemiddel is dit dus anders. Globaal kan gesteld worden dat in de nieuwe regeling bij 5-50 ton CO2 equivalent 1 x per jaar lekcontrole uitgevoerd moet worden. Bij 50- 500 ton CO2 equivalent is dat 1 x per 6 maanden eveneens bij meer dan 500 ton maar daarbij is automatische lekdetectie verplicht. Voor installaties voorzien van lekdetectie kan de frequentie gehalveerd worden, maar het lekdetectiesysteem moet ieder jaar gecontroleerd worden.

Het duurzame alternatief: water

Voor toepassing in klimaatinstallaties zijn passende alternatieven beschikbaar die bovendien energiezuinig zijn. Bijvoorbeeld installaties die gebruik maken van duurzame energiebronnen zoals bodemwarmte, restwarmte uit de industrie, warmteopslag in pcm’s of het gebruik van een open bron of vijver. Of hybride systemen waarbij de uitwisseling van verschillende bronnen voor het meest efficiënte energieverbruik zorgt of de energiebuffering extra energiebesparing oplevert. Allemaal duurzame technieken die steeds meer terrein winnen. Toch wordt een van de meest duurzame en meest efficiënte technieken nog relatief weinig toegepast: water als koudemiddel. In de praktijk gebruiken we water wel om energie in op te slaan (getijden, stuwdammen, WKO, open bronnen etc.). Water heeft echter de hoogste soortelijke warmte van alle gangbare stoffen en kan per volume eenheid veel energie opnemen. Water is dus niet alleen geschikt voor energieopslag maar ook een ideaal medium om energie mee te verplaatsen. Water is natuurlijk, veilig, goedkoop, beschikbaar en beheersbaar. Zeker met de nieuwe F-gassenverordening in het verschiet lijkt er voor water een toekomst weggelegd als dé transportdrager van thermische energie.

Meer weten over dit onderwerp? Spreek dan met één van onze specialisten!

Spreek met een klimaatspecialist

New Call-to-action

 

Colt International
Colt International