rookbeheersingssysteem_RBS.jpg
Rookbeheersing, Brandveiligheid • 3 min lezen

NEN 1010: op een Rookbeheersingssysteem moet je kunnen rekenen

Stan Veldpaus - gepubliceerd op 31 mei 2016

rookbeheersingssysteem_RBS.jpgEen Rookbeheersingssysteem (RBS) zorgt voor een tijdige en doeltreffende rook- en warmteafvoer bij brand. Hierdoor ontstaat een rookvrije vluchtweg. De installatie zorgt er ook voor dat er geen rook de vluchtweg binnenkomt. Zo kan de brandweer de brandhaard gemakkelijker lokaliseren en dus sneller ingrijpen. Een RBS kan dus levens redden én de schade aan gebouwen en goederen beperken. Maar dan moet een het systeem wel werken. De NEN 1010 onderschrijft het belang van een elektrische voeding voor het functioneren van een RBS.

Gevolgen van een niet werkend Rookbeheersingssysteem

Op een brandbeveiligingssysteem moet je kunnen rekenen. Als het systeem niet werkt is de schade aan gebouwen en goederen niet te overzien. Dan laat ik de risico’s voor de mens nog buiten beschouwing… Om werking te garanderen moet een RBS voorzien zijn van een betrouwbare voeding!

Energievoorziening rookbeheersingssystemen

In de betreffende NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn) staat de energievoorziening van een RBS als volgt omschreven:

NPR6095-1 artikel 9.1 / NPR6095-2: De energievoorziening behoort te voldoen aan

NEN-EN 12101-10. Het toepassen van een secundaire voeding, zoals bijvoorbeeld een noodstroomaggregaat, is niet vereist.

NPR6095-1 artikel 9.3 Elektrische voeding: Indien voor het goed functioneren van een RWA-installatie en rookbeheersingssysteem in parkeergarages een elektrische voeding essentieel is, behoort deze voeding te worden beschouwd als veiligheidsvoorziening conform NEN 1010 en moet hieraan voldoen.

NPR6095-2 hoofdstuk 10 Een overdrukinstallatie die bij brand moet functioneren, behoort te zijn aangesloten op een veiligheidsvoorziening die tevens bij brand moet functioneren zoals bedoeld in NEN 1010.

NEN 1010

De voeding in een RBS moet – ten aanzien van de energievoorziening – dus voldoen aan de NEN 1010 (de norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur) als zijnde een “veiligheidsvoorziening”. Maar wat zegt de norm nu precies over elektrische voedingen?

Elektrische voedingen zekeren

Volgens de NEN 1010 moeten elektrische voedingen in veiligheidsvoorzieningen te allen tijde gezekerd zijn, om zo de veiligheid van onder meer personen te waarborgen. 

Dit kan op verschillende manieren:

  • Energievoorziening vanuit een openbaar verdeelnet en een onafhankelijke energiebron (bijvoorbeeld noodstroomaggregaat, accubatterijen)
  • Twee onafhankelijke verdeelnetten (waarvan het onwaarschijnlijk is dat zij tegelijkertijd een defect hebben)

Zoals eerder gesteld, hoef je in Nederland niet te voorzien in een secundaire voeding. Het aansluiten van de installatie op een genoemde “veiligheidsvoorziening” is voldoende.

Niets nieuws

Eigenlijk is deze eis niets nieuws. In de voormalige NPR6095-1 en -2 (uitgave 2005) stond deze eis ook al beschreven. Vaak werd deze eis echter naar de achtergrond geschoven… Met het uitkomen van de nieuwe NPR6095-1 en -2 (2012) volstaat het niet meer om de schakelkast aan te sluiten op een apart gezekerde groep van de hoofdverdeelinrichting van het betreffende bouwwerk.

Preferente groep

De meest voor de hand liggende uitvoering van een veiligheidsvoorziening is de “preferente groep”. Het voorzien in de juiste preferente groep is niet zo lastig en zeker niet zo duur als het lijkt – mits tijdig onderkend dat deze noodzakelijk is. Het is veelal zonder de tussenkomst van het energiebedrijf te realiseren, omdat de preferente groep achter de meter zit. Onderstaande illustratie geeft een goed beeld van een preferente groep.

RBS_preferente_groep

Achter de kWh-meter

De preferente eindgroepen zijn vóór de hoofdschakelaar van de (hoofd)verdeelinrichting – op de plaats van de overgang van de installatie naar het verdeelnet van het openbare elektriciteitsbedrijf – afgetakt en worden niet gescheiden van de voeding door de hoofdschakelaar. De preferente groep zit dus achter de kWh-meter.

Kleine moeite

In bovenstaande illustratie zijn de brandweerpomp en de brandweerlift opgenomen op een preferente groep (zie 4 en 5). Een mechanische RBS (zoals een overdrukinstallatie, mechanische RWA of een ventilatiesysteem voor tunnels of parkeergarages) is op eenzelfde wijze aan te sluiten. Met deze aansluiting voldoet de installatie aan de NPR6095-1:2012, NPR6095-2:2012 en de NEN 1010. Kortom: een kleine moeite die het verschil kan en moet maken!

Volg Colt op LinkedIn

Picture of Stan Veldpaus

Stan Veldpaus