Nederland is rookvrij maar daar trekt brand zich niets van aan.jpg
RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid • 2 min lezen

Nederland is rookvrij, maar brand trekt zich daar niets van aan!

Stan Veldpaus - gepubliceerd op 20 december 2016

Nederland is rookvrij maar daar trekt brand zich niets van aan.jpgSinds een aantal jaren is het verboden om te roken op de werkplek en in openbare gebouwen. Ook in de horeca – zelfs in de kleine gelegenheden zonder personeel – is inmiddels sprake van een algeheel rookverbod. Met het invoeren van de wet is niet alleen gekeken naar de bezoekers, maar ook naar het personeel. Inmiddels zijn we dan ook gewend aan het beeld van rokers in de buitenlucht of in speciaal gemaakte rokersruimtes. Maar een brand trekt zich niets aan van het rookverbod.

Grote rookontwikkeling bij brand

Al bij een kleine brand is er sprake van een grote rookontwikkeling. Deze rook:

  • bedreigt de gezondheid van de aanwezige personen door giftige rook
  • belemmert het vluchten door het beperkte zicht
  • kan leiden tot secundaire brandhaarden met als gevolg omgevingsschade
  • veroorzaakt hinder voor de brandweer bij het uitvoeren van haar taken door het beperkte zicht

Vanuit het oogpunt van gezondheid en veiligheid is het dus zaak om deze rookontwikkeling bij brand onder controle te krijgen.

Thermische eigenschap rook

Sinds het begin van de jaren zestig is er uitgebreid onderzoek verricht naar het gedrag van rook. Rook is veelal lichter dan lucht en zal door de thermische eigenschap dus opstijgen. Van dit principe kan eenvoudig gebruik worden gemaakt om rook en hitte uit het brandende gebouw te onttrekken. Er is gezocht naar een ontwerpmethodiek om rook en hitte op basis van natuurlijke of mechanische ventilatie af te voeren. Elke ontwerpmethodiek houdt rekening met:

  • de geometrie van het gebouw
  • de aanwezige brandlast; de hoeveelheid warmte die vrijkomt
  • de afbrandsnelheid en de uitvoeringsvorm; versnipperd papier brandt anders dan gestapeld papier
  • de repressietijd; tijd tussen het ontstaan van de brand en water op het vuur

Door de toe- en afvoervoorzieningen op correcte wijze te definiëren, is elk gebouw te voorzien van de juiste ventilatie bij brand. Dit is dus een eenvoudige, maar effectieve oplossing om rook en hitte uit jouw gebouw te onttrekken!

Eisen vanuit de bouwregelgeving

In onze buurlanden eist de bouwregelgeving voor grotere gebouwen – zoals industriehallen en atria – al snel dergelijke ventilatie. Dit is niet alleen een eis om meer tijd voor veilige ontvluchting te creëren en het flash-over moment uit te stellen. Dit geeft de brandweer bovendien de mogelijkheid om snel en effectief te acteren onder minder schadelijke omstandigheden. De brandweer krijgt dankzij goede ventilatie sneller zicht op de brandhaard en riskeert minder gezondheidsklachten vanwege de rook. Zo ontstaat ook voor de brandweer een zo goed als mogelijk rookvrije werkplek! In Nederland zijn dergelijke eisen zeer beperkt. Toch heeft iedereen in Nederland recht op een rookvrije werkplek. Waarom onze brandweer dan nog niet?

Meer weten over brandveiligheid in industriële gebouwen? Lees dan onze case study over een productiehal zonder brandcompartimenten. 

Case study Productiehal zonder brandcompartimenten 

Picture of Stan Veldpaus

Stan Veldpaus