• Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Youtube
  • Coltblog
  • Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Flickr
  • Colt @ Youtube
  • Colt @ Facebook
  • Colt @ Pinterest
  • Coltblog

Colt Blog

Microwarmtepomptechniek wint innovatieprijs 2015

Posted by Colt International on Jan 27, 2015 2:00:00 PM

BAKA-Prijs-ClimaTowerOp de BAU in München werd vorige week de BAKA Award 2015, dé Award voor product innovatie,  toegekend aan het Colt ClimaTower systeem. De prijs werd uitgereikt door Dr. Barbara Hendricks, federaal minister van Milieu, Natuurbescherming en Nucleaire Veiligheid, waarbij ze sprak over ‘de sleutelrol voor klimaatbeheersing en het energiebeleid’ in de bouwsector. Het ClimaTower systeem levert een uitstekende bijdrage aan energiebesparing. De brede inzetbaarheid, ook in andere toepassingen zoals studentenwoningen, ziekenhuizen en appartementencomplexen tonen het grote energiebesparende potentieel van de ClimaTower aan. En dit heeft de jury overtuigd.


Micro warmtepomptechniek is basis voor energieneutraal hotel
De microwarmtepomp werd ontwikkeld voor toepassing in hotels. Zeker in een hotel zijn de eisen aan de klimaatinstallatie hoog. Kamers moeten een standaard temperatuur hebben, er mogen geen tochtverschijnselen optreden, er mag geen geluidoverlast ontstaan. Bovendien moet een klimaatinstallatie esthetisch weggewerkt worden. De microwarmtepomp is een centraal onderdeel van een energieconcept. Het is een compacte warmtepomp voor de koeling en verwarming van een kamer én opslagsysteem voor warm tapwaterbereiding. De microwarmtepompen worden via een koudemiddelvrij, watervoerend 2-pijps ringleidingnet aangesloten en kunnen onderling warmte, koude en energiestromen in het gebouw verplaatsten en uitwisselen. Wanneer vraag en aanbod van energie constant zijn, houdt het systeem zichzelf in balans. Overtollige energie wordt opgeslagen in thermische buffers (water en PCM) die door hun opslagtemperatuur van 12° – 18° nauwelijks energie verliezen. 


Energieneutraal bouwen
Energieneutraal bouwen of renoveren lijkt soms nog enkel te zijn weggelegd voor de trendsetters. In 2020 echter zal het een belangrijk onderdeel van de Europese regelgeving uitmaken. Wie nu al anticipeert op die regelgeving zet gebouwen neer die in de toekomst hun waarde behouden.
Wanneer energieneutraal bouwen betekent ‘bouwen met een zo laag mogelijke energiebehoefte’ dan is de effectiviteit van de manier waarop men de energie benut, een bepalende factor in het geheel. Een energie-0 gebouw gaat uit van een concept waarbij bouwkundige en installatietechnische aspecten samenhangen. Alle energiebronnen worden gebruikt en (nieuwe) energiebesparende technieken worden ingezet. De microwarmtepomp is zo’n nieuwe techniek. Een techniek die er voor zorgt dat de energie voor verwarming, koeling en warm tapwaterbereiding in een gebouw vrijwel zelfvoorzienend is.

Meer weten over deze technieken? Spreek dan met onze specialisten! 

Spreek met een klimaatspecialist
 


Topics: Energie besparen, Frisse Fabriek, Adiabatische koeling, Duurzaam

Welkom op het Colt blog

Hier delen we onze kennis over klimaat in de industrie, klimaat in de utiliteit en brandveiligheid. Meld je aan voor blog updates om per e-mail een melding te ontvangen als wij hier een artikel publiceren. 

Meld je aan voor updates:

Laatste artikelen

Best gelezen blogs