Gek hé, dat er meer miljoenenbranden zijn!?

Stan Veldpaus | 17 augustus 2019
brand_schuur-resized-600

brand_schuur-resized-600Onlangs verscheen op de telegraaf een zorgelijk artikel: ‘Opvallende stijging van miljoenenbranden luxe woningen.’ Een artikel dat direct de aandacht trok van onze brandveiligheidsexperts temeer daar het artikel niet alleen woningen betreft maar miljoenenbranden in het algemeen. Hun mening? Zo opvallend is die stijging niet, die hadden we namelijk al erg lang geleden aan kunnen zien komen.

Waar eind jaren ’80 en begin jaren ’90 een praktische, eenvoudige en overzichtelijke benadering  ervoor zorgde dat industriële objecten groter dan 2.500m2 voorzien moesten zijn van verschillende brandveiligheidsvoorzieningen — denk daarbij aan rook- en warmteafvoersystemen en sprinklersystemen — werd deze benadering gedurende de afgelopen 30 jaar stelselmatig afgezwakt en vervangen door methodieken waarbij, in elk geval op papier, veelal de brandveiligheid werd geborgd (door het geheel dicht te rekenen zonder hierbij voorzieningen te behoeven treffen. Denk hierbij aan de methodiek Beheersbaarheid van Brand, NEN6060 en NEN6079). Tel daar bij op dat ook op de brandweer flink bezuinigd werd en je hebt een forste afname van de brandveiligheid in Nederland.

En dat terwijl in industriële objecten steeds meer kapitaalgoederen aanwezig zijn (dure machines, computers etcetera) en we ten opzichte van vroeger in ons meubilair meer gebruik maken van ontvlambare materialen zoals kunststoffen en schijnbaar gemakkelijk ontbrandbare accu’s. Toch weegt dat blijkbaar niet op tegen de kans om bij het ontwerpen van een industrieel object kosten te kunnen besparen.

Kortom: brandveiligheid staat bij gebruikers niet hoog op de agenda. Als men kan besparen op brandveiligheid dan wordt deze kans met twee handen gegrepen. En daar waar de ondernemer heeft kunnen besparen op brandveiligheid komen de kosten, na een calamiteit, grotendeels op de samenleving.

Gek he, dat er meer miljoenenbranden zijn!

Stan Veldpaus
Stan Veldpaus
Projectadviseur Rookbeheersingssystemen, Brandveiligheid
Stuur een mail