Duurzame_veehouderij_en_brandveiligheid-2.png
RWA • 2 min lezen

MDV: veroorzaakt een RWA conflicten met de emissie?

Stan Veldpaus - gepubliceerd op 28 juni 2016

Duurzame_veehouderij_en_brandveiligheid-2.pngZoals ik in een recente blog al aangaf, krijgt een Rook- en WarmteAfvoersysteem (RWA) binnen de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) een behoorlijk aantal punten. Zo is het voor veehouders gemakkelijker om het benodigde aantal punten voor het onderdeel ‘Brandveiligheid’ – en dus ook het MDV-certificaat – te behalen. Dit geldt zelfs met terugwerkende kracht tot maatlaat nr. 9. Maar nu lijkt er in de markt verwarring te zijn over de toepassing van een RWA-systeem en de toegestane emissie. Dat misverstand wil ik graag uit de wereld helpen.

 

Werking RWA

Met een RWA-installatie in stallen voorkom je geen brand, maar het is wel een doeltreffende methode om een brand beheersbaar te maken en zo vele dierenlevens te redden. Een RWA maakt gebruik van de thermische eigenschap van rook (warme lucht stijgt op):

  • op hoog niveau komt een voldoende grote voorziening, geschikt voor de afvoer van warme lucht (rook)
  • op laag niveau komt een voldoende grote voorziening voor de toevoer van vervangingslucht

Zo wordt er ventilatie gecreëerd die zodanig is dat er sprake is van een rookvrije zone. Maar ook een rooklaag, waarvan de temperatuur lager is dan de bezwijkingstemperatuur van de stalconstructie én lager dan het flash-over punt. Onderstaande animatie geeft een goed beeld van de werking van een RWA.

 

Conflict met de emissie?

Er zullen dus openingen moeten komen in dak en gevel om een RWA te realiseren. Een vraag die dan opkomt, is de volgende: ontstaat er zo niet een mogelijk conflict met emissie (geur)? Door het creëren van openingen geef je stank en gassen nu eenmaal de mogelijkheid om te ‘ontsnappen’. Een RWA is echter een ‘slapende installatie’. Is er geen brand, dan zijn de openingen niet benodigd. De openingen worden daarom ook voorzien van afsluitsecties (Rook- en WarmteAfvoereenheden / ventilatoren en luchttoevoereenheden). Deze afsluitsecties zijn in diverse verschijningsvormen verkrijgbaar:

  • jaloezieventilatie-eenheden
  • kleppensecties
  • lichtdoorlatend
  • niet-lichtdoorlatend
  • koudebrugvrij
  • niet-koudebrugvrij
  • goed luchtdicht

Een brandmeldinstallatie stuurt de RWA aan. Uitsluitend bij brand zijn de openingen geopend en kan er ook geur of stank ontsnappen. In alle andere situaties zijn de openingen gesloten en is er – bij de keuze van de juiste componenten – dus ook geen emissie anders dan in de normale situatie.

 

Geen conflict met de emissie!

Een RWA veroorzaakt dus geen conflict met betrekking tot de emissie. Beide eisen – afvoer van rook en hitte bij brand én het beperken van de emissie – kunnen in mijn ogen dus prima naast elkaar bestaan. Maar ik ben expert op het gebied van RWA-systemen, niet op het gebied van de emissie-eisen voor de verschillende dierhuisvestigingen. Ben jij wel een expert op dit vlak? Dan ben ik benieuwd naar jouw visie, deel deze in een reactie. Ik ga graag met jou in gesprek!

Wil je nu meer weten over het onderdeel ‘Brandveiligheid’ binnen de Maatlat Duurzame Veehouderij, download dan de whitepaper ‘De Maatlat Duurzame Veehouderij en Brandveiligheid belicht’.

White paper Duurzame Veehouderij en Brandveiligheid

 

Picture of Stan Veldpaus

Stan Veldpaus