RWA, Brandveiligheid • 3 min lezen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen? Behoud je RWA-installatie

Erik Peeters - gepubliceerd op 25 oktober 2016

Waarom_een_RWA-installatie_onbenut_laten.jpg

Rookbeheersingsbedrijven merken op dat externe adviseurs er in slagen eisende partijen, eigenaren en huurders ervan te overtuigen dat de ten tijde van de bouw vereiste RWA-installatie, niet langer nodig is. Met name bestaande RWA-installaties worden op basis van de nu geldende CCV-regeling, kritisch tegen het licht gehouden. Begrijpelijk. Aan het onderhouden en certificeren van een RWA-installatie zijn namelijk kosten en tijd verbonden. Maar is dit in het licht van maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen een wenselijke ontwikkeling? Wij denken van niet.

 

Onderhoud en certificering

Voor het onderhoud moet een werknemer tijd investeren in beheerderstaken. Bovendien moet de installatie sinds 2012 jaarlijks worden gecertificeerd door een geaccrediteerd inspectiebureau. Daarnaast moet voor het onderhoud een kundig bedrijf worden ingehuurd. Wij vragen ons af of het wegschrijven van de RWA-installatie een wenselijke ontwikkeling is. We denken van niet. Het operationeel houden van een RWA-installatie heeft meer voordelen dan nadelen. 

Binnenaanval brandweer: veiliger en makkelijker

Wat te denken van schadebeperking in het geval van een brand? Het vergroot de kans dat een brandcompartiment – dat vaak 2000m2 of groter is – geheel verloren gaat. Het argument dat de brandweer niet naar binnen wil? Onzin. De brandweer zal zelf de situatie beoordelen en inschatten of een binnenaanval tot de mogelijkheden behoort. Op dat moment komen de voordelen van een RWA-installatie om de hoek kijken. De RWA-installatie biedt geen garantie tegen uitbranden, maar biedt de brandweer bij aankomst wel degelijk een beduidend beter zicht op de brandhaard. Flash-over wordt uitgesteld of zelfs voorkomen, de gebouwconstructie blijft aanmerkelijk langer in takt. Er is daarmee een snellere en betere inschatting van de mogelijkheden en de risico’s. De brandweer zal eerder besluiten toch over te gaan tot een binnenaanval. Het afvoeren van rook en met name hitte hun inzet veiliger maken en vergemakkelijken. Hierdoor hoeft een brand niet altijd te leiden tot een grote schade. 

Vluchtafstanden: theorie versus praktijk

Geen gebouweigenaar wil het meemaken dat er mensen overlijden tijdens een brand in zijn pand. “Voldoen aan het Bouwbesluit” sluit dat risico niet uit. De regels met betrekking tot ontvluchten zijn gebaseerd op loopafstanden van 30 meter. Het bouwbesluit gaat ervan uit dat een gezond persoon 1 m/s loopt en 30 seconden zijn adem in kan houden. En er wordt algemeen aangenomen dat personen in het gebouw bij een brandalarm direct via de groene vluchtrouteaanduiding naar de dichtstbijzijnde uitgang volgen. 

Kijk kritisch naar berekeningen en simulaties

Uitgaande van dit ‘gunstige scenario’ lijkt het logisch dat je met aanvullende gangen en deuren naar buiten of met rooksegmentscheidingen in de passages een RWA ten behoeve van vluchtafstanden kunt laten vervallen. Ook kunnen een vultijdenberekening of CFD-simulatie aantonen dat de rooklaag ook zonder RWA het vluchten niet zal hinderen. Beoordeel de input van deze berekening nog maar eens kritisch. Zijn wel alle maatgevende scenario’s in beschouwing genomen? Gechargeerd, de rook afkomstig van een brand in een prullenbak kan tot ongunstigere situaties leiden dan een grote brand in een winkel.

Vluchtgedrag, voorspelbaar?

De praktijk is meestal anders. Denk aan bezoekers die voor het eerst in een winkelcentrum zijn, of kinderen die er in hun schoolpauze rondlopen. Wat te denken van bewoners van een verzorgingstehuis. Niet iedereen is even fit en gezond of kan zich gemakkelijk verplaatsen. Ook het gedrag van mensen blijkt wisselend en hiermee dus moeilijk voorspelbaar. Er zijn bijvoorbeeld mensen die eerst hun boodschappen willen afrekenen alvorens te vluchten of mensen die hun winkelwagentje mee naar buiten willen nemen. En algemeen bekend is dat mensen terugvluchten naar de ingang waar zij binnenkwamen.

Een RWA-installatie biedt extra vluchttijd

Allemaal zaken die de kans op slachtoffers vergroten. Een RWA-installatie zal vluchtende personen in de meeste gevallen extra vluchttijd geven. Hiermee blijven de bijzondere gedragingen van vluchtende mensen onbestraft.

 

Daarom dus de RWA-installatie behouden

Het wettelijk minimaal vereiste veiligheidsniveau biedt wellicht in bepaalde gevallen mogelijkheden om de RWA-installatie weg te bezuinigen. Toch zijn er steekhoudende argumenten om dit niet te doen. Zeker niet in de situatie dat de installatie al aanwezig is. Een RWA-installatie kan grote voordelen bieden in het geval van een calamiteit. Denk hierbij met name aan vluchtveiligheid, het voorkomen van imagoschade en aan schadebeperking ter verhoging van de bedrijfszekerheid.

Het is dus in het belang van gebouweigenaar, zijn huurders, de gebruikers en de brandweer om het hulpmiddel RWA te bieden.

Case Study De La Salle

Picture of Erik Peeters

Erik Peeters