RWA, Brandveiligheid • 2 min lezen

Maatlat Duurzame Veehouderij integreert RWA voor brandveilige stallen

Stan Veldpaus - gepubliceerd op 22 maart 2016

Duurzame_veehouderij_en_brandveiligheid.pngDe cijfers liegen er niet om… In 2015 kwamen 128.000 dieren om bij een stalbrand [CBS, 2016]. Terwijl stallen al vanaf 2014 brandveiliger gebouwd worden. Het probleem zit hem dus niet in de nieuwe stallen, maar in de bestaande stallen. Met de integratie van de oplossing Rook- en WarmteAfvoer (RWA) in de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) wordt de problematiek bij bestaande stallen eindelijk aangepakt. Wat die maatlat inhoud voor veehouderijen en wat de rol van RWA hierin is, lees je hier.

Nieuwe versus bestaande stallen

Sinds 2012 – met het uitkomen van het nieuwe bouwbesluit - is de brandveiligheid in nieuwe stallen verbeterd. Bestaande stallen die geen verbouwing of aanbouw hebben ondergaan, vallen niet onder deze regelgeving. Om deze reden koppen de kranten nog regelmatig over stalbranden met grote gevolgen. Dat komt met name, omdat:

 • Stallen brandbaar zijn
 • Dieren veel stof en mestgassen produceren, wat de kans op kortsluiting vergroot
 • Stallen vaak afgelegen liggen, waardoor de brandweer later ter plaatse is
 • Brandweervoorschriften voor stallen beperkt zijn

Kortom: bestaande stallen zijn nog steeds niet veilig. Met de integratie van de oplossing Rook- en WarmteAfvoer in de Maatlat Duurzame Veehouderij – met terugwerkende kracht tot MDV nr. 9 – komt hier verandering in. Maar wat is die Maatlat nu precies?

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

De Maatlat Duurzame Veehouderij keurt veestallen op duurzaamheid. Een onafhankelijk inspecteur beoordeelt op locatie of de veestal aan eisen op diverse deelgebieden voldoet:

 • Ammoniakemissie
 • Bedrijf & omgeving
 • Brandveiligheid
 • Diergezondheid
 • Dierenwelzijn
 • Energie
 • Fijn stof

De inspecteur verstrekt uiteindelijk per deelgebied het totaal aantal behaalde punten en doet eventueel aanbevelingen. Als de veestal aan de eisen voldoet, krijgt de veehouder het MDV-certificaat. Hiermee komt de veehouder in aanmerking voor diverse fiscale voordelen als de MIA (Milieu-investeringsaftrek), Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) en de Regeling Groenprojecten.

Integratie oplossing Rook- en WarmteAfvoer (RWA) in Maatlat

Met de integratie van de RWA-oplossing in de Maatlat is het voor veehouders eenvoudiger om de 25 punten voor het deelgebied Brandveiligheid te behalen. Daarnaast wordt de problematiek bij bestaande stallen hiermee eindelijk aangepakt. Veehouders creëren met een RWA namelijk een veiligere omgeving voor hun dieren.

Veiligere omgeving voor dieren

Met een RWA-installatie in stallen voorkom je geen brand, maar RWA is wel een doeltreffende en betaalbare methode om een brand beheersbaar te maken. RWA-installaties nemen de risico’s van rook en hitte weg voor de dieren, want:

 • Dieren staan niet in de rook
 • Dieren komen niet om door verstikking, verbranding of oververhitting
 • De constructie van de stal bezwijkt niet door te hoge temperaturen
 • De brandweer kan de brand bij aankomst effectief bestrijden en/of de dieren evacueren

Ook is RWA eenvoudig toe te passen in bestaande stallen en is het zowel als daglichtvoorziening en calamiteitenventilatie te gebruiken.

Hoe is het met jouw veestal gesteld?

Hoe heb jij de brandveiligheid in jouw veestal nu geregeld? Ben jij voorbereid op een stalbrand? Ik lees je reactie graag terug! Ben je benieuwd hoe RWA precies werkt? En hoeveel MDV-punten je kunt behalen voor het installeren van een RWA-installatie in je stal?

Bekijk de video voor een visuele introductie en download de whitepaper “Maatlat Duurzame Veehouderij en Brandveiligheid belicht” voor meer achtergrondinformatie. 

White paper Duurzame Veehouderij en Brandveiligheid

Picture of Stan Veldpaus

Stan Veldpaus